Campania de Comunicare POS Mediu

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Campania de Comunicare POS Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

Campania de comunicare este o formă de comunicare planificată inițiată de o sursă colectivă, organizată, și are ca scop atingerea unor obiective specifice. Ea are un caracter public, fiind desfășurată în principal prin mass media, dar și prin canale interpersonale, efectele ei fiind de asemenea publice. Categorile de public cărora campania de comunicare se adresează sunt diferite, în funcție de obiectivele vizate. Este importantă de asemnea legitimitatea campaniei de comunicare în ochii opiniei publice, aceasta trebuind să fie în conformitate cu necesitățile publicului țintă și să se conformeze normelor acceptate.

De-a lungul timpului au fost propuse numeroase modele pentru prezentarea campaniilor de comunicare. Unul dintre ele este modelul elaborat de către Nowak și Wärneryd în anul 1985, ce prezintă modul tradtițional de abordare a campaniei de publicitate, parcurcând pașii de la scopul sursei la efectele obținute prin desfășurarea campaniei. Sunt urmărite în acest parcurs acțiunile de comunicare cu care campania se află în competiție, efectul scontat și publicul țintă al companiei, grupul care recepteaza mesajul, mesajul și mijlocul de comunicare folosit pentru diseminarea acestuia și emițătorul mesajului.

Uniunea Europeană este una dintre instituțiile care își transmit mesajele folosind campanii de comunicare, mai ales pentru proiectele și programele pe care le desfășoară în interiorul țărilor membre. Proiectele și programele Uniunii sunt axate pe utilizarea Fondurilor Structurale și a Fondului de Coeziune, iar campaniile de comunicare oferă o mai mare transparență a utilizării acestor fonduri, ducând la creșterea încrederii publicului atât în instituțiile statului cât și în instituțiile Uniunii Europene.

Integrarea României în Uniunea europeană a adus cu sine numeroase oportunități de dezvoltare regională și națională. Informarea publicului și a potențialilor beneficiari prin campanii de comunicare bine structurate va duce la creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene prin încurajarea dezvoltării de proiecte relevante, ajutându-i pe potențialii beneficiari să elaboreze proiecte viabile în timp util, pe baza datelor complete furnizate de emițătorii mesajelor Uniunii.

Programul Operațional Sectorial de Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune care stabilește strategia alocării fondurilor pentru dezvoltarea sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013. Axele prioritare ale acestui program sunt:

- Axa prioritară 1 – „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”

- Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”

- Axa prioritară 3 – „Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare”

- Axa prioritară 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”

- Axa prioritara 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”

- Axa prioritară 6 – „Asistență Tehnică”

Planul de comunicare pentru POS Mediu oferă o imagine coerentă pentru perioada de implementare a acestui program, definind un set de obiective, grupurile țintă vizate, măsurile de informare și publicitate, departamentele sau organismele administrative responsabile, instrumentele de comunicare, bugetul estimativ necesar pentru implementare, monitorizarea și evaluarea măsurilor cuprinse în plan.

De ce a fost nevoie de o campanie de comunicare cu un plan atent stabilit? Acest plan de comunicare a fost elaborat ca urmare a statisticilor oferite de mai multe studii sociologice care au arătat că implicațiile practice ale aderării în ceea ce privește cunoștințele despre Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune nu sunt foarte cunoscute nici de publicul larg, nici de grupurile țintă, deși în ultimii ani au avut loc activități de informare cu privire la UE, reflectate și sprijinite de cetățeni.

Strategia campaniei de comunicare pentru Programul Operațional Sectorial Mediu pleacă de la scopul acesteia, și anume crearea condițiilor pentru absorbția maximă a fondurilor UE disponibile pentru infrastructura de mediu. Astfel, sunt definite urmatoarele obiective:

- Obiectivul general: asigurarea transparenței în ceea ce privește finanţarea europeană şi înţelegerea contribuţiei europene oferite infrastructurii de mediu din România, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi instrumentele structurale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Campania de Comunicare POS Mediu.doc