Autorizatia de Construire

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Autorizatia de Construire.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iulian Vagner

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

Autorizatia de construire se elibereaza pentru acele categorii de lucrari stabilite prin art.3 legea nr.50/2004, care sint precizate de solicitantint cererea sa.

Solicitantul va depune la prefectura sau primaria care a emis certificatul de urbanism, urmatoarele :

- cererea de eliberare a autorizatiei de construire –formular tip obtinut contra cost de la prefectura sau primarie - 1 exemplar in cazul in care eliberarea autorizatiei se face de primarie si in 2 exemplare cind se face de prefectura ;

- documentatia necesara eliberarii autorizatiei de construire formata din : certificatul de urbanism, dovada titlului asupra terenului si a constructiilor - titlu de proprietate sau act de concesiune care confera dreptul de construire, proiectul pentru autorizatia de construire ;

Titularul autorizatiei de construire poate fi persoana fizica sau juridica detinatoare a unui titlu care-i confera dreptul de construire si care solicita fie direct, printr-un imputernicit, eliberarea acestei autorizatii.

Imputernicit poate fi proiectantul, antreprenorul, orice persoana fizica sau juridica, in conditiile legii.

Autorizatia de construire se intocmeste de catre compartimentul sau tehnicianul responsabil in domeniul urbanismuluin si al amenajarii teritoriului din cadrul prefecturii sau primariei, daca :

- cererea este adresata autoritatii administratiei publice locale indrituita sa elibereze autorizatii;

- formularul cererii si adresa acesteia sint completate integral si corect;

- certificatul de urbanism este valabil si scopul eliberarii sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

- dovada titlului solicitantului asupra terenului si a constructiilor este conforma prevederii legale;

- documentatia necesara eliberarii autorizatiei de construire este completa cuprinzind si avizele si studiile aprobate cerute prin certificatul de urbanism;

In cazul in care autoritatile administratiei publice locale finanteaza si realizeaza obiective de interes public, pe teritorii care le apertin, nu este necesar anexarea la cerere a dovezii titlului asupra terenului.

Daca in urma analizarii cererii si a documentatiei prezentate se constata ca nu se indeplinesc toate conditiile sus mentionate, documentatia se restituie solicitantuluiin termen de zece zile de la data inregistrarii cererii, fara restituirea taxelor.

In situatia in care emitentul autorizatiei de construiire- desfiintare este prefectura, conform art. 4 din legea nr 50/2004 este necesar avizul primariei pe al carui teritoriu administrativ este situat terenul pe care se solicita executarea lucrartilor.

Verificarea cererii pentru autorizatiei de construire si a documentatiilor care o insotesc, consta din examinarea modului in care prevederile documentatiei si datele inscrise in anexa cererii respecta :

Fisiere in arhiva (1):

  • Autorizatia de Construire.doc