Comunicare în Administrația Publică

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2776
Mărime: 21.73KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Administraţie Publică Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă

Extras din document

1. PREZENTARE INSTITUŢIE

Primăria Sector 1, Bucureşti este organizată şi funcţionează conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Primăria Sector 1, Bucureşti duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local Sector 1 şi dispoziţiile Primarului pentru soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale.

Primarul Sectorului 1 este asistat de un Viceprimar ales din rândul consilierilor.

Noua structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului cuprinde 10 direcţii coordonate de câte un director executiv, o direcţie generală - coordonată de un director general şi structura condusă de arhitectul şef, în a căror subordine funcţionează servicii şi birouri.

Direcţia/direcţia generală nu va putea avea mai puţin de 15 posturi de execuţie în subordine.

Directorii Executivi se subordonează primarului şi viceprimarului, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigrama. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri.

Conducerea Primăriei Sector 1 este orientată spre ridicarea încrederii cetăţenilor şi a altor părţi interesate în calitatea serviciilor oferite.

Tipuri de relaţii funcţionale în cadrul Primăriei Sector 1:

Relaţii de autoritate ierarhice

Relaţii de autoritate funcţionale

Relaţii de cooperare

Relaţii de reprezentare

Relaţii de inspecţie si control

2. MISIUNE- îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate: cetăţenii Sectorului 1, societatea şi comunitatea locală, structurile administraţie publice locale, organisme şi organizaţii neguvernamentale, instituţii şi servicii publice, persoane juridice, etc.

3. PLAN DE COMUNICARE GLOBALĂ - PRIMĂRIA SECTOR 1, BUCUREŞTI

DIRECTIA COMUNICARE SI INTEGRARE EUROPEANA cuprinde urmatoarele servicii:

SERVICIUL IMAGINE, CULTURA, PRESA

Serviciul Imagine, Cultură, Presă realizează, prin activitatea desfăşurată, imaginea publică a Primăriei Sectorului 1. Administraţia publică locală se remarcă prin activităţile pe care le comunică cetăţenilor şi are nevoie de încrederea acestora în toate demersurile sale. Organizarea procesului de comunicare este o importantă atribuţie a managementului organizaţional fără de care nu se poate realiza o atribuire corecta a rolurilor. Sistemul comunicaţional este cel care creează condiţiile optime pentru schimbul de informaţii.

Serviciul Imagine, Cultura, Presă asigură si coordonează producerea integrală şi unitară a mesajului public al autorităţii locale şi coordonează răspândirea informaţiilor publice prin toate mijloacele specifice. Existenţa serviciului se justifică prin nevoia autorităţilor locale de a comunica tuturor contribuabililor elementele esenţiale ale administrării bugetului public şi al activităţii administraţiei locale, prin necesitatea de a construi o imagine credibilă, care să fie recunoscută de toata lumea si de a prezenta aceasta identitate în mod profesional si obiectiv.

În perioada menţionată, activitatea serviciului a fost marcată de diversitate şi dinamism, datorită acţiunilor multiple pe care le-a iniţiat sau la care a participat.

Împletind creativitatea cu seriozitatea şi efortul susţinut, funcţionarii serviciului au reuşit să dezvolte mai multe programe şi să rezolve probleme ale comunităţtii locale, să menţină relaţii de colaborare cu societatea civilă, precum şi să desfăşoare multe alte activităţi aflate în competenţa serviciului.

Preview document

Comunicare în Administrația Publică - Pagina 1
Comunicare în Administrația Publică - Pagina 2
Comunicare în Administrația Publică - Pagina 3
Comunicare în Administrația Publică - Pagina 4
Comunicare în Administrația Publică - Pagina 5
Comunicare în Administrația Publică - Pagina 6
Comunicare în Administrația Publică - Pagina 7
Comunicare în Administrația Publică - Pagina 8
Comunicare în Administrația Publică - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Comunicare in Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza activității de comunicare publică la Primăria Uricani - propuneri pentru îmbunătățirea comunicării

INTRODUCERE Omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri. Practic nici un...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Comunicarea în instituții publice

ELEMENTELE PROCESULUI DE COMUNICARE Comunicarea – schimbul de informatii, idei si sentimente – a fost definit ca un proces interpersonal de...

Rolul și importanța comunicării în administrația publică

1. Comunicarea in procesul de formare a functionarului public Functionarul public, in conceptia actuala si probabil in cea viitoare, nu mai este...

Comunicarea cu Mass Media

Relatiile cu presa se inscriu in strategia globala de comunicare: calitatea acestora este esentiala atat pentru crearea unei imagini pozitive a...

Comunicarea Nonverbală

INTRODUCERE Din punct de vedere biologic, omul este totuşi un animal. Ca şi alte specii, şi noi suntem dominaţi de legi biologice, care ne...

Plan de Comunicare

1. INSTITUTIE 1.1 Obiective de comunicare - Cresterea gradului de notorietate a brandului ASSI - Crearea unei imagini puternice si pozitive a...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Te-ar putea interesa și

E-comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE O problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă, ce afectează direct şi imediat, dar şi indirect, pe termen nederminat,...

Comunicarea în administrația publică

Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este...

Strategia de comunicare în administrația publică - Vaslui

Capitolul 1. Organizarea si functionarea Consiliului Judetean Vaslui 1.1.Organigrama Consiliului Judetean Vaslui 1.2. Scurt istoric, locul...

Comunicarea în administrația publică

I. INTRODUCERE Activitatea cu o deosebită importanță în cadrul organizațiilor o reprezintă comunicarea. Comunicarea este fundamentală pentru...

Comunicare interpersonală în administrația publică

INTRODUCERE Managamentul public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de management,bine determinate,existente intre componente ale...

Comunicare în Administrația Publică

1. Prezentarea organizatiei. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare S.S.P.R.,...

Ai nevoie de altceva?