Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 5636
Mărime: 70.65KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Cuprins

CUPRINS

Capitolul I. – Introducere.

1-2

Capitolul II. – Amenajarea teritoriului şi urbanismul -

componentă importantă în iniţierea şi implementarea

proiectelor de investiţii:

II.1 – Domenii reglementate, obiective;

II.2 – Structuri instituţionale.

2-10

Capitolul III. – Atribuţiile ale administraţiei publice în domeniu

amenajării teritoriului:

III.1 – Atribuţiile administraţiei centrale;

III.2 – Atribuţiile administraţiei publice judeţene;

III.3 – Atribuţiile administraţiei publice locale.

10-12

Capitolul IV. – Planurile de amenajare a teritoriului:

IV.1 – Planul de amenajare a teritoriului naţional;

IV.2 – Planul de amenajare a teritoriului zonal;

IV.3 – Planul de amenajare a teritoriului judeţean.

12-14

Capitolul V. – Documentaţiile de urbanism:

V.1 – Planul urbanistic general;

V.2 – Planul urbanistic zonal;

V.3 – Planul urbanistic de detaliu.

14-16

Capitolul VI. – Certificatul de urbanism.

16-21

Anexe – Model cerere eliberare Certificat de urbanism;

– Model Certificat de urbanism;

– Legislaţie.

22-28

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Schimbările permanente care au loc la nivel mondial, şi implicit şi în ţara noastră, impun noi abordări în relaţia dintre teorie şi practica economică. Prioritatea pieţei (cererii) asupra producţiei (ofertei) necesită adaptări şi schimbări continue, ca urmare a mobilităţii pieţei şi creşterii complexităţii mediului economic şi social.

Mediul de afaceri se caracterizează prin concurenţă, risc şi complexitate; câştigarea unor noi pieţe sau menţinerea avantajului competitiv nu se poate baza numai pe tradiţie şi experienţă ci presupune planuri şi strategii de maximă eficienţă, pentru a identifica căile de obţinere a unei superiorităţi concurenţiale de durată.

O ţară modernă se bazează pe o economie modernă care vizează toate sferele de activitate, inclusiv gestionarea spaţială a teritoriului care este o activitate obligatorie, continuă şi de perspectivă, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european.

Potenţialul de dezvoltare a zonelor şi localităţilor din România este evaluat de posibilii investitori nu numai prin tradiţia pe care o au dar şi prin existenţa infrastructurii de bază, respectiv infrastructura de transport şi cea tehnico-edilitară, a unor relaţii economice cu zonele mai dezvoltate sau cu expansiune puternică imediată.

De asemenea, potenţialul de dezvoltare a localităţilor este dat atât de trendul general al dinamicii populaţiei din zonele respective, al dinamicii atragerii investiţiilor, al creşterii economice dar şi de trendul zonelor în care sunt amplasate.

Ca urmare activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului are un puternic impact asupra dezvoltării economice prin realizarea la nivel naţional a unei organizări spaţiale echilibrate care să conducă nemijlocit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile rurale şi urbane precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european.

CAPITOLUL II

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMUL - COMPONENTĂ IMPORTANTĂ ÎN INIŢIEREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

DE INVESTIŢII

Derularea proiectelor investiţionale necesită parcurgerea a două etape importante:

1. INIŢIEREA PROIECTULUI

2. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

1. Iniţierea proiectului de investiţie presupune stabilirea de către investitor a cerinţei pe baza căreia echipa de management să poată întocmi planul concept ce trebuie urmat.

2. Implementarea proiectului de investiţie imobiliară presupune transpunerea în practică a ideii prin parcurgerea mai multor etape, şi anume:

- realizarea de studii de oportunitate;

- realizarea de studii de prefezabilitate;

- realizarea de studii de fezabilitate;

- elaborarea bugetului alocat proiectului;

- stabilirea indicatorilor financiari;

- contractarea elaborării documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic (PT) a proiectului de autorizare a construirii (PAC);

- contractarea cu firme specializate a realizării fizice a proiectului;

- recepţionarea lucrărilor.

Preview document

Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 1
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 2
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 3
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 4
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 5
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 6
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 7
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 8
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 9
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 10
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 11
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 12
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 13
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 14
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 15
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 16
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 17
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 18
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 19
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 20
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 21
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 22
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 23
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 24
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 25
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 26
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 27
Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea Teritoriului si Urbanismul - Componenta Importanta in Initierea si Implementarea Proiectelor de Investitii in Romania .doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

CAPITOLUL 1 DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic...

Lucrari Topografice la Proiectarea, Executia si Exploatarea Constructiilor Industriale si Civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Realizarea Proiectului Cathedral Plaza București

1. Descrierea proiectului, inclusiv etapele de realizare Cathedral Plaza este o destinaţie business de primă clasă situată în centrul...

Arhitectura si Urbanism in Romania Secolului al XIX-lea

1.Cadrul istoric general a fost marcat de contextul politic diferit al proviinciilor romanesti.Transilvania a facut parte, pana la primul razboi...

Cartieru Urban

1. INTRODUCERE A amenaja spaţiul urban înseamnă a regăsi la nivelul structurilor teritoriale funcţionarea şi împletirea optimă a spaţiilor de...

Culoare Implimentata Mobilei

MODALITATE DE VALORIFICARE SUPERIOARA A MASEI LEMNOASE Obiectele de mobilier au fost, sunt si vor fi prezente mereu in viata omului. Ele scot in...

Arhitectura Peisagera - Caracteristici Vizuale Principale ale Plantelor Lemnoase

1. Caracteristici vizuale principale ale plantelor lemnoase Plantele lemnoase reprezinta materalul principal de construire a peisajului vegetal....

Subiecte Rezolvate Urbanism

Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (PUG);Planul urbanistic zonal şi...

Ai nevoie de altceva?