Comunicare in Administratia Publica

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Comunicare in Administratia Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

1. PREZENTARE INSTITUŢIE

Primăria Sector 1, Bucureşti este organizată şi funcţionează conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Primăria Sector 1, Bucureşti duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local Sector 1 şi dispoziţiile Primarului pentru soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale.

Primarul Sectorului 1 este asistat de un Viceprimar ales din rândul consilierilor.

Noua structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului cuprinde 10 direcţii coordonate de câte un director executiv, o direcţie generală - coordonată de un director general şi structura condusă de arhitectul şef, în a căror subordine funcţionează servicii şi birouri.

Direcţia/direcţia generală nu va putea avea mai puţin de 15 posturi de execuţie în subordine.

Directorii Executivi se subordonează primarului şi viceprimarului, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigrama. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri.

Conducerea Primăriei Sector 1 este orientată spre ridicarea încrederii cetăţenilor şi a altor părţi interesate în calitatea serviciilor oferite.

Tipuri de relaţii funcţionale în cadrul Primăriei Sector 1:

Relaţii de autoritate ierarhice

Relaţii de autoritate funcţionale

Relaţii de cooperare

Relaţii de reprezentare

Relaţii de inspecţie si control

2. MISIUNE- îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate: cetăţenii Sectorului 1, societatea şi comunitatea locală, structurile administraţie publice locale, organisme şi organizaţii neguvernamentale, instituţii şi servicii publice, persoane juridice, etc.

3. PLAN DE COMUNICARE GLOBALĂ - PRIMĂRIA SECTOR 1, BUCUREŞTI

DIRECTIA COMUNICARE SI INTEGRARE EUROPEANA cuprinde urmatoarele servicii:

SERVICIUL IMAGINE, CULTURA, PRESA

Serviciul Imagine, Cultură, Presă realizează, prin activitatea desfăşurată, imaginea publică a Primăriei Sectorului 1. Administraţia publică locală se remarcă prin activităţile pe care le comunică cetăţenilor şi are nevoie de încrederea acestora în toate demersurile sale. Organizarea procesului de comunicare este o importantă atribuţie a managementului organizaţional fără de care nu se poate realiza o atribuire corecta a rolurilor. Sistemul comunicaţional este cel care creează condiţiile optime pentru schimbul de informaţii.

Serviciul Imagine, Cultura, Presă asigură si coordonează producerea integrală şi unitară a mesajului public al autorităţii locale şi coordonează răspândirea informaţiilor publice prin toate mijloacele specifice. Existenţa serviciului se justifică prin nevoia autorităţilor locale de a comunica tuturor contribuabililor elementele esenţiale ale administrării bugetului public şi al activităţii administraţiei locale, prin necesitatea de a construi o imagine credibilă, care să fie recunoscută de toata lumea si de a prezenta aceasta identitate în mod profesional si obiectiv.

În perioada menţionată, activitatea serviciului a fost marcată de diversitate şi dinamism, datorită acţiunilor multiple pe care le-a iniţiat sau la care a participat.

Împletind creativitatea cu seriozitatea şi efortul susţinut, funcţionarii serviciului au reuşit să dezvolte mai multe programe şi să rezolve probleme ale comunităţtii locale, să menţină relaţii de colaborare cu societatea civilă, precum şi să desfăşoare multe alte activităţi aflate în competenţa serviciului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comunicare in Administratia Publica.doc

Alte informatii

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Administraţie Publică Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă