Certificatul de Urbanism

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Certificatul de Urbanism.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tudor Doru Lucian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

1. Noţiuni generale privind urbanismul.. 1
1.1.Noţiunea de urbanism.. 3
1.2. Obiectivele şi scopul urbanismului 3
2. Certificatul de urbanism 4
2.1.Scopul eliberării certificatului de urbanism.. 4
2.2. Competenta de eliberare a certficatului de urbanism 4
2.3. Solicitantul certificatului de urbanism. 5
2.4. Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism. 5
2.5. Cerinte urbanistice
6
2.6.Redactarea certificatului de urbanism
8
2.7. Semnarea certificatului de urbanism. 11
2.8. Inregistrarea certificatului de urbanism
11
2.9.Eliberarea certificatului de urbanism
12
2.10. Valabilitatea certificatului de urbanism. 12
2.11.Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism 12
2.12. Asigurarea caracterului public
13
3.Bibliografie 14

Extras din document

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND URBANISMUL

1.1 Noţiunea de urbanism

Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie, continua si de perspectiva, desfasurata in interesulcolectivitatilor care il folosesc, in concordanta cu valorile si aspiratiile societatii si cu cerintele integrarii in spatiul european.

Gestionarea spatiala a teritoriului asigura indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului.

Gestionarea se realizeaza prin intermediul amenajarii teritoriului si al urbanismului, care constituie ansambluri de activitati complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protectia patrimoniului natural si construit, la imbunatatirea conditiilor de viata in localitatile urbane si rurale, precum si la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, national si european.

Urbanismul reprezinta o activitate:

a) operationala, prin detalierea si delimitarea in teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului;

b) integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind

gestionarea teritoriului localitatilor;

c) normativa, prin precizarea modalitatilor de utilizare a terenurilor,

definirea destinatiilor si gabaritelor de cladiri, inclusiv infrastructura,

amenajari si plantatii.

1.2. Obiectivele şi scopul urbanismului

Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexea localitatilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung.Activitatea de urbanism cuprinde toate localitatile tarii,organizate in retea, pe baza ierarhizarii si distributiei echilibrate aacestora in teritoriu. Aplicarea obiectivelor are in vedere intregulteritoriu administrativ al oraselor si comunelor sau zone din acestea.

Urbanismul urmareste stabilirea directiilor dezvoltariispatiale a localitatilor urbane si rurale, in acord cu potentialul acestora si cu aspiratiile locuitorilor.

Principalele obiective ale activitatii de urbanism sunturmatoarele:

a) imbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalita tilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii;

b) crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor, varstnicilor si ale persoanelor cu handicap;

c) utilizarea eficienta a terenurilor, in acord cu functiunile urbanistice adecvate; extinderea controlata a zonelor construite;

d) protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural construit si natural;

e) asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat si plantat din toate localitatile urbane si rurale;

f) protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale.

2. CERTIFICATUL DE URBANISM

2.1.Scopul eliberării certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare cucaracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic si tehnic al imobilelorsi conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii.

Aplicarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate se asigura prin eliberarea certificatului de urbanism.

Obtinerea certificatului de urbanism este obligatorie pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor publice, precum si pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile in cel putin 3 parcele. In cazul vanzarii sau cumpararii de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informatii privind consecintele urbanistice ale operatiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind in acest caz facultativa.

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de executare a lucrarilorde construire, amenajare sau plantare. In certificatul de urbanism se va mentiona in mod obligatoriu scopuleliberarii acestuia.

2.2. Competenta de eliberare a certficatului de urbanism

Certificatul de urbanism se emite de aceleasi autorităţi ale administraţiei publice locale care, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia in vigoare, emit autorizaţiile de construire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Certificatul de Urbanism.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE Specializarea: Administraţie Publică