Recrutarea Personalului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Recrutarea Personalului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Moise Mihaela, Kerbalek

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Comert, Stiinta Administratiei

Cuprins

Cuprins
1. Aspecte teoretice ale recrutării personalului 2
2. Factorii de influenţă ai recrutării 3
3. Strategii de recrutare 4
4. Surse şi metode de recrutare 5
4.1. Recrutarea din interior 5
4.2. Recrutarea din exterior 6
4.3. Metode de recrutare 7
5. Cine face recrutarea? 8
Concluzii 9
Bibliografie 10

Extras din document

1. ASPECTE TEORETICE ALE RECRUTĂRII PERSONALULUI

Recrutarea şi secţia personalului în cadrul unei companii, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaţionale, reprezintă una dintre cele mai importante etape din cadrul procesului de elaborare a strategiei şi planificării resurselor umane. Această etapă, este în esenţă un proces de căutare, de identificare, de localizare şi de atragere a potenţialilor candidaţi în scopul de a îi selecta pe cei mai competitivi şi care corespund cel mai bine cerinţelor şi intereselor organizaţiei. Recrutarea personalului contituie etapa premergătoare selecţiei şi necesită tehnici speciale. Calitatea recrutării condiţionează, în mod direct, performanţele viitoare ale firmei.

În domeniul resurselor umane, succesul este asigurat de către soluţionarea următoarelor aspecte:

- identificarea calificărilor sau a aptitudinilor şi alegerea candidaţilor care corespund cel mai bine cerinţelor posturilor nou create sau vacante;

- identificarea şi atragerea candidaţilor competitivi folosind cele mai adecvate metode, surse sau medii de recrutare;

- respectarea legislaţiei din domeniu, referitor la oportunităţi egale de angajare şi corectarea practicilor discriminatorii existente sau a unor dezechilibre.

Soluţionarea favorabilă a acestor probleme înlătură efectele unor posibile greşeli sau erori de angajare. Astfel, înainte de a se lua decizia de angajare a noului personal este necesar să se verifice realitatea nevoii de recrutare şi să se ia în considerare şi posibilele alternative (necesitatea existenţei unui post, posibilitatea desfiinţării postului vacant, posibilitatea tresferului sarcinilor unui alt post etc).1)

Nevoile de recrutare pot fi:

- strategice - răspund unor nevoi pe termen lung;

- urgenţe temporare - răspund unor nevoi conjuncturale;

- legate de mişcările interne de personal - promovare, transfer, dezvoltare.

Recrutarea este o activitate a managementului resurselor umane care are rolul de a căuta şi a găsi candidaţi pentru posturile vacante ale organizaţiei, astfel încât aceasta să poată selecta cele mai potrivite persoane. Se au în vedere atât obţinerea necesarului numeric, cât şi asigurarea unei anumite calităţi a forţei de muncă atrase pentru a satisface necesităşile organizaţiei, concomitent cu minimizarea costurilor aferente.2)

1) Manolescu A., Managementul resurselor umane, ed. Economică, Bucureşti, 2001

2) Emilian R., Managementul resurselor umane, ed. ASE, Bucureşti, 2003, p. 242

2. FACTORII DE INFLUENŢĂ AI RECRUTĂRII

Recrutarea personalului constituie primul contact între angajator şi cel care solicită angajarea, fiind totodată o activitate publică. Politicile de recrutare şi practicile manageriale din acest domeniu de activitate sunt afectate de o serie de factori externi şi interni, cum ar fi:

- condiţiile şi schimbările de pe piaţa muncii - politicile de recrutare sunt afectate de schimbările relevante de pe piaţa muncii: tendinţe demografice, accesul forţei de muncă feminină, vârsta înaintată;

- capacitatea sistemelor de pregătire şi dezvoltare a resurselor umane;

- modelele educaţionale;

- atracţia zonei;

- cadrul legislativ sau juridic - pentru evitarea deciziilor sau a practicilor ilegale de angajare, precum şi a discriminărilor de orice natură;

- sindicatele - au un rol activ în procesul de asigurare cu personal, prin anumite prevederi ale contractului colectiv de munca care pot influenţa procesul de recrutare a resurselor umane;

- imaginea sau reputaţia organizatiei - poate atrage sau respinge potenţialii candidaţi;

- preferinţele potenţialilor candidaţi pentru anumite domenii de activitate, pentru anumite organizatii sau posturi;

- obiectivele organizaţionale;

- cultura organizaţională - prin valorile promovate influenţează dorinţa de recrutare şi angajare;

- politicile şi practicile manageriale din domeniul resurselor umane;

- criteriile politice, etnice sau de altă natură;

- cerinţele obligatorii ale organizaţiei pentru solicitanţii posturilor vacante;

- situaţia economico - financiară a organizaţiei.1)

1) Păunescu I., Managementul resurselor umane, ed. AISTEDA, Bucureşti, 2000

3. STRATEGII SI POLITICI DE RECRUTARE

O etapă deosebit de importantă a procesului de recrutare a personalului o constituie elaborarea strategiilor şi politicilor de recrutare prin care se stabilesc obiectivele urmărite sau se desemnează concepţiile, codul de conduită al organizaţiei în domeniul recrutării personalului şi comportamentele specifice acestei activităţi, precum şi ansamblul de atitudini, intenţii şi orientări privind recrutarea personalului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Recrutarea Personalului.doc