Servicii si Utilitati Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Servicii si Utilitati Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Plesea Doru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

INTRODUCERE
I. GENERALITĂŢI ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
II. STUDIU DE CAZ
COLEGIUL NAŢIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

În România, la fel ca în majoritatea statelor, educaţia şi formarea reprezintă atributul fundamental al Ministerului Educaţiei. Pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, Ministerului Educaţiei şi Cercetării proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţământ în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ. Potrivit cadrului actual de reglementare, educaţia iniţială intră în sfera de responsabilităţi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la fel ca şi educaţia secundară şi terţiară. În cadrul Ministerul Educaţiei şi Cercetării, există Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, structură care se ocupă de reforma educaţiei şi formării profesionale iniţiale.

I. GENERALITĂŢI ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL

Clasificarea internaţională tip a educaţiei (ISCED 1997 )

Învăţământul liceal face parte atât din învăţământul secundar inferior, cât şi din cel secundar superior. Un ciclu al învăţământului secundar este liceul - ciclul inferior sau, alternativ, Şcoala de Arte şi Meserii (formare profesională iniţială) - clasele IX-X pentru elevi în vârstă de 14-16.

Învăţământul secundar superior constă în:

1) Liceu - ciclul superior - clasele XI-XII/XIII pentru absolvenţii de liceu-ciclul inferior (elevi în vârstă de 16-18(19));

2) Anul de completare pentru absolvenţii de Şcoli de Arte şi Meserii.

Învăţământul secundar poate fi organizat în următoarele forme: învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă, comasat, la distanţă şi, pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale nedeplasabili, cu şcolarizare la domiciliu. Ca regulă generală, învăţământul obligatoriu este organizat ca învăţământ de zi. Pentru persoanele depăşind cu mai mult de 2 ani vârsta clasei, învăţământul obligatoriu poate fi organizat şi in alte forme, conform regulilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. În funcţie de condiţiile existente, unităţile de învăţământ pot fi organizate pe mai multe niveluri educaţionale.

Structura învăţământului liceal este următoarea:

FILIERA TEORETICĂ:

Profil Umanist - Specializarea Filologie

- Specializarea Ştiinţe sociale

Profil Real - Specializarea Matematică–informatică

- Specializarea Ştiinţe ale naturii

Fisiere in arhiva (1):

  • Servicii si Utilitati Publice.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE COMERŢ