Organizare Compartiment de Resurse Umane

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Organizare Compartiment de Resurse Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Roxana Mironescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Comunicare, Management

Cuprins

1. Organizarea activităţilor în cadrul compartimentului de resurse umane
2. Administrarea personalului
3. Prognoză, planificare de personal şi orientare profesională
4. Recrutarea şi încadrarea personalului
5. Evaluarea personalului
6. Analiză psiho-sociologică

Extras din document

Organizarea activităţilor în cadrul compartimentului de resurse umane

Rolul departamentului de resurse umane a evoluat spre acela al unui mediator al climatului necesar performantei, eficientei şi atingerii rezultatelor optime. Acest departament trebuie să-şi exercite astăzi mai ales funcţia de consiliere a managementului superior în strategia de dezvoltare globală a societăţii.

Transformările în abordarea rolului resurselor umane au dus la lărgirea ariei de servicii implicate de această activitate şi la creşterea inimaginabilă a volumului de muncă pentru compartimentul de resurse umane, indiferent de amploarea organizaţiei şi de numărul de angajaţi angrenaţi în activitatea sa.

Astfel că astăzi activitatea de resurse umane nu se mai limitează la funcţia administrativă (deşi aceasta are o pondere şi o importanţă majoră), ci cuprinde, de asemenea, activităţi precum recrutarea şi selecţia angajaţilor, evaluarea şi dezvoltarea lor.

Activitatea ce urmează a se desfăşura la o societate referitor la resursele umane este realizată de către persoane specializate în acest domeniu, cuprinse în compartimente distincte din structura organizatorică a societăţii. Mărimea, complexitatea acestor compartimente depind de dimensiunile societăţii şi de specificul profilului său de activitate.

În societatea noastră este organizat un compartiment (birou) de resurse umane, având ca responsabil un şef de serviciu. Structura acestui compartiment se prezintă schematic astfel:

Sef de serviciu resurse umane

Administrarea personalului

Salarizarea personalului

Prognoză, planificare şi efective de personal şi

încadrare

Asigurări sociale

Şomaj

Protecţia muncii

Serviciul medical

La nivelul societăţii noastre în componenţa organizatorică a compartimentului de resurse umane sunt obligatorii unele posturi de bază ca:

- Şef serviciu al resurselor umane;

- Responsabil cu managementul resurselor umane;

- Responsabil cu prognoza, planificarea de personal şi orientare profesională;

- Responsabil cu recrutarea şi încadrarea personalului ;

- Responsabil cu evaluarea personalului;

- Responsabil analiză psiho-sociologică.

Personalul societăţii cuprinde salariaţi încadraţi permanent sau temporar, prezenţi la lucru, aflaţi în concediu de odihnă, concediu de boală sau de studii, salariaţi absenţi motivat sau nemotivat, cei care efectuează ziua liberă, cei trimişi să lucreze în afara societăţii, cei aflaţi în deplasare precum şi elevii şi studenţii aflaţi în timpul practicii în societate.

Administrarea personalului

Responsabilul cu managementul resurselor umane în conformitate cu prevederile Codului Muncii (Legea 53/2003) are obligaţia de a întocmi, actualiza şi păstra în locuri special amenajate conform legii (spaţii corespunzătoare, fişete metalice, etc.) carnetele de muncă ale angajaţilor societăţii.

De asemenea certifică sub semnătură corectitudinea datelor înscrise în carnetele de muncă şi verifică anual acest lucru sau la nevoie când apar modificări în urma mişcărilor de personal.

Prognoză, planificare de personal şi orientare profesională

În cadrul analizei făcute de responsabilul cu prognoza, planificarea şi efective de personal în colaborare cu departamentul de cercetare dezvoltare întocmesc un raport privind necesarul prognozat de posturi ce urmează a fi încadrate sau înfiinţate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizare Compartiment de Resurse Umane.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ALMA MATER-SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURICE ŞI ADMINISTRATIVE FILIALA BACĂU SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ