Tendinta in Evolutia Comertului cu Amanuntul

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tendinta in Evolutia Comertului cu Amanuntul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Evoluţia de ansamblu a activităţii comerţului cu amănuntul va fi marcată de încercările întreprinderilor ce acţionează în acest domeniu de a face faţă unui mediu înconjurător în continuă transformare. Aceste încercări se vor materializa îndezvoltarea şi perfecţionarea conceptelor manageriale, precum şi în promovarea unor noi practici şi tehnologii comerciale.

Dezvoltarea şi perfecţionarea conceptelor manageriale

Perfecţionarea continuă a procesului managerial se va contura ca una din celemai importante tendinţe ale viitoarelor evoluţii ale comerţului cu amănuntul pe plan mondial. Fenomenul va îmbrăca aspectul unui proces ale cărui coordonate vor fi datede diverse preocupări privind perfecţionarea modalităţilor de orientare şi conducere aactivităţii comerciale, scăderea numărului de unităţi şi creşterea sensibilă a suprafeţei medii a acestora, pentru crearea continuă de noi tipuri de comerţ, internaţionalizarea

unor tipuri de comerţ si promovarea diferitelor forme de vânzare bazate pe acordurile

de franciză.

Concentrarea activităţii comerciale, ca tendinţă în viitoarele evoluţii ale comerţului cu amănuntul, trebuie avută în vedere atât sub aspectul gradului de interdependenţă si mărime a firmelor comerciale, cât şi sub forma raporturilor de mărime a diferitelor tipuri de unităţi gestionate de o firmă comercială.

a) Cu privire la gradul de independenţă si mărime a firmelor comerciale,trebuie subliniat faptul că, în majoritatea ţărilor cu economie dezvoltată,modernizarea activităţii comerciale are loc în cadrul unui proces de concentrare aactivităţii comerciale, prin dispariţia a numeroase firme comerciale mici, familiale, cu un număr mic de vânzători şi consolidarea unor firme comerciale care dispun de mari

suprafeţe de vânzare sau folosesc diversele variante ale comerţului fără magazine.În cadrul procesului de concentrare a activităţii comerciale, comerţul integrat este celcare va înregistra progresele cele mai rapide. Trebuie subliniat însă că este vorba deun nou tip de comerţ integrat, realizat de întreprinderi ce dispun de mari suprafeţecomerciale şi care combină diverse forme de vânzare. Progresul se datorează înspecial faptului că asemenea firme, girând mari suprafeţe de vânzare şi întreprinderi producătoare, pot vinde prin diverse canale, ajungând astfel mult mai uşor în imediata apropiere a consumatorului. În comparaţie cu aceste mari firme, comerţulintegrat tradiţional, format din societăţi de mari magazine şi magazine populare, dinsocietăţi cu sucursale multiple, precum şi din cooperative de consum, pare să piardăteren, diminuându-şi substanţial ponderea ce oavea iniţial. Ca atare, se poate spunecă, în ceea ce priveşte perspectiva, concentrarea comerţului cu amănuntul va aveadrept consecinţă o netă diferenţiere a circuitelor şi metodelor manageriale. În cadrul acestei tendinţe de concentrare a activităţii comerciale, mai trebuie subliniată si poteza potrivit căreia comerţul asociat va cunoaşte, de asemenea, o evoluţie mult mai lentă, iar micile progrese pe care le va înregistra se vor datora doar fidelităţiicrescânde a detailiştilor în lanţul sau în gruparea lor de magazine.

b) Scăderea numărului de unităţi şi creşterea sensibilă a suprafeţei medii a acestora, ca latură a procesului de concentrare a activităţii comerciale, constituie o altă tendinţă ce trebuie nregistrată în evoluţia comerţului cu amănuntul.Atât evoluţia comerţului european, cât şi a comerţului de pe continentul nordamerican,s-a caracterizat, în ultimele decenii, printr-o diminuare a numărului deunităţi mărunte şi apariţia unor mari suprafeţe comerciale. În ceea ce priveştediminuarea numărului de unităţi, fenomenul a avut o intensitate mai mare la începutul intervalului analizat, după care, în ultimii ani, s-a mai diminuat. El apare ca efect mascat al unor modificări de structură în cadrul reţelei comerciale şi, îndeosebi, ca rezultat compensatoriu al orientărilor continue spre alte branşe, pe de o parte, şi al concurenţei pe care o exercită marile suprafeţe comerciale de specialitate (super şihipermagazinele, marile magazine, diferitele tipuri de magazine populare) pe de altăparte. La acesta se adaugă schimbările intervenite în consumul populaţiei (declinul relativ al alimentaţiei şi al îmbrăcămintei, progresul rapid al cheltuielilor de igienă si

sănătate, de petrecere a timpului liber, transport, locuinţă etc.) care generează necesitatea unei adaptări a acţiunilor comerciale la nivelul economic prin intermediul modificării continue a numărului, structurii şi mărimii medii a unităţilor, apreciindu-se că acesta se va dubla într-un interval de 20-25 de ani.

c) Privind în mod realist toate aceste mutaţii sesizate în lumea contemporană - cele mai multe dintre ele benefice pentru comerţ si stimulative pentru evoluţiacomerţul cu amănuntul - trebuie recunoscută si apariţia unor neconcordanţe întremodelele organizaţionale şi realităţile din anumite zone de piaţă. Aspectul apare ca tendinţă deoarece, de la o perioadă la alta, activitatea noilor firme comerciale multinaţionale se dezvoltă puternic, respectivele firme ajungând să desfăşoare comerţ cu amănuntul în zone de piaţă cu tradiţii foarte diferite, tradiţii care îşi pun amprenta atât asupra comportamentului consumatorilor, cât şi pe cel al personalului comercial folosit. Într-un asemenea context, prezintă importanţă faptul că, pentru comerţ, o structură organizaţională orientată spre piaţă nu se potriveşte în orice zonă a lumii cu organizarea de tip piramidal. De asemenea, concepţiile oamenilor şi

modelele de organizaţii diferă de la o ţară la alta, victimele unor asemenea diferenţieri fiind atât consumatorii individuali, cât şi firmele comerciale ce intră în afaceri ce depăşesc graniţele unei ţări28.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tendinta in Evolutia Comertului cu Amanuntul.doc