Comunicare Eficienta in Cadrul Primariei Generale Bucuresti

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Comunicare Eficienta in Cadrul Primariei Generale Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

1. Prezentare generală a Primăriei Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului Bucureşti este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Misiunea instituţiei este aceea de a îndeplini cerinţele şi aşteptările tuturor părţilor interesate: cetăţenii Municipiului Bucureşti, societatea şi comunitatea locală, structurile administrative centrale şi locale.

Direcţia de Relaţii publice şi Informare este cea care gestionează activitatea de comunicare în primărie. Este singura direcţie care are mandatul de a veghea la imaginea instituţiei şi la bunele relaţii pe care aceasta trebuie să le întreţină cu mass-media.

Comunicarea poate fi formal definită ca orice proces prin care premisele decizionale sunt transmise de la un membru al unei instituţii la altul. Comunicarea însoţeşte activitatea instituţiei publice, contribuind la realizarea în bune condiţii a acesteia.

In cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, comunicarea este un proces bilateral : el presupune atât transmiterea ordinelor, infomaţiilor şi sfaturilor de la un centru de decizie cât şi transmiterea deciziilor luate de la acest centru în alte părţi ale instituţiei. Este un proces ce se desfăşoară în sus, în jos si lateral în intituţie.

Canalele de comunicare in cadrul primărie sunt de două feluri:formale şi informale. Prin canalele formale se transmit fluxurile informaţionale oficiale. Canalele informale de comunicare se stabilesc în general între persoane şi grupuri informale. Aceste sunt formate din angajaţi care au interese comune sau afinităţi. Informaţiile transferate prin aceste canale sunt neoficiale şi au un caracter personal sau general.

Comunicarea işi pune amprenta asupra funcţionării în bune condiţii a intituţiei publice apărând în cadrul acesteia ca aliat funcţional, stimul dinamic catalizator relaţional. Un aspect important îl constituie influenţa comunicării asupra evoluţiei unei structuri organizatorice:

- cu cât gradul de interacţiune şi comunicare e mai mare cu atât rezultatele instituţiei sunt mai bune;

- cu cât arborele fluxului informaţional este mai dezvoltat cu atât acţiunea colectivului este mai coerentă;

- cu cât informaţiile din reţeua de comunicare ascendentă pe linie ierarhica, este mai complexă şi mai exactă cu atât conducerea e mai aproape de realitate şi deci mai evidentă.

2. Potenţiale obstacole ale comunicării eficiente în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti

Comunicarea este un proces extrem de complex: se realizează prin intermediul mai multor feluri de limbaje, poate fi perturbată de diferiţi factori, depinde de contextul în care are loc şi este specifică fiecărui individ.

Comunicările organizaţionale şi interpersonale ascendente, orizontale şi descendente din Primăria Municipiului Bucureşti întâmpină dificutăţi datorită anumitor bariere ce produc filtraje, blocaje, distorsiuni atât în transmiterea cât şi în recepţionarea informaţiilor. Pentru minimizarea efectului acestora, în procesul de comunicare pe lângă cunoaşterea lor este necesar ca funcţionarul public să aibă în vedere o serie de acţiuni şi atitudini personale care să-I ofere posibilitatea corectării şi eficientizării actului său de comunicare.

Obstacole ale comunicarii eficiente in cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti:

Obstacole personale : fiecare individ are o personalitate unică care îi conferă o manieră proprie de comunicare;

Obstacole fizice : sunt legate de caracteristicile individului, starea lui fizică dar şi de mediul în care se desfăşoară comunicarea;

Obstacole sociale: referitoare la obiceiuri, tradiţii, model social, religie, statut social.

Obstacole culturale: vizează nivelul de pregătire, limbajul, vocabularul.

Obstacole semantice: apariţia unor neînţelegeri generate de folosirea unor sensuri conotative, a limbajului tehnic, jargonului;

Fisiere in arhiva (1):

  • Comunicare Eficienta in Cadrul Primariei Generale Bucuresti.doc