Mijloace si Modalitati de Plata

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Mijloace si Modalitati de Plata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Mijloace şi instrumente de plată

În economiile de piaţă moderne, agenţii economici dispun de o varietate de metode pentru a face plăţi. Astfel, de regulă, ei aleg instrumentul de plată pe care îl consideră adecvat necesităţilor lor, din perspectiva vitezei de execuţie, a costurilor de tranzacţie, a caracteristicilor locale, precum şi a cadrului legal care reglementează obligaţiile de plată.

Din punctul de vedere al tehnologiei implicate, transferurile de fonduri pot fi clasificate fie după modul în care sunt prezentate instrucţiunile de plată - pe suport hârtie sau nonhârtie-, fie după canalele de transmisie ale acestora-manual, telefonic, telex, electronice sau prin alte forme de telecomunicaţii. Cu cele două suporturi sunt asociate următoarele instrumente de plată:

- Instrumente de plată pe suport hârtie : ordine de transfer debit (cambia, biletul la ordin, cecul), ordine de transfer credit (ordinul de plată);

- Instrumente de plată pe suport nonhârie : cardul, debitul direct.

1.Cambia

Cambia (trata) este un titlu de credit utilizat ca instrument de plată prin care un creditor (numit trăgător) dă dispoziţie debitorului său (numit tras) să plătească o anumită sumă unui terţ (numit beneficiar), la o anumită dată şi într-un loc stabilit, fără a indica operaţiunea care a generat creanţa. Cambia internaţională se individualizează prin următoarele:

• Cambia are caracter internaţional, deoarece menţionează cel puţin două dintre locurile prevăzute şi indică faptul că oricare două astfel de locuri specificate sunt situate în state diferite;

• Necesită promovarea uniformităţii în aplicarea ei;

• Presupune respectarea bunei-credinţe în tranzacţiile internaţionale.

Interpretarea cerinţelor formale

Suma plătibilă prin cambie necesită o definire concretă, deoarece suma se poate plăti cu dobândă, în tranşe la date succesive, în tranşe la date succesive cu stipularea pe instrument că, în cazul neplăţii oricărei tranşe, suma restantă devine scadentă, conform unei rate de schimb indicate pe instrument sau care va fi determinată aşa cum menţioneză instrumentul sau într-o altă valută, alta decât cea în care este exprimată suma în instrument.

În situaţia în care există o discrepanţă între suma exprimată în cuvinte şi suma exprimată în cifre, suma plătibilă prin instrument este suma menţionată în cuvinte.

Un instrument se consideră a fi plătibil la cerere dacă menţionează că este plătibil la vedere, la cerere sau la prezentare ori dacă nu este exprimat niciun moment de plată. Instrumentul este considerat plătibil la un moment definit dacă se prevede că este plătibil la o scadenţă specificată sau la o perioadă fixă după o dată specificată sau la o perioadă fixă după vedere, în tranşe la date succesive, în tranşe la date succesive cu menţiunea că, în caz de neplată a oricărei tranşe, soldul neplătit devine scadent.

a) Transfer

Un instrument este transferat prin gir şi presupune livrarea instrumentului de către girant, giratarului sau prin simpla livrare a instrumentului (dacă girul este în alb) . Girul trebuie scris pe instrument sau pe un adaos ataşat la acesta şi poate fi în alb sau special (în „plin”).

b) Drepturile unui deţinător şi ale unui deţinător protejat

Drepturile unui deţinător neprotejat sunt supuse oricăror revendicări valabile asupra instrumentului din partea oricărei persoane, numai dacă a luat instrumentul având la cunoştiinţă o astfel de revendicare sau dacă instrumentul a fost obţinut prin fraudă sau furt a participat în orice moment la fraudă sau furt în privinţa lui.

Deţinător „protejat” înseamnă deţinătorul unui instrument care era complet când l-a luat sau care era incomplet şi a fost completat conform autorităţii sale sau dacă atunci când a devenit deţinător nu avea cunoştiinţă despre o apărare contra obligaţiei privind instrumentul sau despre o revendicare valabilă a vreunei persoane asupra instrumentului sau despre faptul că a fost dezonorat prin neacceptare sau neplată .

c) Obligaţiile părţilor

Conform prevederilor Convenţiei internaţionale, o persoană nu este obligată printr-un instrument decât dacă îl semnează. Obligaţia părţii asupra instrumentului rezultă şi din cazul în care persoana semnează un instrument cu un nume care nu este al ei. Trăgătorul se angajează ca, la dezonorarea cambiei prin neacceptare sau prin neplată şi la orice protest necesar, să plătească cambia deţinătorului, oricărui girant sau garant al girantului care preia şi plăteşte cambia. Trasul devine obligat prin cambie dacă acceptă, ceea ce înseamnă că după acceptare se angajează că va plăti cambia conform termenilor acceptării sale deţinătorului sau oricărei părţi care preia şi plăteşte cambia. Girantul reprezintă perosna care se angajează ca, la dezonorarea cambiei prin neacceptare sau neplată şi la orice protest necesar, să plătească instrumentul deţinătorului sau oricărui girant ulterior, sau oricărui garant al girantului care preia şi plăteşte instrumentul. Garantul constituie persoana care garanteză plata unui instrument indiferent dacă a fost sau nu acceptat pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte a ei în favoarea unei părţi sau a trasului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mijloace si Modalitati de Plata.docx