Cum se Face o Teză de Licență

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 68099
Mărime: 226.13KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Umberto Eco
Cum se Face o Teza de Licenta

Cuprins

SUMAR

Introducere 5

I. CE ESTE O TEZĂ DE LICENŢĂ ŞI LA CE FOLOSEŞTE 9

1.1. De ce trebuie să faceţi o teză şi ce anume este 9

1.2. Cine este interesat de această carte 12

1.3. La ce foloseşte o teză şi după licenţă 14

1.4. Patru reguli evidente 15

II. ALEGEREA SUBIECTULUI 17

11.I. Teză monografică sau teză panoramică? 17

11.2. Teză istorică sau teză teoretică? 22

11.3. Subiecte vechi sau subiecte contemporane? 24

11.4. Cât timp e necesar pentru a face o teză? 26

11.5. Este necesară cunoaşterea limbilor străine? 30

11.6. Teză "ştiinţifică" sau teză politică? 35

II.6.1. Ce este ştiinţificitatea? 35

11.6.2.Subiecte istorico-teoretice sau experienţe

"fierbinţi"? 41

II.6.3. Cum să transformi un subiect de actualitate

în temă ştiinţifică 44

11.7. Cum să evitaţi să fiţi exploataţi de către conducătorul ştiinţific? 51

III. CERCETAREA MATERIALULUI 55

III. 1. Identificarea surselor 55

III.1.1. Care sunt sursele unei lucrări ştiinţifice 55

III. 1.2. Surse de prima şi de a doua mână 60

III.2. Cercetarea bibliografică 64

111.2.1. Cum să folosiţi biblioteca 64

111.2.2. Cum să abordaţi bibliografia: fişierul 69

111.2.3. Citarea bibliografică 72

111.2.4. Biblioteca din Alessandria: un experiment 90

EXEMPLU DE FIŞĂ BIBLIOGRAFICĂ 92

202

III.2.5. Dar trebuie citite nişte cărţi? Şi în ce

ordine? 115

IV. PLANUL DE LUCRU ŞI SISTEMUL DE FIŞE 119

IV. 1. Sumarul ca ipoteză de lucru L19

IV.2. Fişe şi notiţe 125

IV.2.1. Diverse tipuri de fişe: la ce folosesc 125

IV.2.2. Fişarea surselor primare 134

IV.2.3. Fişele de lectură 137

IV.2.4. Modestia ştiinţifică 140

V. REDACTAREA 157

V.l. Cui îi vorbesc 157

V.2. Cum se vorbeşte 159

V.3. Citatele 168

V.3.1. Când şi cum se citează: zece reguli 168

V.3.2. Citat, parafrază şi plagiat 177

V.4. Notele de subsol 181

V.4.1. La ce folosesc notele 181

V.4.2. Sistemul citat-notă 183

V.4.3. Sistemul autor-dată 187

V.5. Avertismente, capcane, uzanţe 193

V.6. Orgoliul ştiinţific 197

VI. Concluzii 199

Extras din document

INTRODUCERE

1. Cândva, universitatea era o universitate de elită. Se orientau spre ea numai fiii de licenţiaţi. Cu rare excepţii, cine studia avea tot timpul la dispoziţie. Universitatea era concepută pentru a fi urmată cu răbdare, un pic de timp pentru studiu şi un pic pentru "sănătoasele" petreceri goliardice ori, mai curând, pentru activităţi în organisme reprezentative.

Cursurile erau prestigioase conferinţe, apoi studenţii cei mai interesaţi se retrăgeau cu profesorii şi cu asistenţii în lungi seminarii, cu zece, cincisprezece persoane maximum.

Şi azi, în multe universităţi americane, un curs nu depăşeşte niciodată zece sau douăzeci de studenţi (care plătesc din belşug şi au dreptul de a "uza" de profesor cât vor pentru a discuta cu el). în universităţi precum Oxford există un profesor, numit tutore, care se ocupă de teza de cercetare a unui grup foarte redus de studenţi (se poate întâmpla să aibă în grijă doar unul sau doi pe an) şi le urmăreşte zi de zi munca.

Dacă situaţia italiană ar fi aşa, această carte nu şi-ar mai avea rostul - chiar dacă unele din sfaturile pe care ea le dă ar putea să folosească şi studentului "ideal'" conturat mai sus.

Dar universitatea italiană este astăzi o universitate de masă. Aici ajung studenţi din toate categoriile, proveniţi de la toate tipurile de şcoli medii, care se înscriu la filosofie ori la limbi clasice provenind de la o instituţie tehnică unde n-au făcut niciodată greacă şi nici măcar latină. Iar dacă-i adevărat că latina e prea puţin de folos pentru multe tipuri de activitate, ea foloseşte mult celui care face filosofie sau litere.

Unele cursuri au mii de cursanţi. Profesorul cunoaşte bine, ori nu-i cunoaşte, vreo treizeci din ei care urmează cu o frecvenţă mai mare, cu ajutorul colaboratorilor săi (cu bursă, cu contract, angajaţi pentru a face exerciţii) reuşeşte să lucreze oarecum asiduu cu vreo sută dintre ei. Printre aceştia, există mulţi cu stare, crescuţi într-o familie cultă, în contact cu o ambianţă culturală activă, care-şi pot permite călătorii de studii, merg la festivaluri artistice şi teatrale, vizitează ţări străine. Există, apoi, ceilalţi. Studenţi care poate lucrează şi îşi petrec la oficiul de stare civilă al unui orăşel de zece mii de locuitori unde există doar papetarii. Studenţi care, decepţionaţi de universitate, au ales activitatea politică şi urmează un alt tip de formaţie, dar care mai devreme sau mai târziu vor trebui să se supună obligaţiei tezei de licenţă; studenţi ftarte săraci care, trebuind să aleagă un examen, calculează costul diferitelor texte cerute şi, spunându-şi "acesta este un examen de douăsprezece mii de lire", aleg între două opţiuni pe aceea care costă mai puţin. Studenţi care rareori vin la curs şi se străduiesc să găsească loc în aula foarte aglomerată; şi, la sfârşit, ar vrea să discute cu profesorul, dar e o coadă de vreo treizeci de persoane şi trebuie să ia trenul, fiindcă nu se pot opri la un hotel. Studenţi cărora nu le-a spus niciodată nimeni cum se caută o carte la bibliotecă şi la care bibliotecă; care adesea nici nu ştiu că pot găsi o carte la biblioteca din oraşul lor sau ignoră cum se obţine o legitimaţie pentru împrumut.

Sfaturile acestei cărţi sunt valabile mai ales pentru ei. Tot aşa cum sunt valabile pentru un student de la şcoala medie superioară care se apropie de universitate şi-ar vrea să înţeleagă cum funcţionează alchimia tezei. Tuturor acestora, cartea ar vrea să le sugereze cel puţin două

lucruri:

- Se poate face o teză demnă în ciuda faptului că ne aflăm într-o situaţie dificilă, care acuză discriminări mai îndepărtate ori mai recente;

- Se poate folosi prilejul tezei (chiar dacă restul perioadei universitare a fost dezolant ori frustrant) pentru a recupera sensul pozitiv şi progresiv al studiului, înţeles nu ca o colecţie de noţiuni, ci ca o elaborare critică a unei experienţe, ca achiziţie a unei capacităţi (bună pentru viaţa viitoare) de a identifica problemele, a le aborda cu metodă, a le expune potrivit unor anumite tehnici de comunicare.

2. Odată spuse aceste lucruri, să fie clar că această carte nu vrea să explice "cum se face cercetarea ştiinţifică", nici nu constituie o discuţie teoretico-critică despre valoarea studiului. Reprezintă doar o serie de consideraţii despre cum se ajunge la a aduce în faţa unei comisii de licenţă un obiect fizic, prescris de lege şi alcătuit dintr-un anumit număr de pagini dactilografiate, care se presupune a avea un raport cu disciplina în care se ia

licenţa şi care nu-l pune pe conducătorul ştiinţific într-o stare de neplăcută stupoare.

Să fie limpede că această carte nu ţine să vă spună ce anume să puneţi în teză. Aceea rămâne afacerea voastră. Cartea vă va spune: (1) ce se înţelege prin teză de licenţă; (2) cum să alegeţi subiectul şi să organizaţi timpii de lucru; (3) cum să conduceţi o cercetare bibliografică; (4) cum să organizaţi materialul pe care îl reperaţi, (5) cum să dispuneţi fizic de materialul elaborat. Şi este de înţeles faptul că partea cea mai precisă este tocmai aceasta din urmă care poate părea cea mai puţin importantă: fiindcă este unica pentru care există reguli oarecum exacte.

3. Tipul de teză la care ne referim în această carte este acela care se elaborează în facultăţile umaniste. Dat fiind că experienţa mea se referă la facultăţile de litere şi filosofie este firesc ca cea mai mare parte a exemplelor să se refere la subiecte ce se studiază în acele facultăţi. Dar, în limitele pe care această carte şi le propune, criteriile pe care le dau ca sfat sunt valabile şi pentru tezele normale de ştiinţe politice, pedagogice, drept. Este vorba de teze istorice sau de teorie generală, dar nu experimentale şi aplicative; modelul ar trebui să funcţioneze şi pentru arhitectură, economie şi comerţ şi pentru alte facultăţi ştiinţifice. Dar nu vă încrederi prea mult în asta.

4. în timp ce cartea aceasta merge la tipar este în discuţie* reforma universitară. Şi se vorbeşte de două sau trei nivele de licenţă.

Putem să ne întrebăm dacă această reformă va schimba în mod radical conceptul însuşi de teză.

Preview document

Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 1
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 2
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 3
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 4
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 5
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 6
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 7
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 8
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 9
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 10
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 11
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 12
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 13
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 14
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 15
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 16
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 17
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 18
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 19
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 20
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 21
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 22
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 23
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 24
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 25
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 26
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 27
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 28
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 29
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 30
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 31
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 32
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 33
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 34
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 35
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 36
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 37
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 38
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 39
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 40
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 41
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 42
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 43
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 44
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 45
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 46
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 47
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 48
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 49
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 50
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 51
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 52
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 53
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 54
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 55
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 56
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 57
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 58
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 59
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 60
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 61
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 62
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 63
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 64
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 65
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 66
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 67
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 68
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 69
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 70
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 71
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 72
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 73
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 74
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 75
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 76
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 77
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 78
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 79
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 80
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 81
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 82
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 83
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 84
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 85
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 86
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 87
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 88
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 89
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 90
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 91
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 92
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 93
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 94
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 95
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 96
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 97
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 98
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 99
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 100
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 101
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 102
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 103
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 104
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 105
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 106
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 107
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 108
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 109
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 110
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 111
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 112
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 113
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 114
Cum se Face o Teză de Licență - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Cum se Face o Teza de Licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Recenzie de carte - Cum se scrie o teză de licență de Umberto Eco

Cartea tratată face parte din publicaţiile semioticianului Umberto Eco şi propune o temă de interes pentru viitorii absolvenţi de studii...

Conflictul - cum soluționez un conflict

Introducere Un studiu efectuat de către Asociatia Americană de Management relevă faptul că managerii de la nivelurile superioare si de mijloc îsi...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Tehnici de Relații Publice

INTRODUCERE Relatiile publice au la baza un nucleu bine definit de obiective, notiuni si reprezentari teoretice care sunt însa aplicate printr-o...

Teoria organizațiilor

Organizatia Conditiile generale ale constituirii unei organizatii sunt: (1) existenta unor indivizi care consimt sa coopereze pentru realizarea...

Persuasiune, manipulare și seducție

1. Comunicare şi Realitate 1.1. Realitatea se construieşte în comunicare – prin intersubiectivitate, prin “noi”-ul social al obiectivităţii – nu...

Comunicare și Relații Publice

Pe la începutul secolului XX, „relatiile publice” au început sa fie o ocupatie si o disciplina academica. Astazi, expansiunea relatiilor publice a...

Strategie de relații publice pentru ANCPI

De ce o asemena tema? Intai de toate, sa ne gandim la schimbarile majore la care a fost si inca mai este supusa tara noastra in urma procedurilor...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională

1. Noţiuni tradiţionale privind comunicarea umană 1.1 Concepte şi axiome ale comunicării umane Ce este comunicarea? Sfîntul Augustin...

Biserica adventistă din România 1965-1989

Introducere Deşi apărute de mai bine de un secol pe scena vieţii religioase româneşti, cultele minoritare neoprotestante continuă să rămână în...

Imaginea celuilalt în proza diaristică a lui Mircea Eliade

ARGUMENT Prezenta lucrare “ Imaginea celuilalt în opera diaristica ( MEMORII Vol. I-II ) a lui Mircea Eliade “ îsi propune sa ia în discutie...

Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic

INTRODUCERE Dintre toate mijloacele de comunicare în masă, mass-media este principalul suport prin care se pun în practică strategiile de...

Recenzie de carte - Cum se scrie o teză de licență de Umberto Eco

Cartea tratată face parte din publicaţiile semioticianului Umberto Eco şi propune o temă de interes pentru viitorii absolvenţi de studii...

Procesul Bologna - învățământul din România

Obiectiv general Stoparea migrarii temporare a fortei de munca din Romania in strainatate. Obiective specifice 1. Procesul Bologna • Scopul...

Cercetare și Dizertație

CAPITOLUL I. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. INTRODUCERE Orice activitate de cercetare ştiinţifică îţi propune un anumit scop, reprezentat...

Cercetarea Bibliografica. Bibliografia

Cercetarea ştiinţifică nu poate fi realizată într-un mod corespunzător fără o documentare competentă care să privească domeniul respectiv. Orice...

Ai nevoie de altceva?