Drumuire Sprijinita la Capete pe Puncte si Directii Cunoscute

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drumuire Sprijinita la Capete pe Puncte si Directii Cunoscute.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sef Inginer Ghergheles Liliana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

Verificarea şi rectificarea teodolitului

Cu timpul, ca urmare a folosirii, transportului, manipulării bruşte etc., piesele teodolitelor se uzează, se degradează sau se dereglează. Din această cauză e necesar ca înainte de întrebuinţare, teodolitele să fie verificate şi rectificate.

Verificarea constă în cercetarea stării pieselor componente ale aparatului, a aspectului lui general, a îndeplinirii condiţiilor constructive şi geo¬metrice. Rectificarea constă în efectuarea de operaţii care să elimine eventualele dereglări constatate şi să restabilească poziţia reciprocă corectă a pieselor teodolitului.

Verificarea generală a teodolitului

Această verificare are ca scop să constate dacă:

• piesele de sticlă ale teodolitului nu sunt sparte;

• punerea la punct a lunetei se poate face în bune condiţii;

• funcţionarea şuruburilor de mişcare generală, mişcare fină şi de calare este normală;

• trepiedul este în stare bună (saboţii să nu aiba joc, să nu aiba defecte sau piese lipsă, dispozitivul de prindere a aparatului pe trepied să funcţioneze normal);

• nivelele funcţionează normal (înclinând încet suportul cu şuruburile de calaj, bula de aer trebuie să se mişte lin).

Verificarea îndeplinirii condiţiilor constructive

Se referă la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească axele şi cer¬curile teodolitului prin construcţie. Neîndeplinirea condiţiilor constructive produce erori la măsurarea unghiurilor. Aceste erori, numite erori de construcţie ale teodolitului, nu se pot elimina ci pot fi doar micşo¬rate prin adoptarea de metode de măsurare corespunzătoare.

Condiţiile de construcţie pe care trebuie să le îndeplinească axele şi cercurile teodolitelor sunt următoarele:

• Cercurile gradate sa fie perpediculare pe axele lor. O abatere în limitele a circa 10 minute nu afec¬tează măsurarea unghiurilor. Această condiţie se realizează uşor in stadiul actual al tehnicii construcţiei de instrumente topografice.

• Axele de rotaţie VV şi OO să coincidă cu centrele cercurilor gradate.

• Axa de vizare a lunetei să treaca prin axa de rotaţie VV a teodolitului. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii există o eroare de ex¬centricitate a lunetei, care produce erori sistematice la măsurarea unghiu¬rilor orizontale.

• Mărimea gradaţiilor cercurilor şi dispozitivelor de citire să fie riguros egale.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor geometrice

La teodolite se iau în considerare

următoarele axe:

• Axa principală de rotaţie VV a teodolitului

• Axa secundară de rotaţie OO a lunetei

• Axa de vizare a lunetei rO1

• Directricea nivelei torrice NN

• Axa indecşilor i1i2

• Axa nivelei sferice

Trebuiesc îndeplinite urmatoarele condiţii:

1. Axa VV să fie perpendiculară pe NN, în caz contrar provoacă eroarea de înclinare a axei teodolitului

2. Axa rO1 să fie perpendiculară pe OO, neîndeplinirea acestei condiţii provoacă eroarea de colimaţie orizontală

3. Axa OO să fie perpendiculară pe VV, neîndeplinirea provocând eroarea de înclinare a axei secundare

4. Linia indecşilor de citire de la cercul vertical să se afle întrun plan orizontal sau vertical care conţine şi axa secundară OO a teodolitului; neîndeplinirea prvoacă eroarea de colimaţie verticală (eroare de index)

5. Firele reticulare a lunetei să fie riguros perpendiculare

a) Verificarea şi rectificarea condiţiei 1

Îndeplinirea acestei condiţii se face în mod indirect, prin calarea teodoli¬tului, presupunând că nivelele teodolitului sunt riguros rectificate. Limbul fiind prin construcţie perpendicular pe axa de rotaţie VV a instrumen¬tului, înseamnă că prin orizontalizarea sa se obţine automat verticalizarea axei principale. Existenţa unei eventuale înclinări a axei principale se poate constata după calarea instrumentului. Dacă rotind instrumentul în jurul axei VV bula nivelei nu rămâne între repere, deşi verificarea nivelei şi calarea au fost făcute cu atenţie, înseamnă că axa VV nu este perpendicu¬lară pe cercul orizontal . Rectificarea acestei neperpendicularităţi se face numai în uzină. În stadiul actual al tehnicii construcţiei de instru¬mente, această condiţie este uşor îndeplinită. Eroarea de verticalitate a axei VV nu se poate elimina prin metode de lucru, ca având o acţiune sistematică. Din această cauză operaţia de calare trebuie realizată şi verificată cu cea mai mare atenţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drumuire Sprijinita la Capete pe Puncte si Directii Cunoscute.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII SECŢIA: GEODEZIE SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU