Centrale Termice de Mica Capacitate

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 3111
Mărime: 12.44KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Proiectarea, executia si exploatarea centralelor termice trebuie sa asigure nivelul de performanta pentru cerinta de calitate „siguranta la foc„ conform Legii nr. 10/1995.

Prezentul material se aplica centralelor termice mici, aferente urmatoarelor categorii de cladiri: individuale sau colective de locuit, administrative, financiar-bancare, comerciale, cultura, sanatate, turism si cu functiuni mixte.

Pentru centralele termice la care este necesara obtinerea certificatului de urbanism se vor solicita avizele si acordurile prevazute de acesta.

Proiectarea si executarea centralelor termice se poate face de persoane autorizate conform Legii nr. 10/1995.

Proiectele pentru centralele termice se verifica obligatoriu de verificatori atestati de M.L.P.T.L. conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, respectiv H.G. 925/1995 si Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996 care aproba „Îndrumatorul privind aplicarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a proiectelor de executie, a lucrarilor de constructii“.

La proiectarea si executarea centralelor termice se au in vedere urmatoarele cerinte conform art. 2 din O.M.I. nr. 775/1998 astfel:

- protectia si evacuarea utilizatoarelor;

- limitarea pierderilor de bunuri;

- preintampinarea propagarii incendiului;

- protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.

În activitatea de proiectare se mai au in vedere criteriile de performanta privind cerinta de calitate „siguranta la foc“ astfel: riscul de incendiu, rezistenta la foc, preintampinarea propagarii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, caile de acces, de evacuare si interventie.

În conformitate cu art.24 din Ordonanta Guvernului nr.60/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente si instalatii tehnologice sunt obligati:

- sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;

- sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, instalatii, dispozitive, echipamente, substante, accesorii si alte mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, care indeplinesc conditiile de calitate, potrivit legii;

- sa intocmeasca si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare, la parametri proiectati, ale dispozitivelor si instalatiilor de p.s.i., pe care le-au prevazut in documentatii, precum si reguli necesare de verificare si intretinere in functiune ale acestora.

În conformitate cu art. 25 din O.G. nr.60/1997 executantii lucrarilor de constructii sunt obligati:

- sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor cuprinse in proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege;

- sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor necesare pe timpul efectuarii probelor.

Prin centrale termice mici se inteleg cele cu putere maxima de 0,3 MW care produc agent termic pentru incalzire si apa calda pentru consum la consumatori grupati intr-o singura cladire.

Agentul termic produs la astfel de centrale este apa cu temperatura de maximum 95 °C si presiunea maxima de 6 bari, iar asigurarea combustibilului poate fi lichid, gazos cu respectarea prevederilor legale.

Proiectarea centralelor termice mici

Conditii privind amplasarea centralelor termice

Amplasarea centralelor termice se face respectand prevederile cuprinse in Normativul P118 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

Stabilirea locului de amplasare a centralelor termice in spatiul unei cladiri se face pe baza unor criterii functionale si economice, tinand seama de posibilitatile de evacuare a gazelor de ardere, posibilitati de alimentare cu combustibil si respectand prevederile Normativelor I 6, I 13, I 31 si I 33.

Centralele termice se amplaseaza:

- in exteriorul cladirii intr-o constructie proprie;

- in interiorul cladirii (deservita sau alaturata).

Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al cladirii (subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel sau pe terasa) cu exceptia centralelor termice functionand cu GPL care nu se pot amplasa la subsol.

În conformitate cu art. 9.9. din Normativul I 13/1994 pentru proiectare si executarea instalatiilor de incalzire centrala, centralele termice in mod obligatoriu nu se amplaseaza:

- sub incaperi din categoria A sau B pericol de incendiu, sau alipite acestora;

- sub sali aglomerate si cai de evacuare ale salilor aglomerate, sub scari si sub incaperi cu aglomerari de persoane;

- sub incaperi de zi si dormitoarele colectivitatilor pentru copii de varsta prescolara daca se utilizeaza gazele drept combustibil;

- sub sali de clasa, laboratoare sau sali de gimnastica din cladiri pentru invatamant;

- in cladiri de spitale sau cu caracter spitalicesc, sub saloane pentru bolnavi sau sub sali de operatii;

- in interiorul cladirilor inalte (peste 80m), exceptand portiunile care nu ating aceasta inaltime;

- in spatii cu risc mare si foarte mare de incendiu.

Amplasarea centralelor termice de apartament

Conform art. 3.15.1 din G.P. 051 – 2000 intr-un apartament se poate monta o singura centrala termica.

Se interzice montarea centralelor termice de apartament in camari de alimente si camere de dormit.

Încaperile in care se monteaza centralele termice trebuie sa fie ventilate conform cerintelor Normativelor I 6, I 7, I 31 si I 5.

Cazanele de perete pot fi montate si in spatii cu alte destinatii decat centralele termice (bucatarii, bai, etc.) cu conditia asigurarii ventilarii incaperii, a evacuarii gazelor de ardere si a prevederilor cuprinse in reglementari specifice.

Cazanele de perete nu se monteaza in spatiile de locuit sau in spatii cu degajari de substante agresive (depozite de solventi, incaperi cu agenti frigorifici, etc.) sau cu pericol mare de incendiu, precum si cu pericol de explozie.

Centralele termice cu cazane functionand cu gaze naturale sau G.P.L. trebuie sa aiba asigurate suprafete vitrate conform Normativelor I 6, I 31, si I 33.

Se interzice alimentarea arzatoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate, admitandu-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de G.P.L., conform specificatiilor Normativelor I 31 si I 33.

Amenajari constructive

Preview document

Centrale Termice de Mica Capacitate - Pagina 1
Centrale Termice de Mica Capacitate - Pagina 2
Centrale Termice de Mica Capacitate - Pagina 3
Centrale Termice de Mica Capacitate - Pagina 4
Centrale Termice de Mica Capacitate - Pagina 5
Centrale Termice de Mica Capacitate - Pagina 6
Centrale Termice de Mica Capacitate - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Centrale Termice de Mica Capacitate.doc

Alții au mai descărcat și

Instalatii de Ventilare

Stabilirea parametrilor climatici de calcul vara si iarna Calculul debitului de aer pentru ventilarea sau climatizarea unei incinte ca si trasarea...

Instalații de Încălzire

Tema Proiectului de Instalatii de Încalzire Partea I : Instalatii interioare Sa se rezolve la nivel de proiect de executie instalatia de...

Proiect Instalații Sanitare

Proiectarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer Stabilirea debitului de calcul Generalitati...

Proiect Casa de Locuit

Se va proiecta o casa de locuit în orasul Fetesti, judetul Ialomita, compusa din demisol, parter si mansarda locuibila si anexa un garaj. La...

Instalatii Termice Tip A

Locuinta individuala P+E Clinceni Beneficiar: Faza: DE Instalatii termice I. MEMORIU TEHNIC 1. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE REALIZARE...

Amestecuri pentru Constructii

1.Procesul tehnologic de preparare a amestecurilor de mortar si de beton. 1.1. Amestecuri de beton [24]. Betoane pe baza de ciment. Denumirea...

Caiet de Sarcini Instalatii Sanitare

1. DESCRIEREA LUCRARILOR Prezentul proiect aflat în faza PT trateaza lucrarile de instalatii sanitare aferente casei de locuit situata în ......

Aplicatii Topografice si Cadastru

De geodezie sau topografie terenuri este tehnica, profesie, şi ştiinţa de a stabili cu exactitate poziţia terestre sau tridimensionale de puncte şi...

Ai nevoie de altceva?