Cartarea si Bonitarea Terenurilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cartarea si Bonitarea Terenurilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tarau Dumitru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

Capitolul I
Introducere pg 2
Capitolul II
Conditii fizico-geografice pg 3
Capitolul III
Soluri pg 5
Capitolul IV
Analiza factorilor limitativi pg 5
Capitolul V
Gruparea terenurilori in functie de folosinta pg 6
Capitolul VI
Masuri ameliorative pg 6
Capitolul VII
Incadrarea in clase de calitate pg 6
Capitolul VIII
Bonitarea terenuiolr apartinanad comunei Varadia pg 7
Capitolul IX
Concluzii pg 8
Raportul de evaluare pg

Extras din document

Capitolul I

Introducere

Obiectul proiectului consta in evidentierea si realizarea functiei economice a cadastrului pentru comuna Varadia.

Scopul acestui referat este de a forma autorului deprinderea necesara in utilizarea informatiei pedologice pentru realizarea functiei economice a cadastrului.

Localizare.Comuna Varadia este situata in vestul judetului Caras-Severin,la frontiera cu Iogaslavia,pe malul raului Caras.Resedinta comunei cu acelasi nume,se afla la o distanta de 76km fata de Resita si 19km fata de Oravita.În sat se ajunge pe un drum secundar, care se desprinde de şoseaua Timişoara-Oraviţa, în dreptul satului Greoni.In componenta acestui teritoriu administrativ se regasesc localitatile Varadia si Mercina.

Suprafata teritoriului studiat.Comuna Varadia prezinta o intindere de 7345 ha,din care 6499 ha reprezinta terenul agricol.

Informatia folosita.Pentru intocmirea referatului s-au folosit date extrase din lucrarea „Panoptic al comunelor bănăţene din perspectivă pedologică“ - Dorin Ţărău şi Marcel Luca, Editura Marineasa, Timişoara, 2002, precum si din lucrarea „Cartarea, bonitarea si evaluarea terenurilor” - Dorin Ţărău, Editura Eurobit, Timişoara, 2006.

Capitolul II

Conditii fizico-geografice

Relieful

Arealul comunei se încadrează în Depresiunea Oraviţei, care reprezintă cea mai sudică unitate joasă de relief de pe rama carpatică din partea de vest a ţării, constituind o regiune deluroasă şi de câmpie axată, în principal, pe bazinul hidrografic al râului Caraş, evidenţiindu-se următoarele unităţi de relief.

Dealurile cu altitudini cuprinse între 125-365 m (Dl. Verzişor 362m, Dl. Aranja 305 m, Dl. cu Piatra 273 m, Dl. Acucii 263 m, Dl. Breţiova 224 m, Dl. Mezdraia 195 m, Dl. Mărăcinii 187 m);

Câmpia subcolinară a Caraşului este o câmpie de terase care începe la 160-170 m sub Dealurile Oraviţei şi coboară, în trepte, până la 90-115 m , terminându-se deasupra luncii râului printr-o pantă domoală, prezentând, în final, un aspect neted, întrerupt de văi largi şi puţin adânci;

Lunca are o lăţime ce oscilează între 20 m în partea de est şi 900-2000 m, în partea de vest a teritoriului. Prin regularizarea şi îndiguirea râului Caraş lunca nu mai este expusă inundaţiilor din trecut, ea prezentându-se ca o suprafaţă cvasiorizontală, propice agriculturii, ca urmare a nivelării fostelor meandre ale râului şi a executării unei reţele gravitaţionale de canale de desecare. Acestei formaţiuni i se adaugă şi lunca râului Mercina, relativ îngustă, chiar dacă la confluenţa cu râul Caraş are o lăţime ceva mai mare, cuprinsă între 100-200 m.

Hidrografie

Din punct de vedere hidrografic teritoriul este amplasat în bazinul râului Caraş. Principalele cursuri permanente de apă sunt Caraşul cu afluenţii săi Cernovăţ, Mercina şi Lişava, existând şi o serie de cursuri torenţiale ca Vărădia, care are un debit oscilant, în funcţie de precipitaţii. Râurile Caraş şi Mercina au fost regularizate şi îndiguite, iar râul Cernovăţ a fost de asemenea îndiguit în zona de luncă, în timp ce în zona de deal au fost executate lucrări de artă cu scopul împiedicării undelor de viitură.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cartarea si Bonitarea Terenurilor.doc

Alte informatii

Referatul a fost prezentat in cadrul facultatii de agricultura specializarea cadastru