Moldova in OMC - Avantaje si Dezavantaje

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Moldova in OMC - Avantaje si Dezavantaje.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 32 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Caracicovschi Lilia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

Introducere
1. Etapele aderării RM la Organizaţia Mondială a Comerţului
2. Avantajele şi dezavantajele aderării RM la OMC
3. Angajamentele asumate de Republica Moldova faţă de OMC şi măsurile întreprinse în vederea îndeplinirii lor
a. Angajamente cu caracter general
b. Angajamente ce ţin de implimentarea Acordurilor cu OMC
c. Angajamente specifice unor instituţii
Concluzii
Bibligrafie

Extras din document

INTRODUCERE

Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a interdependenţe lor în producţia şi circulaţia mărfurilor, în cadrul diviziunii internaţionale a muncii, sub incidenţa şi impactul progresului tehno-ştiinţific. În aceste condiţii, politicile comerciale promovate de diverse state dobîndesc forme, dimensiuni şi valenţe noi.

Primul mare efort de adoptare a regulilor care să guverneze relaţiile comerciale internaţionale a fost făcut de unele ţări imediat după cel de-al doilea război mondial, cînd a apărut necesitatea creării unui organism care să vegheze, să controleze şi să se implice direct în desfăşurarea comerţului internaţional. Aceste eforturi au condus la adoptarea în 1948 a Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), regulile sale aplicîndu-se comerţului internaţional cu bunuri. În decursul timpului, textul GATT a fost modificat pentru a include noi prevederi, în special pentru a trata problemele comerciale ale ţărilor în curs de dezvoltare. În plus, a fost adoptat un număr de Acorduri conexe care detaliază cîteva din prevederile principale ale GATT. Regulile GATT şi Acordurile conexe au fost în continuare revizuite şi îmbunătăţite în timpul mai multor runde de negocieri, cea mai importantă fiind Runda de la Uruguay care a durat din 1986 pînă în 1994.

Unul dintre rezultatele Rundei Uruguay a fost crearea Organizaţiei Mondiale a Comerţului la 1 ianuarie 1995. GATT, sub auspiciile căruia au fost lansate aceste negocieri, a fost inclus în cadrul OMC.

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) este responsabilă pentru supravegherea sistemului comercial multilateral, care a evaluat treptat în ultimii 50 de ani. De asemenea, OMC constituie un forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comerţului cu bunuri şi servicii, prin desfiinţarea barierelor şi elaborarea de noi reguli în domeniile legate de comerţ. Acordurile OMC prevăd un mecanism comun de reglementare a diferendelor, prin care membri îşi apără drepturile şi reglementează divergenţele care apar între ei.

La ora actuală în afara sistemului OMC au rămas doar unele ţări care în trecut aveau economii planificate şi o parte din ţările în curs de dezvoltare. Ţările cu economiile în tranziţie privesc la OMC ca la o structură ce oferă o posibilitate importantă de integrare în economia mondială şi de perfecţionare a bazei legislative naţionale în domeniile economic şi comercial.

În jurul oportunităţii aderării Republicii Moldova la OMC sau purtat şi se poartă multe discuţii contradictorii, dat fiind importanţa acestui pas pentru integrarea de mai departe a Republicii Moldova în economia mondială. Aderarea RM la OMC la 8 mai 2001 (Protocolul de Aderare la OMC a fost ratificat de Parlament la 1 iunie 2001) a fost determinată de avantajele pe care le oferă cadrul juridic al comerţului internaţional şi de motivele pentru care e mai bine să fii în cadrul OMC decît în afara acestei organizaţii. Cu toate acestea, mulţi reprezentanţi ai businessului cred în continuare că acest eveniment a fost grăbit şi că piaţa noastră nu este pregătită pentru noile standarde.

1. Etapele aderării RM la Organizaţia Mondială a Comerţului

În Articolul XII al Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, se stipulează că orice stat sau teritoriu vamal distinct va putea adera la acest Acord în condiţii ce se vor conveni între acesta şi OMC. În baza concluziilor negocierilor între membri şi aderent, sunt pregătite Lista Concesiilor şi Angajamentelor privind Bunurile, Lista Angajamentelor specifice în domeniul serviciilor, care de fapt sunt parte componentă a proiectului Protocolului de Aderare. Cînd proiectul Raportului Grupului de Lucru, proiectul Protocolului de Aderare şi listele privind bunurile şi serviciile sunt finalizate, Grupul de Lucru remite pachetul Consiliului General sau Conferinţei Ministeriale spre aprobare. În urma deciziei Consiliului General / Conferinţei Ministeriale de a adopta pachetul de documente, Protocolul de Aderare intră în vigoare. Acest pachet urmează a fi ratificat de către membrul aderent şi numai după 30 de zile de la ratificarea lui , acesta devine membru.

Aderarea, efectuată în condiţii echilibrate, trebuie să fie recunoscută ca un proces foarte dificil şi complicat, care poate fi tărăgănat şi care cere un nivel înalt de pregătire şi coordonare a instituţiilor guvernamentale, precum şi un consens politic pentru a promova eficient interesele naţionale.

Procesul de aderare implică negocieri bilaterale şi multilaterale minuţioase cu toţi membrii OMC cointeresaţi în politici promovate de candidat, ceea ce poate cauza o extindere în timp a procesului de aderare.

Aderarea RM la OMC a fost determinată de avantajele pe care le oferă cadrul juridic al comerţului internaţional şi de motivele pentru care e mai bine să fii în cadrul OMC decît în afara acestei organizaţii.

Fisiere in arhiva (2):

  • Planul.doc
  • Referat.doc