Fisa Postului - Referent Vanzari

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Fisa Postului - Referent Vanzari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Horia Pitariu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

FIŞA POSTULUI

REFERENT VÂNZĂRI

I DENUMIREA POSTULUI: Referent vânzări

1. Poziţia în COR (Clasificarea Ocupaţiilor în România): 341904

2. Poziţia postului în ierarhia Băncii: funcţie de execuţie

3. Obiectivul specific al muncii: Asigură desfăşurarea în condiţii normale a activităţii de vânzare produse şi servicii bancare.

II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A BĂNCII

Poziţia postului în cadrul structurii organizatorice:

A. Postul imediat superior: Director Direcţia Marketing şi Vânzări/ Directorul unităţii

Postul imediat inferior: nu este cazul

B. Subordonări: directă faţă de Directorul Direcţiei Marketing şi Vânzări/ Directorul unităţii.

Are în subordine: nu este cazul

Este înlocuit de: nu este cazul

Relaţii:

A. Ierarhice: cu Directorul Direcţiei Marketing şi Vânzări şi Directorul Unităţii;

B. Funcţionale: cu compartimentele sucursalelor/ agenţiilor, respectiv cu toate direcţiile şi departamentele Centralei

C. De reprezentare: reprezintă Banca, în cadrul şi în afara ei, în conformitate cu limitele de reprezentare stabilite de statutul băncii şi alte norme interne, cu scopul promovării şi apărării intereselor băncii.

III. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE POSTULUI DE MUNCĂ

Planificare: planifică, analizează, controlează şi răspunde de activitatea de vânzăre produse şi servicii bancare.

Avizări:

Desfăşurarea activităţii:

- are obligaţia cunoaşterii tuturor produselor şi serviciilor băncii, planifică, analizează, controlează şi răspunde de activitatea de vânzări a acestora în teritoriu;

- are ca obiectiv principal vânzarea cardurilor şi a serviciului internet banking, precum şi gestionarea acestora;

- are obligaţia de îndeplinirea a sarcinilor cu privire la îndeplinirea buget - ului de vânzări însuşit;

- răspunde de activitatea pe care o desfăşoară şi acţionează pentru aplicarea prevederilor din normele şi procedurile băncii şi a altor dispoziţii primite de la conducerea băncii / respectiv conducerea unităţilor teritoriale privind activitatea de vânzăre produse şi servicii bancare.

- identifică, cuantifică, monitorizează şi controlează riscurile de piaţă, contribuind la stabilitatea, siguranţa şi eficienţa băncii.

- desfăşoară activitatea de analiză a concurenţei de pe piaţa locală şi se ocupă de culegerea de informaţii din piaţă, în vederea adaptării produselor şi serviciilor băncii la cerinţele clienţilor;

- are atribuţii de cunoaştere, pregătire, prezentare şi vânzare profesionistă a tuturor produselor/ serviciilor băncii în vederea creşterii portofoliului de clienţi şi a surselor atrase.

- asigură consultanţă de specialitate clienţilor, oferind informaţii referitoare produsele şi serviciile băncii, simulări de rate, etc.

- furnizează formulare şi asigură consultanţă în completarea formularelor aferente serviciilor oferite de bancă ( deschidere cont, cereri emitere card, etc. )

- urmăreşte modul de aplicare a normei interne privind standardele de cunoaştere a clientelei ;

- stabileşte legături continue între conducerea sucursalei şi agenţii economici din raza de acţiune a unităţii băncii;

- se deplasează în teren, pentru promovarea produselor şi serviciilor băncii, precum şi pentru atragerea de noi clienţi, având în vedere permanent bonitatea şi calitatea acestora;

- acordă consultanţă bancară clienţilor băncii ;

- face propuneri privind îmbunătăţirea produselor şi serviciilor oferite de bancă;

- face propuneri privind îmbunătăţirea normelor de acordare, urmărire şi rambursare a creditelor angajate de clienţi;

- realizează orice alte sarcini referitoare la activitatea de marketing şi vânzări la solicitarea Directorului Direcţiei Marketing şi Vânzări ;

- are obligaţia de a gestiona materialele publicitare;

- răspunde de actualizarea materialelor;

- este interzis să facă aprecieri publice critice, cu privire la activitatea băncii, a altor bănci sau a clienţilor .

- nu va folosi şi nu va dezvălui nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care devenite publice vor putea dăuna intereselor sau prestigiului băncii sau vreunui client al băncii ;

- asigură securitatea documentelor precum şi secretul operaţiunilor bancare în conformitate cu dispoziţiile legale ;

- asigură arhivarea documentelor ;

Fisiere in arhiva (1):

  • Fisa Postului - Referent Vanzari.doc