Caiet de Sarcini - Amenajare Drum de Acces la Statia Neptun

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Caiet de Sarcini - Amenajare Drum de Acces la Statia Neptun.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popescu Andrei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

1. Scop
2. Domeniu de aplicare
3. Clasa de risc
4. Documente de referinta
5. Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea
6. Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii
7. Materiale utilizate
- Proprietati fizico-chimice, mecanice
- Aspect
- Tolerante
- Probe si teste
- Documente de referinta
8. Descrierea executiei lucrarii
- Ordinea de executie
- Dimensiuni, tolerante
- Probe si teste pe flux (etape) si final
- Documente de referinta pentru incercari si verificari
9. Utilaje si echipamente utilizate
10. Masuri speciale pentru siguranta circulatiei, de protectia muncii si PSI
11. Masuri de protectie a mediului
12. Receptia lucrarilor
- Conditii de receptie
- Masuratori / verificari la receptie si criterii de acceptare
- Documente utilizate la receptie

Extras din document

1. SCOP

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia, verificarea si receptia lucrarii: Amenajare drum de acces la Statia Neptun.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie a lucrarii mentionate la pct. 1, de la contractare pana la receptia finala.

Caietul de sarcini face parte integranta din proiectul tehnic nr. 800 / 0134 / 2003 si este complementar cu plansele si breviarele de calcul din cuprinsul acestuia.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru executantii si beneficiarii lucrarilor.

Conditiile tehnice si de calitate din caietul de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice de proiectare, executie, verificare si receptie aflate in vigoare la data intocmirii proiectului.

Prevederile caietului de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului si beneficiarului de a respecta legislatia, instructiile CFR, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.

3. CLASA DE RISC

Clasa de risc a lucrarii este 3, conform O.M.T. nr. 290 / 13-04-2000.

Categoria de importanta a lucrarii: B, conform H.G. 766 / 1997.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 Standarde

-STAS 1339 – 79 Lucrari de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Procedee fundamentale.

-STAS 6400 – 84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.

-SR 171/1 – 97 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate.

-SR 174/2 – 97 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si

punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.

-SR 174/2 – 97/ C1 - 98 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru

prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.

-STAS 863 – 85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

-STAS 1709/1 – 90 Adancimea de inghet la lucrari de drumuri.

-STAS 2900 – 89 Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.

-STAS 2914 – 84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

-STAS 1598/1 – 89 Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri.

Prescriptii generale de proiectare si executie.

-STAS 11210 – 88 Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere.

-STAS 2914/4 – 89 Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modulului de deformatie liniara.

-STAS 6054 – 85 Teren de fundare. Adancimea de inghet.

-STAS 7348 – 86 Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie.

-STAS 662 – 89 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

-SR 667 – 97 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice generale de calitate.

-STAS 730 – 89 Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare.

-STAS 1667 – 76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

-STAS 1139 – 87 Borduri de beton.

-STAS 1242/2 – 85 Teren de fundare. Studii si cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor pentru cai ferate si

drumuri.

-STAS 3031 – 68 Lucrari de drumuri. Amenajarea curbelor.

-STAS 1338/1 – 84 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Metode de determinare

si incercare.

-STAS 1338/2 – 87 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor,

pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor.

-STAS 1848/1 – 86 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri si amplasare.

-STAS 1848/2 – 86 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice.

-STAS 1848/3 – 86 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Sciere. Mod de alcatuire.

-STAS 1848/7 – 85 Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.

-STAS 4392 – 81 Cai ferate normale. Gabarite.

Numele si prenumele Semnatura Data

Intocmit

Verificat

Aprobat

CAIET DE SARCINI

Lucrarea: Amenajare drum de acces la Statia Neptun

Pagina: 3 / 18

-STAS 6657/1 – 89 Elemente prefabricate de beton , beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice

generale de calitate.

-STAS 6657/2 – 89 Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Reguli si metode

de verificare a calitatii.

-STAS 6657/3 – 89 Elemente prefabricate de beton , beton armat si beton precomprimat. Procedee,

instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.

4.2 Normative

-C 125 – 86 Normativ privind executia mecanizata a terasamentelor de drumuri

-C 56 – 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

-C 300 – 94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

-C 83 – 75 Normativ privind executarea trasarii de detaliu in constructii.

-C 16 – 84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

-C 156 – 89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 – 89.

4.3 Instructii CFR

-Instructia nr. 317/1997. Inchideri de linie si restrictii de viteza.

-Instructia nr. 2/2002. Regulamentul de exploatare tehnica feroviara.

-Instructia nr. 4/1982. Semnalizare.

4.4 Legislatie

-Legea nr. 10/1995 a calitatii in constructii.

-Legea nr. 137/1995 pentru protectia mediului.

-O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice.

-H.G. nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001.

-H.G. nr. 766/1997. Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

-H.G. nr. 925/1995. Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor

-H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

-H.G. nr. 272/1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii.

-H.G. nr. 85/1995 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile

publice.

-Ordinul nr. 784/34/N/1998 al M.F. si M.L.P.A.T. Norme metodologice privind continutul cadru de organizare a licitatiilor,

prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor.

-Ordinul nr. 1012/2001M.F.P. privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a documentatiei standard pentru

elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse.

-Ordinul nr. 1013 M.F.P. privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a documentatiei standard pentru

elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Sarcini - Amenajare Drum de Acces la Statia Neptun.doc