Consilierea in Grup

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Consilierea in Grup.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bucur Antonia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

Consilierea reprezinta activitatea de a consilia si rezultatul ei - sfatuire. Pornind de la funcfiile multiple ale comunicarii, consilierea poate fi descrisa ca reprezentand o forma de comunicare pe. care sefii o folosesc pentru a-si mobiliza subordonatii, de a dezvolta abilitatile acestora pentru a-si atinge obiectivele personale si pe cele ale structurii sau organizatiei din care fac parte.

Principiile de baza ale consilierii:

a) este atributul comandantilor/liderilor de pe toate treptele ierarhice;

b) liderii trebuie sa Isi recunoasca limitele si sa indrume pe ceiin cauza, atunci cand se impune, catre un specialist sau structure specializata (psihologul unitatii, preotul militar, contabilul, juristul,medicul unitatii si seful personalului sau institutii din afara sistemului

militar);

c) liderii sa dispuna de capacitafile de a fi instructor! si mentori in acelasi timp;

d) liderii trebuie sa isi consilieze subordonatii nemijlociti;

e) sa fie focal izata pe performantele din prezent si pe probleme, planuri de viitor, cu solutii;

f) sa asigure confidentialitatea problemelor abordate pe timpul sedintelor de consiliere;

g) programul de consiliere sa includa toti subordonatii si nu doar pe aceia care sunt consideraji ca au cel mai bun potential;

h) liderii care consiliazS trebuie sa constituie exemple personale pentru cei consiliafi;

i) liderii care consiliaza trebuie sa aiba permanent in vedere ca cei consiliafi fac parte dintr-o echipa si ca performantele lor trebuie sa contribuie la cresterea performantelor echipei din care fac parte.

CONSILIEREA ÎN GRUP

Una din caracteristicile de bază ale indivizilor-aceea de fiinţe sociale-se evidenţiază în activitatea şi relaţiile din cadrul diferitelor tipuri de grupuri (cu un număr mai mare sau mai mic de membri,întrunite pe durate variabile,datorită unor afinităţi şi credinţe,e.t.c.).În general, însă, grupurile se constituie cu un anumit scop,iar unele dintre ele îşi precizează şi durata reunirii membrilor ( un an şcolar, pe durata vacanţei, e.t.c.).În unele grupuri individul alege să facă parte, în altele face parte prin naştere.

Scopul pentru care se derulează consilierea în grup este aceea de a facilita şi întări învăţarea, a practica şi exersa acele comportamente sociale dezirabile, favorabile dezvoltării personalităţii,, inserţiei socio-profesionale reuşite, planificării şi punerii în practică a unui proiect cu privire la carieră. Acest lucru se realizează prin prezentarea experienţei personale (pozitive sau negative ) legate de aceste subiecte si , important, ascultarea sentimentelor, beneficiul personal al fiecăruia, observarea impactului, a nivelului de înţelegereşi atitudinilor declanşate de mesaje în rîndul (co)participanţilor.

Grupurile deschise, constituite de consilieri în vederea derulării activităţilor de consiliere şi orientare vocaţională fac parte din categoria celor care au un scop şi o durată anterior precizate.

Resursa principală a grupului constă în forţde a sprijini încercările de schimbare a comportamentelor neproductive pentru individ , în recîştigarea umanului din fiecare prin interacţiune şi comunicare.

Să luăm în considerare unul din cele mai cunoscute şi comune grupuri : clasa ,organizată în scopul desfăşurării de activităţi de predare- învăţare.Într-o clasă intră un anumit număr de elevi( maxim şi minim prevăzut de lege), de o anumită vîrstă de ambele genuri (uneori numai băieţi sau numai fete ), cu un anumit nivel al performanţelor şcolare anterioare, cu o bună stare de sănătate fizică şi mentală e.t.c.Pe parcursul anului, acest tip de grup constituit formal, poate primi şi alţi elevi sau unii dintre ei pleacă la late şcoli, alţi abandonează studiile sau sunt eliminaţi din motive disciplinare e.t.c.Dincolo de scopul esenţial pentru care a fost constituit grupul-clasă-, în acest cadru se realizează şi alte activităţi de învăţare colaterale scopului principal, dar la fel de importante : activităţi de comunicare în grup, socializare, rejustare comportamentală personală e.t.c., prin procesul de imitare şi modelare sau implicare emoţională.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consilierea in Grup.doc