Fabricarea Celulozei prin Procedeul Sulfat si Sulfit

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Fabricarea Celulozei prin Procedeul Sulfat si Sulfit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Extras din document

FABRICAREA CELULOZEI PRIN PROCEDEUL

SULFAT SI SULFIT

Recuperarea si reciclarea sunt doua actiuni ce pot contribui substantial la reducerea volumului de deseuri depozitate. Pentru atingerea acestui scop sunt doua posibilitati:

- colectarea nediferentiata si sortarea pe componente în statii de triere;

- colectarea diferentiata la sursa si sortarea pe tipuri de materiale reciclabile în statii de triere.

În ambele cazuri, este necesar ca:

- deseul ultim sa fie depozitat în celule ecologice;

- sa se determine circuitele comerciale pentru fractiunile reciclate, astfel încât din analiza cost/beneficiu sa rezulte o valoare adaugata maxima.

Deseurile periculoase reprezinta:

- substantele sau obiectele care sunt eliminate sau urmeaza a fi eliminate sau este necesar sa fie eliminate în conformitate cu legislatia nationala;

- orice substanta în stare solida sau lichida, provenita din procese de productie sau din activitati casnice si sociale, care nu mai poate fi utilizata conform destinatiei initiale si care, în vederea unei eventuale reutilizari în alte scopuri sau pentru limitarea efectelor poluante, necesita masuri speciale de depozitare si pastrare.;

- substante rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.

Definitia BAT-urilor

Termenul “ cele mai bune tehnici disponibile “ este definit de Articolul 2 (11) al Directivei IPPC drept “ cele mai eficiente si mai avansate faze în dezvoltarea activitatilor, si metodele lor de operare, care dau adecvanta practica a unei anumite tehnici, pentru stabilirea în principiu a bazei valorilor limita de emisie destinate prevenirii si, acolo unde nu este practic posibil, reducerii în general a emisiilor si a impactului asupra mediului în întregul sau”. Articolul 2 (11) continua sa clarifice aceasta definitie dupa cum urmeaza:

“ Tehnicile “ includ atât tehnologia folosita cât si modul în care este conceputa, realizata, întretinuta, operata si scoasa din functiune instalatia.

“ Disponibile “ sunt acele tehnici care au fost dezvoltate la o scara care le permite implementarea într-un sector industrial relevant, în conditii viabile economic si tehnic, care iau în considerare costurile si avantajele, daca tehnicile sunt sau nu folosite sau produse în Statele Membre în discutie, atâta timp cât sunt rezonabil accesibile operatorului.

“Cele mai bune “ înseamna cele mai eficiente în atingerea unui înalt nivel de protectie a mediului în întregul sau.

Hârtia asa cum este cunoscuta azi, a aparut de peste doua mii de ani, concurând cu succes mijloacele electronice moderne de informare si materialele plastice si composite pentru ambalaje. O privire asupra principalelor utilizari functionale ale hârtiei si cartoanelor indica diversitatea produselor papetare, respectiv:

Tabel 1. Utilizarea functionala a hârtiei si cartonului

În esentã, hârtia este un produs sub formã de bandã alcãtuitã din fibre si dintr-un numãr de chimicale de adaos care determinã proprietãþile si calitatea colii. În afarã de fibre si de chimicale, fabricatia celulozelor si a hârtiilor necesitã mari consumuri de apã de proces si de energie, sub formã de abur si de electricitate.

Pasta de hârtie poate fi produsã din fibre virgine, obtinute pe cale chimicã sau mecanicã, sau prin prelucrarea hârtiei recuperate. O fabricã de hârtie poate utiliza celulozã fabricatã oriunde în lume sau poate fi integratã cu fabricatia de celulozã, pe acelasi amplasament.

Fabricile de celulozã neintegrate produc numai celulozã care este vîndutã ulterior pe piata liberã. Fabricile de hârtie neintegrate utilizeazã numai celuloza achizitionatã din exterior. În fabricile integrate de celulozã si hârtie activitãtile de producere a celulozei si hârtiei se desfãsoarã pe acelasi amplasament.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fabricarea Celulozei prin Procedeul Sulfat si Sulfit.doc