Comunicarea Organizațională

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 10540
Mărime: 107.76KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Popescu

Cuprins

I. Procesul de comunicare

II. Comunicarea în organizaţii: definire, mecanisme, etape, tipuri, forme

III. Reţele si modalităti de comunicare în organizatie

IV. Noile tehnologii şi comunicarea organizaţională

V. Rolurile si funcţiile managerului în comunicarea organizatională

VI. Bariere în comunicare

VII. Metode de optimizare a comunicării

Extras din document

I. Procesul de comunicare

1. Comunicare şi informaţie

„Comunicare“ şi „informaţie“ sunt două concepte atât de înrudite astăzi, încât nici o consideraţie asupra comunicării nu poate fi deplină fără o explicitare a informaţiei. În ştiinţa comunicării, informaţia este, în general, „ceea ce se comunică într-unul sau altul din limbajele disponibile“. Cu alte cuvinte, informaţia trebuie considerată ca o combinaţie de semnale şi simboluri. Semnalele ne pot duce cu gândul la undele sonore pe care le emitem în actul vorbirii, la undele radio sau la cele de televiziune.

Purtătoare de informaţie, semnalele sunt în sine lipsite de semnificaţie. Ele pot însă purta semnificaţii care – datorită unor convenţii sociale – pot fi decodate. Altfel spus, semnificaţia unui simbol este dependentă de un consens în practica socială. Indiferent care este natura semnalelor folosite de emiţător pentru ca influenţarea receptorului să se producă şi să se obţină efectul scontat, ambele instanţe – atât emiţătorul, cât şi receptorul – trebuie să atribuie aceeaşi semnificaţie semnalelor utilizate.

Putem distinge astfel trei valenţe ale conceptului de informaţie:

- aspectul sintactic al informaţiei – succesiunea impusă semnalelor grafice, auditive sau electrice, ca fiind impusă de către emiţător;

- aspectul semantic al informaţiei – semnificaţia ce le este acordată semnalelor pe baza convenţiilor sociale;

- aspectul pragmatic, ceea ce se întâmplă cu informaţia primită sau cu efectul acesteia asupra receptorului.

Semnificaţia nu are cum să fie identică pentru cei ce participă la actul comunicativ. Astfel, trebuie făcută distincţia între informaţia semantică intenţională (informaţia pe care emiţătorul vrea să o transmită) şi informaţia semantică realizată (informaţia pe care receptorul o desprinde din mesajul receptat).

Comunicarea porneşte de la emiţătorul care intenţionează să transmită informaţia şi care foloseşte un cod care îi serveşte cel mai bine scopului său. Actul comunicării se încheie cu implicaţiile pragmatice pentru receptor, etapa finală a transferului de informaţie.

2. Valoarea informativă a mesajului

S-au înregistrat diverse tentative de a stabili „obiectivitatea“ valorii informative, la nivel formal sau la nivel semantic. Formal, valoarea informativă poate fi stabilită printr-un calcul diferenţiat al tuturor posibilităţilor de ieşire dintr-o situaţie dată. Însă „valoarea informativă“ rămâne, de fapt, un concept pragmatic. Cel care determină până la urmă cât de mare este valoarea informativă a unui mesaj este publicul. Două aspecte sunt în acest cadru importante. În primul rând, gradul de incertitudine presupus de un anumit eveniment (probabilitatea ca acel eveniment să se producă); dacă, pentru o anumită categorie de public, această incertitudine este foarte pronunţată, valoarea informativă pragmatică a mesajului este foarte mare. În al doilea rând, importanţa pe care o categorie sau alta de public o acordă evenimentului în cauză: cu cât importanţa acordată evenimentului este mai mare, cu atât mai mare este valoarea informativă (pragmatică) a ştirii care se referă la el.

Aşadar, valoarea informativă a mesajului este dependentă:

- înainte de emiterea/receptarea mesajului, de incertitudinea receptorului în ceea ce priveşte posibilităţile de a ieşi dintr-o situaţie; această incertitudine trebuie corelată cu importanţa pe care receptorul o acordă fiecărei posibilităţi de a depăşi situaţia dată;

- după receptarea mesajului, de improbabilitatea care înconjura evenimentul înainte ca acesta să se fi produs şi de importanţa socială a evenimentului însuşi.

3. Comunicarea ca proces

J. J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G. W. Noomen definesc comunicarea ca „un proces prin care un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte“ (Ştiinţa comunicării).

Altfel spus, fiecare proces de comunicare are o structură specifică reprezentată de un anume tip de relaţie dezvoltată de trinomul emiţător-mesaj-receptor.

Cea mai simplă schemă a structurii procesului de comunicare a fost propusă încă din anul 1934 de Karl Buhler, în lucrarea Die Sprachtheorie:

Ulterior, Roman Jakobson, urmărind schema lui Karl Buhler, dezvoltă structura procesului de comunicare, adaugându-i încă trei componente: cod, canal, referent.

Preview document

Comunicarea Organizațională - Pagina 1
Comunicarea Organizațională - Pagina 2
Comunicarea Organizațională - Pagina 3
Comunicarea Organizațională - Pagina 4
Comunicarea Organizațională - Pagina 5
Comunicarea Organizațională - Pagina 6
Comunicarea Organizațională - Pagina 7
Comunicarea Organizațională - Pagina 8
Comunicarea Organizațională - Pagina 9
Comunicarea Organizațională - Pagina 10
Comunicarea Organizațională - Pagina 11
Comunicarea Organizațională - Pagina 12
Comunicarea Organizațională - Pagina 13
Comunicarea Organizațională - Pagina 14
Comunicarea Organizațională - Pagina 15
Comunicarea Organizațională - Pagina 16
Comunicarea Organizațională - Pagina 17
Comunicarea Organizațională - Pagina 18
Comunicarea Organizațională - Pagina 19
Comunicarea Organizațională - Pagina 20
Comunicarea Organizațională - Pagina 21
Comunicarea Organizațională - Pagina 22
Comunicarea Organizațională - Pagina 23
Comunicarea Organizațională - Pagina 24
Comunicarea Organizațională - Pagina 25
Comunicarea Organizațională - Pagina 26
Comunicarea Organizațională - Pagina 27
Comunicarea Organizațională - Pagina 28
Comunicarea Organizațională - Pagina 29
Comunicarea Organizațională - Pagina 30
Comunicarea Organizațională - Pagina 31
Comunicarea Organizațională - Pagina 32
Comunicarea Organizațională - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea Organizationala.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Efectele crizei de comunicare în cadrul relației profesor - elev

INTRODUCERE Criza de comunicare în organizaţii au format obiectul unor cercetări intense şi variate, materializate prin lucrări cu rezultate...

Comunicarea internă, factor de succes într-o organizație

Definiţii ale comunicării Comunicarea stă la baza tuturor proceselor, interacţiunilor şi relaţiilor interumane, după cum am menţionat şi anterior....

Comunicarea Organizațională

1. Note introductive Prin definitie, comunicarea reprezintă “contact, relație, legătură”. Comunicarea este o componentă esenţială a vieţii,...

Comunicarea organizațională

INTRODUCERE; Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colectivităţi umane, indiferent de natura şi...

Eficiența și Eficacitatea Evaluării Comunicării Organizaționale

1. Introducere Comunicarea în organizaţie este văzută ca: - comunicarea interpersonala directa sau mediatica dintre membrii organizatiei:...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Climatul de Munca si Comunicarea dintre Agentii Economici

Climatul de muncă si comunicarea Preocupările managementului modern au început să se îndrepte dinspre zona tehnică, a aspectelor legate de...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Comunicare Organizațională

CAP. I. GENERALITĂŢI Organizaţia este un sistem deschis, adaptiv, ţinând seama de faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari cu care are...

Funcțiile Conducerii în Organizații

INTRODUCERE Într-o organizaţie, rolul conducătorului este deosebit de complex, dacă ţinem seama de faptul că situaţii diferite necesită...

Comunicarea Organizationala. Studiu de Caz SC Gym Construct

Comunicarea organizaţională este un schimb de mesaje între emiţător şi receptor,cu scopul de a efectua schimbări,de a modifica...

Comunicarea organizatională. studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Novacolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Comunicarea Organizațională

1. Note introductive Prin definitie, comunicarea reprezintă “contact, relație, legătură”. Comunicarea este o componentă esenţială a vieţii,...

Comunicarea în organizații - concept, factori de influență, modele

Cap I COMUNICAREA SI ROLUL EI IN MANAGEMENT Comunicarea este prezenta in tot ce facem in viata si este esentiala pentru a putea munci si trai....

Ai nevoie de altceva?