De la Revolutia Industriala la Societatea Postindustriala - Progres si Perspective

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie De la Revolutia Industriala la Societatea Postindustriala - Progres si Perspective.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Matei Cerchez

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Comunicare, Pedagogie

Extras din document

Conceput de o manieră transcurriculară pe baza triadei natură – societate – progres , cursul opţional, propus pentru elevii clasei a VII-a, urmăreşte implicaţiile progreselor ştiinţifice şi tehnice, ale dezvoltării industriale asupra evoluţiei societăţii umane, impactul acestora asupra mediului înconjurător. Prin studiul tematicii opţionalului, elevii vor avea posibilitatea de a înţelege ritmul şi consecinţele progresului susţinut înregistrat de societatea umană în decursul a aproximativ două secole. Vor putea, de asemenea, să identifice pe de o parte efectele pozitive ale progresului asupra societăţii umane, iar pe de altă parte consecinţele negative ale progresului tehnologic, accelerat asupra mediului înconjurător.

Opţionalul are ca obiectiv principal dezvoltarea capacităţii creative a elevilor, de a organiza informaţii, a spiritului critic, a unor atitudini responsabile, angajate faţă de societatea în care trăiesc şi faţă de sine, În acest scop opţionalul îşi propune să extindă dimensiunile socială, economică şi culturală prezentate în cadrul orelor de istorie, insistând, în principal, asupra dinamicii schimbărilor generate de progres, în general şi progres tehnic, în special; să stimuleze curiozitatea elevilor pentru descoperirea adevărului ştiinţific; să-i îndrume spre lectură; să-i determine să conştientizeze preţul progresului, ai căror beneficiari suntem cu toţii; să dobândească deprinderi de protejare , conservare a mediului; să dezvolte o personalitate autonomă şi creativă.

Conţinuturile învăţării sunt organizate tematic. Ele analizează şi exemplifică cuceririle ştiinţei şi tehnicii în evoluţie istorică, pe o perioadă ce cuprinde aproximativ două secole, evidenţiază progresul şi consecinţele punerii în practică a descoperirilor din diverse domenii , include studii de caz despre contribuţia unor personalităţi reprezentative ale domeniilor studiate, evenimente, fapte relevante pentru problematica abordată.

Durata cursului: două semestre, o oră pe săptămână.

Arii curriculare implicate: Om şi Societate, Matematică şi Ştiinţe, Tehnologii.

COMPETENŢE GENERALE/OBIECTIVE CADRU

1. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.

2. Investigarea şi interpretarea proceselor istorice prin prisma consecinţelor pe care le-au produs.

3. Conştientizarea interdependenţei relaţiei natură-societate-progres.

4. Formarea unei atitudini responsabile, active faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

COMPETENŢE SPECIFICE/OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.

C.S./O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

La sfârşitul anului şcolar elevii trebuie:

1.1 Să utilizeze corect termenii, noţiunile, conceptele învăţate. - exerciţii de utilizare corectă a termenilor, noţiunilor , conceptelor: rebusuri, realizarea unui mini-dicţionar tematic.

1.2 Să poate explica , utilizând terminologia adecvată , un proces, fenomen istoric studiat. - să susţină un discurs oral pornind de la o problemă studiată sau de la o realitate observată (de exemplu, Catastrofe ecologice generate de exploatarea abuzivă a resurselor de către om, ).

2. Investigarea şi interpretarea proceselor prin prisma consecinţelor pe care le-au produs.

C.S./O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

La sfârşitul anului şcolar elevii trebuie:

2.1 Să realizeze tabloul unei perioade identificând schimbările intervenite - folosirea de surse de informare diferite pentru identificarea aspectelor vizibile şi a celor ascunse ale schimbărilor;

-comentarea unor texte ,imagini, filme tematice selectate anterior.

2.2 Să formuleze planul unei investigaţii istorice simple, pe baza unor surse indicate sau alese. - realizarea planului unei investigaţii, pornind de la diverse scenarii reale sau imaginare.

2.3 Să-şi dezvolte încrederea faţă de capacitatea proprie de investigaţie. - asumarea de sarcini diferite în timpul participării la diferite proiecte.

3. Conştientizarea interdependenţei relaţiei natură – societate - progres.

C.S./O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

La sfârşitul anului şcolar elevii trebuie:

3.1 Să analizeze consecinţele unui proces, fenomen pe termen lung şi pe termen scurt, prin raportare la cauzele care l-au generat. -exersarea unor jocuri de rol specifice în activitatea pe grupe ;

- construirea unor situaţii problematice şi identificarea tipurilor de enunţuri;

- să realizeze exerciţii de comparare a realităţii observate cu cea prezentată în materialele didactice (planşe, filme documentare, albume, etc ).

3.2 Să conştientizeze propriile atitudini faţă de mediu. - să realizeze un eseu pe tema importanţei dezvoltării unor comportamente ecologice;

- participarea la diverse acţiuni cu caracter ecologic: de colectare a materialelor reciclabile, plantare de pomi, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • De la Revolutia Industriala la Societatea Postindustriala - Progres si Perspective.doc

Alte informatii

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE - BUCUREŞTI FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE