Discursul

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3892
Mărime: 23.67KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Nu putem concepe existenţa noastră fără comunicare; pentru că, într-o societate, comunicarea este indispensabilă, precum sângele într-un organism viu. Altfel spus, comunicarea, într-un organism social, este vitală, iar lumea de neimaginat fără ea.Tocmai prin această caracteristică,se face diferenţa dintre om şi speciile animale.În timp ce animalele comunică unele cu altele prin mişcări,atitudini,sunete nearticulate,emisii de efluvii olfactice etc, oamenii se exprimă cu deosebire prin cuvântul articulat.Expresia verbală vorbită sau scrisă este specific umană. "A trăi într-o societate înseamnă a comunica. Schimbul de idei, de informaţii, intercomprehensiunea sunt pentru societate tot aşa de importante ca şi respiraţia pentru organism" spune Bernand VOYENNE în "La presse dans la société contemporaine" . Pentru că omul, ca fiinţă socială, simte permanent nevoia de a comunica; mai exact de a transmite şi de a primi semnale, mesaje, care pot fi idei, informaţii, sentimente. Altfel spus, revelaţiile şi framântările sale, îndoielile de fiecare zi, grija pentru viitorul său (şi al lumii) se nasc în mintea lui spre a fi împărtăşite, dezbătute, verificate în dialogul cu oamenii din jur, cu societatea, precum şi la scara planetară.

A vorbi cu expresivitate, cu eleganţă şi putere de sugestie, în scop de a comunica sau a convinge, de a consemna evenimente petrecute sau de a înfăţişa întâmplări imaginare, a devenit o formă principală a comunicării umane şi totodată o artă.

În trecut, arta de a vorbi în public, tehnica vorbirii în scopul asigurării echilibrului vieţii sociale, în viaţa publică sau juridică, în învăţământul filosofilor, devenise o adevărată instituţie, alcătuind o parte esenţială a vieţii culturale.Prin sofişti şi retori, prin mari oratori, prin operele teoretice ale marilor filosofi, retorica a devenit în Antichitate disciplina cuvântului scris şi mai ales vorbit.Însemnătatea acordata acestei ştiinţe, în acelaşi timp o artă, a putut avea de-a lungul secolelor vicisitudini, dar retorica nu a încetat niciodată să fie un îndreptar pentru corectitudinea cuvântului, expresia unei gândiri exacte şi logice.

Însemnătatea practică a artei de a mânui cuvântul a devenit şi mai mare în zilele noastre; viaţa socială a luat în ultimele decenii forme de coerenţă şi diversitate de raporturi între indivizi în ceea ce priveşte difuzarea comunicării, mult diferite de ceea ce era în trecut.Prin radio şi televiziune, prin vorbirea înregistrată, prin tirajul ziarului şi cărţii,prin îndatorirea cetăţenească a individului de a lua parte la întruniri de oraganizaţie politică, la şedinţe de sindicat sau la discuţii publice de ordin profesional, prin înmulţirea congreselor şi a simpozioanelor internaţionale, calitatea de a exprima cu putere de convingere şi claritate, cu eleganţă şi corectitudine a devenit , în special pentru oamenii cu o viaţă publică , o îndatorire socială.

Din nefericire, învăţământul retoric, a fost în ultima perioadă părăsit nemaiacordându-i-se importaţa de odinioară. Ar trebui să se ţină cont de însemnătatea acestuia pentru timpul nostru şi de continuitatea istorică a acestei arte, care trebuie reluată şi continuu adaptată cerinţelor vremii.

Expresia verbală este rodul unei munci asidue în care intervin mai mulţi factori, ca supravegherea de sine, ajutorul unui profesionist, dar şi un studiu îndelungat.Deşi la început deprinderea de a vorbi expresiv pare greu de însuşit, cu timpul, datorită factirilor enumeraţi mai sus , dar şi a trăsăturilor individuale, ea devine automatizată. Individul nu va mai fi atent la modul de a rosti ci se va exprima fluent, cu uşurinţă ceea ce îi va îngădui o activitate creatoare personală, stăpân pe tehnica sa şi dând chiar o interpretare personală subiectelor abordate.Expresia verbală dobândeşte, în aceste condiţii, o semnificaţie socială şi culturală esenţială.

Preview document

Discursul - Pagina 1
Discursul - Pagina 2
Discursul - Pagina 3
Discursul - Pagina 4
Discursul - Pagina 5
Discursul - Pagina 6
Discursul - Pagina 7
Discursul - Pagina 8
Discursul - Pagina 9
Discursul - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Discursul.doc

Alții au mai descărcat și

Continuitate si Discontinuitate in Discursul Politic Comunist si Postcomunist Analiza Comparata - Nicolae Ceausescu si Ion Iliescu

Introducere Comunicarea politică din România şi evoluţia ei, încă din nu-prea-îndepărtata perioadă de resticţii, presupune o întreagă colecţie de...

Aspecte ale stilului în scrierile lui Quintilian - arta oratorică

Introducere. Rolul cuvântului în retorică şi predică Cuvântul este principalul mijloc de comunicare între oameni. După învăţătura creştină, omul...

Teoria Discursului

Noţiunea de discurs Ţelul oratorului este să convingă, să obţină adeziunea celor ce-l ascultă. Această artă şi ştiinţă în acelaşi timp, de a...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare Verbala si Non-Verbala

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Relatii Publice, Comunicare, Protocol

Capitolul I - NOŢIUNEA DE COMUNICARE 1. Concepte şi orientări specifice Comunicarea (de la termenii latini comunicatio, communis), semnifică,...

Retorica

Retorica – I. Definitii si delimitari; functiile retoricii; II. Curricullum historiae I. Definitii si delimitari; functiile retoricii; DEX ’96:...

Te-ar putea interesa și

Continuitate si Discontinuitate in Discursul Politic Comunist si Postcomunist Analiza Comparata - Nicolae Ceausescu si Ion Iliescu

Introducere Comunicarea politică din România şi evoluţia ei, încă din nu-prea-îndepărtata perioadă de resticţii, presupune o întreagă colecţie de...

Organizarea funcțională a vocabularului limbii române - discursul politic și administrativ

Cap 1. NOŢIUNI GENERALE DE VOCABULAR 1.1. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului a. Definiţia cuvântului Unitatea de bază a vocabularului...

Erori de argumentare în discursul politic

Motto: “…nu socotim că discuţiile sunt o pagubă pentru fapte, ci lipsa de lămurire prin discuţie, făcută mai înainte de a porni la înfăptuirea a...

Analiza Discursului Public

INTRODUCERE Trăim într-o lume în care foarte mulţi vor să ne convingă de câte ceva. Venind spre facultate aţi trecut, desigur, pe lângă mai multe...

Discursul Mediatic și Valențele sale Comunicaționale

Capitolul 1 Discursul ca unitate a pragmaticii Limba este considerată un ansamblu finit, relativ stabil, iar discursul este înţeles ca model de...

Retorica Persuasiunii în Discursul Politic Reflectată în Mass-media

INTRODUCERE Acest referat îşi propune să constituie deopotrivă o introducere şi o modestă analiză a dezbaterilor privind comunicarea politică în...

Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995

Introducere Postcomunismul a început în România printr-un spectacol media: un anunţ televizat, privind fuga lui Nicolae şi Elenei Ceauşescu, apoi...

Discursul Media - Analiza unui Format de Televiziune

“ Realitatea lasă multe în seama imaginației. “ John Lennon Televiuziunea între realitate şi ficţiune Televiziunea poate fi definită ca un...

Ai nevoie de altceva?