Analiza Costurilor si Solutii de Reducere a Acestora

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Costurilor si Solutii de Reducere a Acestora.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Comert, Economie

Cuprins

1. Conceptul de costuri
2. Tipologia costurilor de productie:
2.1 Costuri de productie pe termen scurt
2.2 Costuri de productie pe termen lung
2.3 Alte ipostaze si forme in care apar costurile
2.4 Costuri de oportunitate (alternative)
3. Functiile costului
4. Caile de reducere a costului
5. European Drinks
5.1 O scurta prezentare
5.2 Categorii de costuri
5.3 Solutii de reducere a costurilor
6. Bibliografia

Extras din document

1. Conceptul de costuri

Costurile constituie un element de baza pentru formularea preturilor de oferta (de negociat). Costurile de productie reprezinta partea cea mai importanta din valoarea si pretul unei marfi. Cealalta parte este alcatuita din profit, accize, taxa pe valoarea adaugata, adaos comercial si comisioane etc. Costurile de productie sunt expresia baneasca a cheltuielilor pe care agentii economici le efectueaza, prin alocarea si consumarea de factori de productie (capital fix, capital circulant, terenuri, forta de munca etc.) pentru producerea si desfacerea marfurilor si serviciilor, si care se vor recupera prin vinzarea produselor.

2. Tipologia costurilor de productie

Costurile de productie pot fi prezentate, urmarite si analizate din mai multe puncte de vedere, folosindu-se mai multe criterii de grupare.

In analiza si caracterizarea evolutiei costurilor un criteriu important il constituie timpul. Din punct de vedere al timpului avem, in general, doua situatii:

- Perioada scurta de timp (orizont scurt), in care putem vorbi de cost pe termen scurt,

- Perioada lunga (orizont lung), careia ii este caracteristic costul pe termen lung.

2.1 Costurile de productie pe termen scurt

Pe perioada scurta de timp, un agent economic isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii tehnice de inzestrare cu mijloace de munca (masini, utilaje, instalatii si echipamente, constructii etc.), iar productia poate creste sau descreste pe seama celorlalti factori de productie, variabili, ca de exemplu: materii prime si materiale, semifabricate, forta de munca etc. In cadrul acestui orizont scurt de timp modificarea costurilor este influentata, mai ales, de schimbarile produse in elementele capitalului circulant si a cantitatii si eficientei muncii depuse.

In cadrul unei perioade scurte de timp, costurile de productie se pot grupa dupa continut si modul lor de calcul in trei categorii:

- Cost total (global).

- Cost mediu (cost unitar).

- Cost marginal.

A. Costul global (total) (CT)

Cuprinde ansamblul cheltuielilor necesare pentru realizarea unui volum de productie (Q) in anumite conditii concrete, el cuprinde deci cheltuieli cu aprovizionarea, fabricatia si desfacerea marfurilor. In functie de modul cum se modifica diferitele elemente de cheltuieli in raport cu evolutia volumului productiei, costul total este format din:

- Costuri fixe

- Costuri variabile

a) Costurile fixe (CF) , sint formate din acele consumuri de factori de productie, care ramin nemodificate indiferent de variatia volumului de productie, ca de exemplu: amortizarea capitalului fix, chiriile, asigurarile, salariile personalului de conducere, cheltuieli de intretinere (legate de incalzire, aerisirea si iluminarea halelor de productie s.a.), dobinzi etc. Intr-un orizont scurt de timp aceste costuri nu se modifica (oricare ar fi nivelul productiei) daca nu intervin alte modificari: de legislatie, in nivelul preturilor, in regimul de amotizare a capitalului fix etc.

b) Costurile variabile (CV) , inglobeaza acele consumuri de factori de productie care sunt dependente de volumul productiei, si anume: materii prime, energie, apa industriala, semifabricate, salariile lucratorilor direct productivi etc. Unele din aceste elemente de cost se pot modifica direct proportional cu productia ca, de exemplu: consumul de materii prime, de semifabricate incorporate in produs etc., altele nu variaza strict proportional cu productia, cum sunt: salariile pentru plata orelor suplimentare, cheltuielile cu combustibilul etc.

Costul total se obtine prin insumarea costurilor fixe cu cele variabile

CT=CF+CV

B. Costul mediu sau costul unitar.

Cuprinde cheltuielile de productie necesare pentru producerea unei unitati de produs si se calculeaza prin raportarea costului de productie la volumul productiei (rezulta costul mediu; prin insumarea elementelor de cheltuieli pe baza de antecalcul sau calculatie pe produs, rezulta un cost unitar concret).

Costul mediu sau costul unitar se poate determina pe cele trei feluri de costuri prezentate mai sus.

a) Costul fix mediu (CFM) , care rezulta raportind costul fix la volumul productiei. CFM=CF/Q

El se diminueaza pe masura ce productia creste.

b) Costul variabil mediu (CVM) , se determina raportind costul variabil la volumul productiei.

CVM=CV/Q

c) Costul total mediu (CTM) , se calculeaza prin raportarea costului total la volumul productiei.

CTM=CT/Q=(CF+CV)/Q

C. Costul marginal (Cm) reprezinta suplimentul de cost (spor de cost) necesar pentru obtinerea unei unitati suplimentare de produs; el se determina raportind cresterea costului total la cresterea productiei:

Cm=Cresterea costului total / Cresterea productiei=∆CT / ∆Q

Deoarece costul fix este independent de volumul productiei, este deci constant (∆CF=0) costul marginal este independent de acest cost. Deci, evolutia costului marginal este determinata de evolutia costului variabil.

2.2. Costuri de productie pe termen lung

Daca intr-o perioada scurta de timp unele cheltuieli ramin fixe, independent de evolutia volumului productiei, intr-un orizont lung devin variabile toate costurile odata cu modificarea cantitatii de produse fabricate. Pentru a obtine o productie (si un profit) cit mai mare , o firma poate modifica cantitatile si tipurile oricarui factor de productie. In general, va actiona in directia modificarii (cresterii, modernizarii sau chiar reducerii) capitalului fix, iar ceilalti factori de productie vor varia si ei in functie de modificarea capitalului fix.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Costurilor si Solutii de Reducere a Acestora.doc