Analiza Costurilor si Rezultatelor unei Intreprinderi

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Costurilor si Rezultatelor unei Intreprinderi.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Denumirea întreprinderii:

S.C. ALIDO-TRANS COM S.R.L.

Forma juridică: S.R.L. Anul înfiinţării: 2003

Capital social: 200 RON

Capital propriu: - 105638

Adresa sediului:

loc. Chiajna, sat Roşu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 153, jud. Ilfov Număr de unităţi: 1

Cifră de afaceri (2009): 5911

Activitatea principală (descriere generică):

Transport rutier de marfuri Cod CAEN (activ. Principală): 4941

Ponderea activităţii principale în total cifră de afaceri: 100%

Structura capitalului

social: doi asociati cu contributii egale, 50%

Număr de personal: 5

Scurt istoric şi descriere narativă a activităţii întreprinderii

S.C. ALIDO-TRANS S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2003, la iniţiativa a doi asociaţi, Nae Gheorghiţă si Nae Ioana. Aceasta desfăşoară activitate de transport rutier, la nivel naţional şi internaţional, activitate clasificată cu codul 4941 în CAEN (clasificarea statistica nationala a activitatilor economice din Romania)

Societatea este administrată de Nae Gheorghiţă.

Personalul întreprinderii este redus, costând într-un administrator-care se ocupă şi de programarea curselor-, contabil şi şoferii.

Sinteza rezultatelor analizei şi concluziilor; comentarii personale.

În urma analizei activităţii întreprinderii concluzionăm:

Teoria si practica economică recomandă utilizarea unui sistem de indicatori valorici a căror putere cognitivă permite sesizarea si comensurarea unor aspecte definitorii privind aprecierea dimensiunilor activităţii întreprinderii, evaluarea rezultatelor si performanţelor sale comerciale.

Din analiza indicatorilor privind activitatea întreprinderii de trasport rutier S.C. ALIDO-TRANS S.R.L., înfiinţată în 2003, rezultă ca aceasta se încadrează în categoria microîntreprinderilor (conform clasificării NACE Rev. 2 elaborata de EUROSTAT, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

Comparând seria de indicatori ai firmei cu o medie la nivel european şi naţional observăm o discrepanţă, care în condiţiile unei activităţi raţionale nu ar trebui să existe.

Firma a adus o cifră de afaceri de 5911, valoare nesatisfacatoare pentru buna continuare a activităţii acesteia. Cifra de afaceri este indicatorul fundamental pe baza căruia se apreciază volumul activităţii întreprinderii. În termeni concreţi, ea face parte din categoria indicatorilor de rezultate economico-financiare, contribuind la diagnosticarea si evaluarea economică a întreprinderii, la estimarea eficienţei managementului practicat.

Din ANEXA 2, Indicatori din CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE, rezultă o pierdere de 64005, cheltuielile totale de 67024 depăşind cu mult veniturile totale de 3019.

Observăm deasemenea o listă de raţionalizare a costurile, conţinând masuri care ar trebui aplicate în prezent pentru a asigura întreprinderii o durată de viaţă mai mare si o profitabilitate sporită.

Cred că în acest domeniu, de transport rutier naţional şi internaţional posibilităţile de dezvoltate sunt vaste, iar acest tip de întreprinderi, deşi sunt de dimensiuni mici au posibilitatea de a câştiga o cotă de piaţă suficientă pentru a aduce profituri satisfăcătoare asociaţilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Costurilor si Rezultatelor unei Intreprinderi.doc