Invatamantul in SUA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Invatamantul in SUA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ion Schileru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

1.Cuprins 2
2.Rolul sistemului de învăţământ asupra dezvoltării economico-sociale 3
2.1 Testul TOEFL 3
2.2 Testul GRE 4
2.3 Testul GMAT 4
3.Metode de admitere în universităţi 3
4.Obţinerea diplomei de licenţa 4
5.Aspecte privind pregătirea universitară în domeniul comercial din SUA 5
6.Metode de obţinere a diplomei de licenţa 5
7.Învăţământul Post-universitar 6
8.Concluzii 7
9.Bibliografie 8

Extras din document

Procesul instructiv poate fi definit ca un ansamblu de activităţi educative şi de experienţe de învăţare prin care trece subiectul învăţării pe întreaga durată a traseului profesional. Se ştie că omul nu este şi nu poate fi produsul unei singure instituţii de învăţământ. El se formează, în timp, sub influenţa familiei, a şcolii şi a mediului social. Acestea trebuie să i coreleze şi să-şi potenţeze eforturile şi acţiunile, orientându-se constant, prin forme şi metode de educaţie specifice, pentru atingerea obiectivelor propuse.

Rolul sistemului de învăţămaânt asupra dezvoltării economico-sociale

Cererea internaţională pentru o mai bună informare despre scopurile şi performanţele atinse de diferite practici în educaţie şi învăţământ a crescut. Simultan s-a mărit şi nivelul de conştientizare asupra disparităţilor naţionale şi internaţionale, pe diferite criterii, din domeniul educaţiei şi cunoştinţelor lor în planul securităţii economice şi sociale din ţările dezavantajate

În conformitate cu tendinţele manifestate pe plan mondial, cunoaşterea devine componenta numărul unu a dezvoltării economico-sociale. De altfel, economiile ţărilor dezvoltate evoluează rapid spre economii post-industriale, denumite de unii autori „economii ale cunoaşterii”. În acest context, singura sursă reală de putere în lume va fi crearea şi difuzarea de noi cunoştinţe, principala forţă a competiţiei mondiale devenind calitatea forţei de muncă. La nivel mondial, una din cinci persoane este ori elev ori profesor într-o instituţie de învăţământ. Complexitatea şi diversitatea soluţiilor adoptate de diferite ţări pentru organizarea accesului în învăţământul superior rezultă atât din volumul diferit al resurselor alocate acestui scop, cât şi din nevoile specifice de pregătire a studenţilor, în vederea practicării unor viitoare activităţi utile.

În România, percepţia economiei de piaţă doar ca pe un „capitalism sălbatic” în care specula, furtul şi corupţia fac casă bună cu dorinţa unora de a se îmbogăţi peste noapte, are efecte indezirabile asupra sistemului general de valori din ţara noastră. Pe fondul bulversărilor din sistemul de valori şi din comportamentul oamenilor, interesul pentru instruire, element esenţial al cererii educaţionale, a cunoscut un drum plin de meandre care poate avea, pe termen mediu şi lung, efecte semnificative asupra sistemului de formare şi adaptare profesională.

Medode de admitere in universităţi

Cele mai multe universităţi cer studenţilor străini să demonstreze capacităţile lingvistice ca parte din procesul de admitere prin solicitarea scorului la anumite teste:

- Testul TOEFL (The Test of English as a Foreign Language)

Scopul testului TOEFL este de a evalua competenţa lingvistică a celor care nu sunt vorbitori nativi de limba engleză. Acesta este un test grilă standardizat care se susţine într-o singură şedinţă de aproximativ trei ore. Abilităţile măsurate în cadrul testului sunt capacitatea de a întelege conversaţii şi texte scrise în limba engleză, inclusiv capacitatea de a redacta un text în limba respectivă - TWE (Test of Written English). Secţiunile testului TOEFL sunt: Listening Comprehension - testeaza capacitatea de a înţelege engleza vorbită; Structure and Written Expression- testează capacitatea de a recunoaşte limbajul potrivit pentru engleză scrisă standard; Vocabulary and Reading Comprehension - testează capacitatea de a întelege materiale scrise în limba engleză şi Writing Test - testează capacitatea de a scrie în limba engleză.

- Testul GRE (The Graduate Record Examination)

Acest test oferă instituţiilor de învăţământ superior din SUA posibilitatea de a face o selecţie a candidaţilor la programele de studii postuniversitare (Master's Degree). Scorurile obţinute împreună cu rezultatele din timpul facultătii determină potenţialul candidatului. Testul GRE are două componente: GRE General Test si GRE Subject. Multe universitaţi consideră aceste teste drept condiţii de admitere. GRE General Test este conceput pentru a aprecia competenţa verbală, cantitativă şi analitică şi conţine şapte secţiuni dintre care una experimentală care nu se punctează.

Testele GRE Subject sunt concepute pentru a aprecia cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidaţilor pe domenii specifice. Testele se adresează candidaţilor care au o diplomă universitară în domeniul respectiv. Există 17 astfel de teste grilă care se susţin pe calculator.

Fisiere in arhiva (1):

  • Invatamantul in SUA.doc