Certificatul de Urbanism

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Certificatul de Urbanism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iulian Vagner

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

In conformitate cu prevederile legii nr.50/2004 autorizarea executarii constructiilor se face de catre prefecturi si primarii, dupa caz in functie de categoria de lucrari si tipuri de constructii, cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

In lege s-a instituit obligatia ca cererea pentru eliberarea autorizatiei sa fie insotita de certificatul de urbanism.

Certificatul de urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic,economic si tehnic al unui imobil,stabilite prin evidentile existente si documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. Solicitantul - orice persoana fizica sau juridica - obtine contra cost cerere tip de la sediul prefecturii sau primariei, dupa caz, o completeaza si o depune la registratura institutiei, insotita de dovada achitarii taxei.

Certificatul de urbanism se intocmestede catre compartimentul sau tehnicianul responsabil in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului din cadrul prefecturii sau primariei daca :

- cererea este adresata autoiritatilor administratiei publice locale indrituite sa elibereze certificatul ;

- formularul cererii este completat integral si corect;

- se face dovada achitarii taxei legale;

- elementelede identificare ale terenului sint suficiente.

Daca in urma analizarii cererii se constata ca nu se indeplinesc toate conditiile sus-mentionate, documentatia se restituie solicitantului pentru refacere, in termen de 10 zile de la inregistrarea cererii, fara restituirea taxei. In situatiile in care emitentul certificatului de urbanism este prefectura, conform articolului 4 din legea 50/1991, este necesar avizul primariei pe al carei teritoriu administrativ este amplasat imobilul. Prefectura solicita avizul primariei utilizind formularul model, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii. Primaria va emite avizul utilizind formularul model si-l va trimite la prefectura in terrmen de 10 zile de la primirea solicitarii, in aviz se vor cuprinde datele necesare pentru completarea certificatului de urbanism.

Certificatul de urbanism se intocmeste pe baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, dupa cum urmeaza :

-pentru terenuri amplasate in localitati, pe baza planurilor urbanistice aprobate si a regulamentelor aferente acestora ;

-pentru terenuri amplasate in afara localitatilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului municipiului, oraselor sau comunei, dupa caz, aprobate si a regulamentelor aferente acestora.

In lipsa documentatiilor aprobate, certificatul de urbanism se intocmeste pe baza datelor rezultate din documentatiile existente sau in curs de elaborare, sau pe baza practicii urbanistice, cu avizul comisiei locale pentru urbanism si amenajare a teritoriului. In acest caz avizul se supune aprobarii consiliului autoritatilor administratiei publice locale, care garanteaza preluarea informatiei in documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, in perioada de valabilitate a certificatului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Certificatul de Urbanism.doc