Protectia Consumatorului in Domeniul Serviciilor de Igiena Personala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Protectia Consumatorului in Domeniul Serviciilor de Igiena Personala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Loredana Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

Capitolul 1. Sinteza legilor privind protecţia consumatorului în
domeniul serviciilor de igienă personală
1.1. Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice 3
1.2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea 5
1.3. Ordin nr. 536/1997 6
Capitolul 2. Analiza legilor 13
Capitolul 3. Concluzii 17
Capitolul 4. Rezumat 18
Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1. Sinteza legilor

Legea nr. 178/2000

din 18.10.2000 privind produsele cosmetice

Prezenta lege reglementeză condiţiile care trebuie să fie respectate la fabricarea şi punerea pe piaţă a produselor cosmetice de uz uman.

Produsul cosmetic este orice substanţă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman, precum păr, piele, unghii, buze, cu dinţii şi mucoasa bucală, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăţa, a le parfuma,a le modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a le menţine în bună stare.

Produsul cosmetic finit este produsul cosmetic în formula sa finală, aşa cum este pus pe piaţă şi oferit consumatorului final, sau prototipul acestuia.

Ministerul Sănătăţii Publice reprezintă autoritatea naţională competentă pentru reglementarea comercializării produselor cosmetice, notificarea acestora în întocmirea şi administrarea bazei de date, inspecţia şi controlul pe piaţă, informarea populaţiei, înregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populaţiei, cauzate de produsele cosmetice, raportarea către Comisia Europeană.

Produsele cosmetice puse pe piaţă nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt folosite, ţinându-se seama de prezentarea produsului, etichetarea, instrucţiunile privind păstrarea şi utilizarea acestuia, precum şi orice altă indicaţie sau informaţie prevăzută de producător.

Este interzisă comercializarea produselor cosmetice a căror formulă finală, pentru a îndeplini cerinţele prezentei legi, a fost testată pe animale, folosindu-se o metodă, alta decât cea alternativă, după ce aceasta din urmă a fost validată şi adoptată la nivelul Comunităţii Europene şi comercializara produselor cosmetice având ingrediente sau combinaţii de ingrediente care au fost testate pe animale folosindu-se o metodă, alta decât cea alternativă. Este interzisă şi testarea pe animale a produselor cosmetice finite sau a ingredientelor sau combinaţiilor de ingrediente.

Este interzisă folosirea în produse cosmetice a substanţelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice.

Prin derogare de la prevederile art.6, Ministerul Sănătăţii Publice poate autoriza folosirea pe teritoriul României a substanţelor care nu sunt prevăzute în lista de substanţe permise pentru anumite produse cosmetice, în următoarele condiţii:

- autorizarea trebuie să se limiteze la o perioadă maximă de 3 ani;

- să se efectueze o verificare oficială a produselor cosmetice care conţin substanţa sau preparatul a cărui utilizare a fost autorizată;

- produsul cosmetic astfel fabricat trebuie să poarte o indicaţie distinctă, care va fi precizată în autorizaţie.

Producătorul sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţă a unui produs cosmetic importat trebuie să deţină la adresa specificată pe etichetă în scopul exercitării controlului de către autorităţile competente următoarele date:

a) compoziţia clitativă şi cantitativă a produsului.

b) numle persoanei responsabile cu fabricarea sau importul pentru prima dată al unui produs cosmetic în Comunitatea Europeană.

c) evaluarea siguranţei pentru sănătatea umană a prodului cosmetic finit. Aici producătorul trebuie să tină seama, în special de caracteristicile de expunere specifice zonei în care produsul va fi aplicat, de populaţia căreia îi este destinat. Produsele destinate copiilor sub 3 ani şi cele pentru igiena intimă externă trebuie sa beneficieze de o evaluare specifică a securităţii pentru sănătatea umană. Dacă produsul este fabricat în diferite localităţi pe teritoriul României sau a altor state membre ale Comunităţii Europene, producătorul poate alege o singură locaţie, unde informaţiile privind produsul sunt disponibile.

d) datele existente cu privire la efectele nedorite pentru sănătatea umană, provocat în urma utilizării produselor cosmetice.

e) Informaţii privind orice testări pe animale, efectuate de către producător.

Produsele cosmetice pot fi puse pe piaţă numai dacă pe recipient şi pe ambalaj informaţiile următoare sunt inscripţionate vizibil, lizibil şi cu caractere care nu se şterg uşor. Datele indicate sunt următoarele:

a) numele sau denumirea producătorului sau a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a produselor cosmetice stabilite în Comunitatea Europeană.

b) sediul sa adresa din statul membru al Comuniăţii Europene a producătorului.

c) conţinutul nominal în momentul ambalării produsului indicat în greutate sau în volum, cu excepţia ambalajelor ce conţin mai puţin de 5 grame sau mai puţin de 5 mililitri, eşantioanele gratuite.

d) data de minimă durabilitate indicată prin sintagma “ A se folosi preferabil înainte de ”, urmată de data sau d indicarea locului de pe ambalaj unde se află inscripţionată data. Indicarea datei de durabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice a căror durabilitate minimă depăţeţte 30 de luni.

e) numărul lotului de fabricaţie sau o indicaţie care să permită identificarea produsului.

f) lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compoziţia produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutăţii în momentul încorporării lor. În cazul în care, din motive practice, acest lucru nu este posibil, prospectul, eticheta, broţura trebuie să conţină informaţia necesară consumatorului.

Toate aceste informaţii trebuie scrise în limba română, cu excepţia listei cuprinzând ingredientele, unde se folosesc denumirile din Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr.309/729/2001 privind inventarul pentru ingrediente folosite în produsele cosmetice.

În etichetare, prezentarea spre vânzare sau promovarea produsului se interzice întrebuinţarea textelor, denumirilor, mărcilor, imaginilor sau a altor însemne care atribue produselor caracteristici pe care acestea nu le au.

Încălcarea prevederilor prezentei legi se sancţionează cu amendă începând de la 1000 RON până la 10000 RON.

Fisiere in arhiva (1):

  • Protectia Consumatorului in Domeniul Serviciilor de Igiena Personala.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR