Activitatea de Comert Exterior a Republicii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Activitatea de Comert Exterior a Republicii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Activitatea de comerţ exterior a Republicii

Economia oricărei ţări, indiferent de mărimea acesteia şi nivelul de dezvoltare, are conexiune cu lumea externă prin mecanismul schimburilor comerciale externe cu bunuri şi servicii- Nivelul exporturilor şi importurilor are impact asupra preţurilor interne, cursului valutar, ratelor procentuale, volumul cererii totale şi PNB, deci asupra echilibrului macroeconomic în ansamblu.

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2010 s-au cifrat la 204,8 mil- dolari SUA, cu 14,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 48,0% - comparativ cu luna noiembrie 2009.

În ianuarie-noiembrie 2010 exporturile au totalizat 1395,5 mil- dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 20,4%.

Ianuarie-noiembrie

2010 Structura,

% Gradul de influenţă a grupelor

de ţări la creşterea (+),

scăderea (-) exporturilor

şi importurilor, %

mil.

dolari SUA în % faţă de ianuarie-noiembrie 2009 ianuarie-noiembrie ianuarie-noiembrie

2009 2010 2009 2010

Export – total 1395,5 120,4 100,0 100,0 -21,2 20,4

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27) 664,0 109,7 52,2 47,6 -10,4 5,1

ţările CSI 553,6 125,1 38,2 39,7 -8,8 9,6

alte ţări 177,9 159,4 9,6 12,7 -2,0 5,7

Import – total 3415,5 117,1 100,0 100,0 -35,1 17,1

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27) 1526,4 119,9 43,6 44,7 -15,2 8,7

ţările CSI 1098,3 108,8 34,6 32,2 -12,5 3,0

alte ţări 790,8 124,7 21,8 23,1 -7,4 5,4

balanţA comercialĂ – total -2020,0 114,9 100,0 100,0 x x

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27) -862,4 129,2 38,0 42,7 x x

ţările CSI -544,7 96,0 32,3 27,0 x x

alte ţări -612,9 117,3 29,7 30,3 x x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene au însumat 664,0 mil- dolari SUA (cu 9,7% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2009), deţinînd o cotă de 47,6% în total exporturi (52,2% în ianuarie-noiembrie 2009).

- Exporturile în Federaţia Rusă, destinaţia cea mai frecventă a mărfurilor moldovenesti în perioada 1997-2009, s-au constituit, istoric, într-un factor de stabililate economică pentru Republica Moldova- Absolut imensă prin dimensiunile Si infantilitatea sa, piaţa rusească a cucerit exportatorii moldoveni prin caracterul său nepretenţios si extem de deschis- Anul 2005, un an de paroxism al creşterii economice (peste 7.5%), a dus cotele exportului mărfurilor din Grupa IV în FR la nivelul de peste 75% din valoarea anuală a exporturilor naţionale în această tară,O realizare, aparent,fulminantă, care, dealtfel, a Si alimentat considerabil creSterea economică din acel an- Anul 2006- O istorie diferită- Materializarea riscului geopolitic, tradus prin impunerea embargoului la produsele din carne Si apoi cele viti-vinicole, a prejudiciat irevocabil exporturile in această tară Si creSterea economiei naţionale,în general- Cele +4.8% Si cele +3.0% ale PIB-ului naţional în 2006 Si 2007 au ascuns chinurile economiei naţionale Si, mai precis, ale industriei viti-vinicole care deborda de stocuri perisabile- Cele +7.8% de creştere economică în 2008 au prezentat un moment de culminaţie economică, susţinute de reluarea parţială a exporturilor de vinuri în FR la sf- lui 2007- Pentru 2009, ponderea exporturilor naţionale în FR a constituit 22% (+2.3p.p- anual).

Aderarea României la Uniunea Europeană la 01.01.2007 a fost limitată în efecte negative pentru fluxul exporturilor naţionale cu această destinaţie- Reglementate, pînă la această dată de Acordul de Comerţ Liber semnat între Moldova Si România- Cu mult mai dură la capitolul reglementări de calitate Si datorită naturii ei, economia românească dă preferinţă, mai cu seamă, exporturilor moldoveneşti (Maşini Şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile)- Cota acestor exporturi a constituit în 2009 peste 41,5%, sau peste 14,6% din exporturile moldoveneşti în statele UE în acelaSi an.Cu o pondere de peste 18.4% în exportul naţional pentru 2009 (-2.6p.p- anual),în cazul României, exporturile moldoveneşti se confruntă cu fenomenul normal de maturizare a unei pieţe de export- în condiţiile liberalizării pieţei europene, această piaţă devine extrem de concurenţială pe dimensiunea produselor care tradiţional au constituit vîrful de lance al exporturilor naţionale.

Particularitatea cea mai pregnantă a structurii exporturilor moldovenesti în Italia este ponderea considerabilă a mărfurilor de (Materiale textile şi articole din acestea)- Cu o pondere de peste 10,4% (-0.1 p.p- anual) din valoarea totală a exporturilor naţionale în 2009, mărfurile exportate de Moldova în Italia se compun în proporţie de 66.3% (-0.8%p.p- anual) din mărfuri din grupa XI.Textilele exportate în Italia reprezintă 6.9% (-0.2p.p- anual) din valoarea totală a exporturilor naţionale în 2009.

Exporturile Moldovei în Ucraina fac subiectul unor reglementărilor similare celor cu Federaţia Rusă- Acordul de liber schimb semnat de Moldova Si Ucraina la 29.08.1995 reprezintă o premiză importantă pentru facilitarea exporturilor moldoveneSti pe piaţa vecinului de Est, cu toate acestea, răspunsul la întrebarea care din părţi beneficiază cel mai mult de pe urma acestui acord nu avantajează Moldova- În cazul nostru, rata de acoperire a importurilor prin exporturi este doar 17.3% !

La nivelul anului 2009, Moldova exporta în Ucraina, în principal, ceea ce importă în cea mai mare măsură:(Produse alimentare; băuturi alcoolice şi nealcoolice; tutun)- Cea- 26.8% (cu 7.8p.p- mai puţin anual) din exporturile moldoveneşti în Ucraina reveneau acestei grupe de mărfuri constituia 28.1 % din importurile din Ucraina în 2009, cu I l.6p.p- mai mult în expresie anuală).

Asa cum se poate observa, exporturile moldovenesti în Ucraina au păSit pe un făgaS periculos, cel al competiţiei dintre aceeaSi grupă de mărfuri, competiţie în care vecinul nostru de la Est este cu siguranţă cu mult mai avantajat- Complexul agro¬industrial ucrainean este subiectul unor investiţii masive din partea jucătorilor naţionali Si internaţionali, iar competitivitatea produselor agroindustriale ucraineSti este una net superioară celei moldoveneSti- Cu alte cuvinte, piaţa de export ucraineană poate fi considerată, în condi ţiile menţinerii statusului actual al structurii economiei naţionale, una relativ pierdută- Doar 6.2% din exporturile naţionale au ajuns în Ucraina în 2009, cu peste 2.7p.p- mai puţin în expresie anuală.

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,7% (în ianuarie-noiembrie 2009 – 38,2%), ce corespunde unei valori de 553,6 mil- dolari SUA- Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 25,1%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2009-

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre-

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 25,9% în totalul valoric al exporturilor- exporturile de legume şi fructe (53,8% din total secţiune şi 13,9% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (27,1% din total secţiune şi 7,0% din total exporturi)

Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatea de Comert Exterior a Republicii.docx