Lucrari de Arhitectura

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Lucrari de Arhitectura.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

În completarea datelor tehnice din planşele desenate în vederea realizării lucrărilor de execuţie ale prezentului proiect se vor respecta următoarele prevederi referitoare la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de finisaje şi exterioare:
Cap. I Uşi şi Ferestre
Cap. II Pardoseli
Cap. III Tencuieli
Cap. IV Zugrăveli şi Tencuieli
Cap. V Placaje
Cap. VI Izolaţii
Cap. VII Învelitori şi Tinichigerie

Extras din document

CAP. I – UŞI şi FERESTRE

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile din acest capitol se referă la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de tâmplărie (uşi şi ferestre), geamuri aferente tâmplăriei şi lucrări de tinichigerie (glafuri).

2. PREVEDERI COMUNE

2.1. Verificarea produselor de tâmplărie (lemn sau metal) şi geamuri se face la primirea pe şantier, în tot timpul punerii în operă (montării), precum şi la recepţie.

2.2. Geamurile şi tâmplăria care soseşte pe şantier gata confecţionată trebuie verificată de către conducătorul tehnic al lucrării sub aspectul:

• Existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate;

• Corespondenţa cu prevederile din proiect şi cu prescripţiile tehnice de produs;

• Existenţa calităţii accesoriilor de prindere, manevră etc.

2.3. La punerea în operă se verifică dacă în urma depozitării şi manipulării şi geamurile şi tâmplăria nu a fost deteriorată. Eventualele deteriorări ale tâmplăriei se vor remedia înainte de montare. Verificarea pe parcursul montării va fi executată de către conducătorul tehnic al lucrării.

2.4. Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor se face conform regulamentelor în vigoare şi se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect şi condiţiile de calitate şi încadrare în abaterile admisibile prevăzute mai jos.

2.5. Verificarea pe faze se refera la intrarea categoriei de lucrări de tâmplărie sau dulgherie şi se va face pentru fiecare tronson în parte încheindu-se "PROCES VERBAL DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRĂRI, acestea înscriindu-se în registrul respectiv.

2.6. La recepţia preliminară a întregului obiectiv. comisia de recepţie va verifica lucrările de tâmplărie şi dulgherie urmărind următoarele:

a) examinarea existentei şi conţinutului proceselor verbale de verificare şi recepţie pe faze de lucrări;

b) examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaj;

c) se va avea în vedere ca tâmplăria să îndeplinească perfect funcţia pentru care a fost prevăzuta.

3. PREVEDERI SPECIFICE TÂMPLĂRIE

3.1 Tâmplăria se verifică la:

a) existenţa şi calitatea accesoriilor metalice;

b) verticalitatea tocurilor şi a căptuşelilor (nu se admite abateri mai mari de 1 milimetru/metru);

c) între foaia de uşa şi pardoseala să fie un spaţiu constant de 3 pana la 8mm.

d) încastrarea tocului să fie făcută în pereţii existenţi prin ghermele, dibluri, pane, cuie, şuruburi sau praznuri, astfel ca tocul să nu aibă nici un fel de joc;

e) abaterile de la planeitate a foilor de uşi sau a cercevelelor mai lungi de 1.500 milimetri, trebuie să fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective

f) potrivirea (luftul) corect a foilor de uşi, precum şi a cercevelelor pe tocuri, pe toata lungimea falţului respectiv, nu trebuie să depăşească 2 milimetri;

g) între cercevea şi marginea şpaletului tencuit să fie un spaţiu de minimum 3,5 centimetri;

h) glafurile interioare vor 'fi montate cu o panta către interior de l% şi la aceeaşi înălţime fata de pardoseala camerei;

i) existenta pieselor auxiliare (vasernase, pazii de tablă), la ferestre (pentru îndepărtarea apelor de ploaie) este obligatorie;

j) accesoriile metalice trebuie să fie bine montate şi să funcţioneze perfect;

k) balamalele, cremonele, drucărele, să fie montate la înălţime constanta (pentru fiecare în parte) de la pardoseala;

l) lăcaşurile de pătrundere a zăvoarelor în pardoseli şi tocuri, trebuie protejate prin plăcuţe metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului;

m) deschiderea cercevelelor cuplate trebuie să se facă cu uşurinţă, ele nu trebuie să fie blocate în urma vopsirii;

n) verificarea calităţii vopsitoriei se va face conform capitolului zugrăveli şi vopsitorii.

4. PREVEDERI SPECIFICE GEAMURI

4.1. Verificarea materialelor aduse pe şantier se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrări si şi se refera la dimensiunile şi calitatea materialelor prevăzute în documentaţia de execuţie. Materialele nu vor fi puse în lucrare dacă nu sunt însoţite de certificatele de calitate. De asemenea, nu se vor pune în lucru geamuri sparte fisurate sau zgâriate.

4.2. Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor se va face de către conducătorul tehnic al lucrării pe tot timpul execuţiei.

4.3. Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor se efectuează conform instrucţiunilor în vigoare şi se referă la corespondenţa cu tipurile şi dimensiunile din proiect, la condiţiile de calitate şi la încadrarea în abaterile admisibile, stabilite pentru fiecare caz în parte şi precizate în cataloagele de detalii tip sau în desenele de execuţie.

4.4. Verificarea pe faze se va face pentru întreaga categorie de lucrări de geamuri şi pentru fiecare tronson în parte, încheindu-se PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRĂRI, care se înscriu în registrele respective.

4.5. Verificarea lucrărilor de geamuri la recepţia preliminară a întregului obiect se va face de către COMISIA DE RECEPŢIE, prin;

• examinarea existentei şi conţinutul proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări;

• examinarea directa a lucrărilor executate prin sondaje.

Fisiere in arhiva (1):

  • Lucrari de Arhitectura.doc