Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Unitate

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Unitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: BOGDAN PETRISOR

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Comert, Drept Civil, Drept Comercial, Management

Cuprins

Capitolul 1. Contractul colectiv de munca:
- Definitii legale ale contractului colectiv de munca
- Natura juridica a contractului colectiv de munca
-Caracterele contractului colectiv de munca
- Categorii de contracte colective de munca
- Negocierea contractului colectiv de munca
- Forma contractului colectiv de munca
- Modificarea contractului colectiv de munca
- Suspendarea contractului colectiv de munca
-Incetarea contractului colectiv de munca
Capitolul 2. Incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate:
- Incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate
- Înregistrarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
- Sesizarea existenţei clauzelor negociate cu nerespectarea dispoziţiilor art.8 din Legea nr. 130/1996
- Modificarea clauzelor care contravin dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 130/1996
Speţe
Model - Cerere de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate
- Contract colectiv de munca la nivel de unitate
Bibliografie

Extras din document

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE UNITATE

Definitii legale ale contractului colectiv de munca.

Recomandarea Organizatiei Internationale a Muncii nr.91 din anul 1951 defineste conventia colectiva ca orice acord scris referitor la conditiile de munca, incheiata intre un angajator, un grup de angajatori sau o asociatie patronala, pe de o parte si, una sau mai multe organizatii reprezentative ale salariatilor, pe de alta parte, reprezentantii salariatilor fiind alesi sau mandatati de catre cei pe care ii reprezinta, conform dispozitiilor din fiecare legislatie nationala.

Actele normative interne care l-au reglementat au definit contractul de munca astfel :

- conventia scrisa privitoare la conditile de munca si salarizare incheiata, pe de o parte, de unul sau mai multi intreprinzatori, de grupari sau asociatii ale acestora si pe de alta parte, de asociatiile profesionale sau gruparile de salariati ;

- conventie care se incheie intre Comitetul Sindical din intreprindere sau institutie, ca reprezentant am muncitorilor si functionarilor, pe de o parte si cei care angajeaza, pe de alta parte ;

- conventia dintre patroni si salariati prin care se stabilesc, in limitele prevazute de lege, clauze privind conditiile de munca, salarizarea si alte drepturi ce decurg din raporturile de munca ;

- conventia incheiata in forma scris intre patron si organizatia patronala, pe de o parte , si salariati, reprezentanti prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc cauze privind conditiile de munca, salarizarea si alte drepturi si obligatii ce decurg din drepturile de munca.

Prin termenul patron se intelege persoana fizica si persoana juridica care angajeaza salariati prin incheierea contractelor individuale de munca. Persoanele juridice care angajeaza salariati mai sunt denumite in prezenta lege si unitati.

Natura juridica a contractului colectiv de munca.

Contractul colectiv prevazut de Legea nr. 130/1996 si de Codul muncii este un contract de munca, avand in vedere subiectele si continutul sau. Prin intermediul lui nu sunt concretizate drepturile fiecarui salariat, acestea formand obiectul contractelor individuale de munca. In principiu, obiectul contractului il constituie masurile de protectie ale unui grup de salariati. El este un act sui generis, fiind in acelasi timp, act juridic(contract, conventie), sursa de drepturi si obligatii subiective si reciproce ale partilor si totodata, izvor de drept, fiind sub acest aspect, o norma conventionala, negociata.

Ca orice contract si contractul colectiv de munca presupune autonomia de vointa a partenerilor sociali intre care se incheie, prin aplicarea principiului libertatii contractuale ; el reprezinta legea partilor. In acest sens, art. 8 alin. 2 din Legea nr.130/1996 si art.236 alin. 4 din Codul muncii prevad: “contractele colective de munca incheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor”. De aceea s-a aratat ca sub aspectul naturii juridice, contractul in discutie este concomitent, act juridic bilateral si izvor de drept.

Reprezinta un izvor de drept deoarece :

- are caracter general ;

- este permanent ;

- este de regula, obligatoriu, erga omnes.

Prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor. Fac parte din contractele colective de munca si acordurile dintre partile semnatare ale contractelor colective de munca, prin care se solutioneaza conflictele colective de munca.

Contractul colectiv de munca poate cuprinde si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati in organele de conducere ale sindicatelor, respectiv a reprezentantilor salariatilor alesi potrivit prevederilor art. 20.

Caracterele contractului colectiv de munca

Din punct de vedere al caracterelor sale, contractul colectiv de munca se aseamana cu contractele civile, precum si cu cele individuale de munca.

a) contractul colectiv este un contract sinalagmatic deoarece presupune o reciprocitate de prestatii. Intr-adevar, atat angajatorul (patronatul), cat si salariatii au drepturi si obligatii proprii ; ele corespund celor avute de catre fiecare in parte.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Unitate.doc

Alte informatii

UNIVERSITATE: AL. I. CUZA FACULTATEA: FEAA SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ