Plan de Comunicare al Facultatii de Jurnalistica din Cadrul Universitatii Lucian Blaga Sibiu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Plan de Comunicare al Facultatii de Jurnalistica din Cadrul Universitatii Lucian Blaga Sibiu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Balbaie Sorin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

1.Introducere

Facultatea de Jurnalistică din Sibiu, din cadrul Universităţii “Lucian Blaga”, s-a înfiinţat în anul 1992. După trei generaţii de absolvenţi, Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a recunoscut facultăţii statutul de specializare acreditată, ceea ce înseamnă o măsurare a calităţii şi performanţei învăţământului jurnalistic al acesteia. Este o instituţie de învăţământ universitar si postuniversitar, fapt datorită căruia s-a impus drept un punct de reper în pregătirea viitorilor specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice.

Deşi se bucură de o imagine foarte bună în rândul studenţilor, al cadrelor didactice universitare şi al angajatorilor din domeniu, Facultatea de Jurnalistică are un deficit de imagine în rândul multor liceeni, cadre didactice şi părinţi, care percep fragmentar această instituţie de prestigiu. Motivul este în cele mai multe cazuri lipsa informaţiilor sau informarea incorectă a categoriilor de persoane mai sus menţionate.

De aceea, informarea publicului larg cu privire la Facultatea de Jurnalistică poate fi extrem de utilă atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, aducând nu numai capital de imagine, cât şi viitori studenţi şi masteranzi, care aleg această instituţie de învăţământ în cunoştinţă de cauză, prin identificarea cu valorile şi principiile promovate de aceasta.

Planul de Comunicare pentru Facultatea de Jurnalistică oferă o imagine coerentă pentru perioada 2011-2012, defineşte un set de obiective, grupurile ţintă, măsurile de informare şi publicitate, persoanele responsabile, instrumentele de comunicare, bugetul estimativ necesar pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor cuprinse în plan.

2. Analiza situaţiei.

Judecată prin grila resurselor umane, Facultatea de Jurnalistică are un colectiv tînăr de cadre didactice, cu un grad sporit de profesionalism, dar nu are, o piramidă bine consolidată a funcţiilor didactice.Se impune titularizarea unor cadre didactice, îndeosebi pentru specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice”.

Cadrele didactice tinere imprimă un plus de dinamism procesului educaţional, în cadrul căruia se transmit nu numai informaţii şi cunoştinţe, ci şi idei, valori, principii.

Facultatea de Jurnalistică din cadrul Universitaţii “ Lucian Blaga” din Sibiu a avut şi are în continuare o evoluţie rapidă, datorată atât profesionalismului cadrelor didactice, cât şi calităţii şi implicării studenţilor. Cu toate acestea, imaginea sa este uneori distorsionată în mintea multor elevi, părinţi şi cadre didactice, mai exact, a persoanelor din afara domeniului, dar care pot ajunge într-un anumit moment şi context să aibă tangenţă cu acesta.

Pentru a pune mai bine în evidenţă situaţia actuală şi pentru a elabora o campanie de promovare eficientă a Facultăţii de Jurnalistică, am considerat că este necesar să cunoaştem gradul de informare al posibililor viitori studenţi şi masteranzi referitor la Facultatea de Jurnalistică, dar şi atitudinea lor atât faţă de această facultate, cât si faţă de alegerea propriu-zisă de la finalul studiilor universitate. De aceea, se va realiza un sondaj de opinie concretizat într-un chestionar cu şase itemi de răspuns, care se va aplica unui eşantion de 100 de elevi cu vârste cuprinse între 18 şi 19 ani de la Colegiile Naţionale „Gheorghe Lazăr”, „Andrei Şaguna” şi „Octavian Goga” din Sibiu, precum şi unui eşantion de 100 de studenţi din anul III al Facultăţii de Jurnalistică (atât specializarea C.R.P. cât şi Jurnalism).

Pentru a face o analiză complexă a situaţiei actuale şi a putea ulterior identifica scopul, obiectivele şi strategiile pe care şi le propune planul de comunicare al Facultăţii de Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, am recurs la analiza SWOT:

1. Puncte tari:

• Profesionalismul cadrelor didactice.

• Entuziasmul, creativitatea şi implicarea studenţilor.

• Parteneriate şi colaborări cu diferite instituţii.

• Site-ul complex al facultăţii.

• Locaţia centrală a sediului facultăţii.

• Valorile şi principiile promovate.

• Calitatea procesului educaţional.

• Diversitatea opţiunilor.

• Multiple specializări

• Imaginea bună a instituţiei în rândul studenţilor şi al elevilor de liceu

2. Puncte slabe :

• Probleme legate de sălile de curs.

• Mediatizarea redusă.

3. Oportunităţi :

• Dezvoltarea domeniului comunicării, aflat în plin proces de creştere.

• Cererea mare de specialişti în comunicare pe piaţa muncii.

• Creşterea numărului de persoane conştiente de importanţa acestui domeniu.

4. Ameninţări :

• Concurenţa – existenţa a mai multor departamente şi facultăţi asemănătoare.

• Orientarea masteranzilor spre alte domenii.

• Probleme financiare şi administrative.

• Apariţia de noi competitori.

• Neîncrederea ce provine din lipsa de informare a multor părinţi şi cadre didactice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Comunicare al Facultatii de Jurnalistica din Cadrul Universitatii Lucian Blaga Sibiu.doc

Alte informatii

Universitatea „Lucian Blaga” Facultatea de Jurnalistică Specializarea: C.R.P.