Contributii asupra Imbunatatirii Pomparii la Alimentarea cu Apa a Lacului Dragomirna – Suceava

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contributii asupra Imbunatatirii Pomparii la Alimentarea cu Apa a Lacului Dragomirna – Suceava.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Constructii, Economie, Mecanica

Extras din document

1. INTRODUCERE

Sistemul hidrotehnic Dragomirna asigură parţial alimentarea cu apă a Municipiului Suceava. A fost realizat etapizat în funcţie de investiţiile alocate.

Fig.nr. 1 - Schema amenajării hidrotehnice Dragomirna

a) vedere; b) secţiune longitudinală

Actual “sistemul hidrotehnic” cuprinde (Fig.1):

- baraj stăvilar pe râul Suceava pentru captarea, atât pentru alimentarea cu apă cât şi microhidrocentrală;

- conducta de aducţiune de la barajul stăvilar la cuva staţiei de pompare, cu Dn1400 mm şi L=700 m;

- staţia de pompare cu 5 agregate de pompare MV 603, antrenate de electromotoare MAB-Nvy 120 F1.130;

- conducta de refulare tronsonată;

- lac de acumulare Dragomirna;

- prize de apă din lacul Dragomirna pentru folosinţe şi tratarea apei.

Modificările intervenite în sistemul hidrotehnic în decursul timpului, reducerea drastică a consumului de apă a utilizatorilor (apă menajeră, industrială şi pentru agricultură), îmbătrânirea şi uzura echipamentelor hidromecanice, apariţia unor fenomene naturale necunoscute de la studii, neconcordanţe în proiectare, au condus la costuri mari de exploatare, generate în special de consumul de energie. Studiul a fost efectuat în 1998.

2. SITUATIA ACTUALA A SISTEMULUI HIDROTEHNIC

2.1 - Barajul stăvilar cu instalaţiile de captare

Barajul stăvilar pe râul Suceava (realizat în etapa a II-a) are rolul de înălţare a cotei luciului apei pentru a crea condiţiile de captare pentru staţia de pompare pentru alimentarea cu apa şi pentru microhidrocentrală.

Cota normală de retenţie în amonte de barajul stăvilar este 286 m, aceasta rezultând din cota pragului (281,3 m), înălţimea deversorului p=3,40m şi sarcina pe deversor H=1,30 m. Captarea pentru alimentarea cu apă şi microhidrocentrală este încorporată în culeea barajului stăvilar.

2.2. Conducta de legătură baraj stăvilar – staţii de pompare

Conducta de aducţiune baraj stăvilar – staţie de pompare este o conductă din oţel cu Dn 1400 mm şi L=700 m; transportă apa necesară ridicării în lacul de acumulare Dragomirna. In capătul său amonte conducta are un bazin de alimentare propriu, protejat de un stăvilar, prin care se reglează nivelul faţă de nivelul din râu în spatele barajului. Conducta de legătură refulează liber în cuva umedă a staţiei de pompare, ea fiind pozată la cotă ax 281.30 m. Nivelul în cuva staţiei de pompare trebuie menţinut sub cota generatoarei inferioare a conductelor individuale de refulare (285.30 m) ca să nu se inunde cuva robineţilor de pe aceste conducte şi servomotoarele lor. Reglajul nivelului din cuva staţiei de pompare se face manual, cu ajutorul stăvilarului de admisie din râul Suceava, pe baza informaţiilor transmise prin telefon.

In cazul pompării cu debit variabil sau discontinuu reglajul nivelului din cuva staţiei este o operaţie dificilă, existând permanent pericolul potenţial de inundare a staţiei, iar în caz contrar, creşte sarcina geodezică de ridicare şi implicit energia consumată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contributii asupra Imbunatatirii Pomparii la Alimentarea cu Apa a Lacului Dragomirna - Suceava.doc