Elementele Contractului de Societate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Elementele Contractului de Societate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Actul constitutiv al societăţii comerciale este contractul de societate şi/sau statutul, încheiate de asociaţi în scopul constituirii unei societăţi comerciale.

Prin contractul de societate două sau mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru desfășurarea unei activități și să contribuie la aceasta prin aporturi bănești, în bunuri, în cunoștințe specifice sau prestații, cu scopul de a împărții beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta.

Contractul de societatea ca act constitutiv cuprinde anumite clauze care reglementează relaţia dintre asociaţi, drepturile şi obligaţiile lor. Contractul de societate este fundamentul pe baza căruia se constituie orice societate comercială, indiferent de forma ei juridică și este supus dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile și, în subsidiar dispozițiilor Codului Civil.

Clauzele contractuale materializează voinţa asociaţilor privind constituirea societăţii. Acest fapt este atestat prin semnarea contractului de către toti asociații care participă la încheierea contractului sau, în caz de subscripție publică, de către fondatori.

Părţile nu pot însă deroga de la dispoziţiile legale prin care se reglementează cuprinsul actului constitutiv decât atunci când legea permite acest lucru. Astfel, art. 15 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 arată că aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. Prin urmare, nu se permite nici o derogare. În schimb, art. 15 alin. 2 arată că aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate. Aceasta înseamnă că părţile pot stabili ele însele în contract dacă se admit sau nu aporturile în natură.

Varietatea clauzelor

Clauzele pot fi comune tuturor societăţilor comerciale sau numai pentru o anumită formă de societate. Clauzele pot fi obligatorii sau facultative.

Clauzele comune, obligatorii se referă la următoarele aspecte: identificarea părţilor; individualizarea viitoarei societăţi, caracteristicile societăţii, conducerea şi gestiunea, drepturile şi obligaţiile asociaţilor.

1.Clauze privind identificarea părţilor contractante.

În cazul persoanelor fizice în contract se menţionează: numele, prenumele şi domiciliul, locul şi data naşterii, cetăţenia asociaţilor. Pentru persoanele juridice în contract se menţionează denumirea societăţii, sediul şi naţionalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile.

Societatea va avea cel puţin doi asociaţi, afară de cazul în care legea prevede altfel (societatea cu răspundere limitată cu un singur asociat sau societatea cu capital integral de stat).

Fisiere in arhiva (1):

  • Elementele Contractului de Societate.docx