Acordul General Privind Comertul cu Servicii

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Acordul General Privind Comertul cu Servicii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 14 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Spiridon Pralea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

I. Elemente definitorii 1
II. Obiectivele si structura GATS 2
1.Obiectivele GATS 2
2.Structura GATS 2
2.1. Prima parte a GATS 3
2.2. Parte a doua a GATS 4
2.3. Partea a treia a GATS 5
2.4. Partea a patra 6
III.Principalele prevederi ale GATS 7
IV.Angajamentele tarilor referitoare la continuarea deschiderii pietei. 8
V. Învatamântul superior în negocierile GATS 9

Extras din document

I. Elemente definitorii

Serviciile ocupa o gama larga de activitati economice, de la servicii bancare, de asigurare si telecomunicatii pîna la servicii de recreare, culturale si sportive. OMC a identificat peste 150 de subsectoare de servicii. Comertul cu servicii creste si, în prezent, reprezinta peste 20% din ansamblul comertului international. Acordul General privind Comertul cu Servicii, care a fost negociat la Runda Uruguay, a creat un cadru pentru aducerea acestui comert sub disciplina internationala.

Acordul general privind Comertul cu Servicii este parte integranta a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si cuprinde un ansamblu de principii, reguli si discipline referitoare la reglementarea comertului international cu servicii.

Prin specificitatea sa si prin modul de structurare, GATS este diferit de GATT 1947, fiind un domeniu nou care este reglementat multilateral pentru prima data. Necesitatea reglementarii acestui sector de activitate a aparut ca urmare a cresterii accelerate a rolului si importantei sectorului serviciilor în economia mondiala.

Menirea lui este de a elimina vidul juridic din domeniul comertului international cu servicii prin instaurarea unui cadru multilateral de principii, reguli si discipline unanim acceptate si respectate.

Acordul este aplicabil serviciilor intenationale din toate sectoarele cu exceptia celor furnizate în exercitarea puterii guvernamentale. Sunt considerate servicii furnizate în exerciatrea puterii guvernamentale, acelea care nu sunt prestate pe o baza comerciala si nici în concurenta cu unul sau mai multi furnizori de servicii. Conditia de internationalitate este satisfacuta daca serviciul este livrat între doua teritorii nationale, este prestat în teritoriul national pentru un consumator strain, de catre un furnizor strain pe teritoriul national sau între doi agenti straini pe o piata terta.

În negocierea GATS s-a încercat si în cea mai mare parte s-a reusit, preluarea si adaptarea la sfera serviciilor a principalelor reguli si principii aplicate comertului cu bunuri. Acestora li s-au adaugat datorita specificului domeniului reglementat, o serie de prevederi diferite în continut. Marea diversitate si continua înnoire a domeniilor carora trebuie sa le fie aplicat Acordul GATS au generat necesitatea includerii, în anexa din textul de baza, a unui numar de noua instrumente conexe, convenite la nivel ministerial, care permit si asigura o interpretare uniforma si compatibila a prevederilor Acordului.

Totodata, pentru a nu bloca finalizarea negocierilor Rundei Uruguay, la Conferinta Ministeriala de la Marrakech, prin decizii ministeriale s-a hotarât ca în unele domenii (servicii financiare, servicii de transport maritime, servicii de telecomunicatii de baza si miscarea persoanelor fizice prestatoare de servicii) negocierile sa poata fi continuate dupa intrarea în functiune a Organizatiei Mondiale a Comertului pentru a ajunge la angajamente de liberalizare si în aceste sectoare.

În domeniul serviciilor financiare si acela al miscarii persoanelor fizice prestatoare de servicii au fost constituite doua grupuri speciale de negocieri, care si-au desfasurat activitatea în perioada 1 ianuarie  30 iunie 1995. La sfârsitul negocierilor, activitatea acestora a fost finalizata prin semnarea unor Protocoale aditionate la GATS, de catre statele negociatoare. De asemenea, pentru serviciile de telecomunicatii de baza, grupul de negocieri constituit la 1 ianuarie 1995, prin semnarea unui Protocol privind serviciile de telecomunicatii de baza.

II. Obiectivele si structura GATS

1.Obiectivele GATS sunt similare celor ale GATT si anume: acordarea clauzei natiunii celei mai favorizate, aplicarea tratamentului national si asigurarea transparentei legilor si reglementarilor. Aceasta vizeaza promovarea cresterii economice a tuturor partenerilor comerciali si dezvoltarea tarilor în curs de dezvoltare, prin expansiunea comertului cu servicii. Acordul cauta sa atinga acest obiectiv aplicînd la comertul cu servicii regulile GATT, cu modificarile necesare pentru a tine seama de trasaturile sale specifice.

Transparenta este asigurata în primul rand prin ista de angajamente specifice furnizata de fiecare membru si anexata ca parte componenta a GATS. Rubricile listelor indica sectoarele sau subsectoarele de servicii, specificând pentru fiecare limitarile, conditiile si restrictiile referitoare la accesul la piata si la tratamentul national, precum si angajamentele aditionale asumate.

Fiecare parte contractanta va notifica cu promptitudine Consiliului pentru comertul cu servicii adoptarea sau modificarea oricarei legi, reglementari sau dispozitii administrative precum si modificarile la lista.

Fisiere in arhiva (3):

  • bibliografie.doc
  • BUN.doc
  • prima pagina.doc