Team Building - Tehnica de Comunicare Eficienta in Interiorul Firmei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Team Building - Tehnica de Comunicare Eficienta in Interiorul Firmei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Minica Mirela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Comunicare

Extras din document

REZUMAT

În prima parte a lucrării vom vorbi despre comunicarea externă , vom defini ce este comunicarea externă rolul şi importanţa ei precum şi necesitatea existenţei ei într-o lume cu o concurenţă atât de mare.

În continuare vom dezbate problemele ce se ivesc într-o intreprindere atunci când nu se ţine cont de comunicarea internă.

În încheiere vom vorbi despre team building , un răspuns la problemele ce apar în intreprindere din cauza lipsei comunicări

Cuvinte Cheie:comunicare exeternă, comunicare internă, teambuilding, comunicarea formală, comunicarea informală.

1. INTRODUCERE

În procesul conducerii întreprinderilor se întâlnesc zilnic, situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze, conform unei concepţii directoare, deciziile fundamentale, necesar a fi adoptate, pentru a menţine în viaţă întreprinderea şi dacă este posibil să o şi dezvolte.

Orice întreprindere, care a reuşit să se menţină şi să se dezvolte cunoaşte în mod cert cât de importantă este comunicarea atât pentru clienţii care au apelat la produsele sau serviciile sale, cât şi pentru ea însăşi, condiţie fără de care întreprinderea nu poate rezista pe piaţă.

Nu se pote accepta ideea că o întreprindere poate să funcţoioneze fără existenţa unei „reţele de comunicare”, bine pusă la punct, care să ajute la o bună relaţionare şi comunicare între angajaţi.

Nu putem vorbi deci, despre existenţa unei afaceri fără să facem referire la comunicare.

Când vorbim despre comunicare avem de ales dintr-o paletă foarte variată, dar în această lucrare vom încerca să vorbim doar despre urmatoarele forme ale comunicarii în afaceri:

1. Comunicarea internă

2. Comunicarea externă

Vom încerca să insistăm mai mult, pe modul în care putem combina formele comunicării pentru a avea rezultate cât mai bune într-o întreprindere, şi rolul team building-ului în comunicarea internă.

2. CE ESTE COMUNICAREA

Comunicare este o caracteristică fundamentală a existentei.

Toate funcţiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de înţelegere între oameni cu ajutorul transferului de informaţie.

De multe ori se crede că, comunicarea este acelaş lucru cu informarea dar cele două fiind toţuşi diferite.

Informarea ţine exclusiv de transferul de conţinut (emisie şi receptare), în timp ce comunicarea economică se referă la schimburile de structuri cognitive ce vizează schimbarea comportamentului celuilalt. Adesea, comunicarea este coborâtă, de obicei la nivel de simplă informare, rezultatul fiind absenţa unui feedback adecvat din partea receptorilor. În lipsa feedbackului, deciziile se iau exclusiv la nivelul managerial, fără consultarea celor implicaţi direct în realizarea scopurilor organizaţiei.

Informarea constă deci, în relaţionarea oamenilor cu faptele, iar comunicarea în relaţionarea interpersonală. Informarea funcţionează într-un singur sens, de la emiţător către receptor. Dimpotrivă, comunicare se realizează în mai multe direcţii, fiecare emiţător devenind la rândul lui receptor şi invers, în cadrul aceleiaşi secvenţe de comunicare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Team Building - Tehnica de Comunicare Eficienta in Interiorul Firmei.doc