Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 8046
Mărime: 2.25MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ing. Neacsu Daniela
Metode de trasare a coordonatelor punctelor caracteristice constructiei

Extras din document

1. GENERALITĂŢI

1.1. Trasarea lucrărilor de detaliu a construcţiilor se execută pe baza proiectelor de execuţie a acestora, în raport cu punctele şi reperele de nivel materializate pentru amplasarea construcţiilor. Determinarea acestor puncte si repere se execută pe baza prevederilor STAS 9824/1, 2, 375.

1.2. Ca urmare a efectuării lucrărilor de trasare pentru amplasarea construcţiilor, pe teren sînt materializate repere planimetrice şi altimetrice care determină conturul şi (sau) axele principale ale construcţiei. Materializarea acestor repere se realizează cu ajutorul bornelor. Acestea trebuie să fie astfel concepute şi executate, atît în ce priveşte locul de poziţionare, cît şi modul de alcătuire, încît să constituie puncte de referinţă pe întreaga durată ELABORAT DE INCERC Aprobat de M.C.Ind. cu

decizia nr. 49din 8.XI1.1975 a execuţiei construcţiei şi să servească la transmiterea în plan şi pe verticală la toate nivelele acesteia.

1.3. Bornele trebuie să fie amplasate la o distanţă de construcţie de cel puţin 2/3 din

înălţimea acesteia, pentru ca ele să servească — în condiţii de precizie corespunzătoare — atît la

ridicarea pe verticală a cotelor plane, cît şi la verificarea verticalităţii componentelor şi chiar a construcţiei. De regulă şi în măsura posibilităţilor bornele se vor amplasa pe construcţii existente.

1.4. În ce priveşte principiul alcătuirii bornelorreper se recomandă, după caz, una din soluţiile prezentate în fig. 1, luînduse măsurile necesare pentru protecţia acestora pe toată durata execuţiei construcţiei.

1.5. Înainte de a se începe efectuarea trasării lucrărilor de detaliu este necesar să se recepţioneze, prin verificare :

— reţelele de sprijin ce au servit la realizarea bazelor de trasare şi a reţelelor de trasare ;

— reperele topografice de trasare sau reţelele speciale de trasare, înainte de a fi folosite la aplicarea pe teren a punctelor şi nivelurilor caracteristice prin care se fixează poziţia construcţiilor pe amplasamentele proiectate ;

— reperele topografice care fixează conturul şi (sau) axele principale ale construcţiei.

2. INSTRUMENTE ŞI DISPOZITIVE UTILIZATE LA

TRASARE

Instrumente şi dispozitive pentru trasarea unghiurilor

2.1. Pentru trasarea unghiurilor, atît în plan orizontal cît şi în plan vertical, se vor utiliza teodolitetachimetre.

Alegerea tipului se face în funcţie de precizia aparatului şi de cea avută în vedere la

efectuarea măsurătorii.

Dintre diferitele tipuri existente, pentru trasarea lucrărilor de detaliu în construcţii, se recomandă :

— teodolitultachimetru

„Theo 020" Zeiss Jena", care are eroarea medie patratică de ±10 CC(±3 " )

pentru o direcţie observată în cîte două poziţii ale lunetei ;

— teodolitul „Theo 010 „Zeiss Jena", care are eroarea medie patratică de ± 4 CC(+1,5 ”) pentru o direcţie observată în cîte două poziţii ale lunetei;

pr— teodolitul „Wild T 2", care are o eroare medie patratică de + 3...6 CC pentru o direcţie observată în cele două poziţii ale lunetei.

Teodoliteletachimetre

pot servi în cadrul lucrărilor de trasare şi la trasarea aliniamentelor în plan orizontal şi vertical.

2.2. Pentru centrarea teodolitelortachimetre în staţie se pot utiliza :

— firul cu plumb ce se prinde de şurubul de strîngere al aparatului de trepied ; utilizarea acestuia conferă o precizare de centrare de circa 3—5 mm ;

— bastonul de centraj, dotat cu o nivelă sferică destinată verticalizării acestuia, ce se prinde de capătul superior al trepiedului ; utilizarea acestuia conferă o precizie de circa 1 mm ;

— firul cu plumb optic, compus dintro

mică lunetă frîntă a cărei axă de vizare coincide cu axul vertical de rotaţie al teodolitului; luneta se montează în alidada teodolitului de tip „Theo" sau sub ambaza teodolitului de tip „Wild" şi utilizarea ei conferă o precizie de centrare de circa 0,5 mm ;

— firul cu plumb optic cu centraj forţat, compus dintro lunetă frîntă şi o prismă cu reflexie totală ; dispozitivul se montează în ambaza aparatului numai la teodolitele de tip „Theo" şi utilizarea lui

conferă o precizie de centrare de 1 mm la 100 m (înălţimea trepiedului).

2.3. Pentru vizarea cu ajutorul teodolitelor, a extremităţilor direcţiilor unghiulare se recomandă folosirea mărcilor de vizare. Marca conţine, desenate foarte clar, repere pentru vizarea azimutală (în plan orizontal) şi pentru măsurarea unghiului vertical. Cu ajutorul mărcilor se realizează o centrare forţată (păstrarea unei centrări efectuate anterior), atît în plan orizontal, cît şi vertical, deoarece înălţimea mărcii (pînă la punctul central) este egală cu înălţimea aparatului de la ambaza pînă la centrul de vizare. In unele cazuri mărcile sînt dotate cu un sistem de iluminare pro iu, ceea ce permite efectuarea măsurătorilor în întuneric.

Preview document

Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 1
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 2
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 3
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 4
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 5
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 6
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 7
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 8
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 9
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 10
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 11
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 12
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 13
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 14
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 15
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 16
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 17
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 18
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 19
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 20
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 21
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 22
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 23
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 24
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 25
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 26
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 27
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 28
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 29
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 30
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 31
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 32
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 33
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 34
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 35
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 36
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 37
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 38
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 39
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 40
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 41
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 42
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 43
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 44
Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice ConstructieiMetode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei
  • Argument.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • PAG 1.doc
  • pag2.doc
  • project scoala.doc

Alții au mai descărcat și

Practica Topografica

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Elaborarea unei Constructii Civile

1.1. Trasare topografica Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza transpunerea in teren a elementelor...

Proiect Instalații Sanitare

Proiectarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer Stabilirea debitului de calcul Generalitati...

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale...

Executarea Terasamentelor pentru Constructia Platformelor Drumurilor și Platformelor Tehnologice din Incinta Parcului Eolian

1. INTRODUCERE Prin managementul riscului se intelege totalitatea operatiunilor prin care se urmareste limitarea pierderilor care pot afecta o...

Lucrari de Aparare si Consolidare la Drumuri

1. Consideratii generate In timpul exploatarii terasamentele drumurilor sunt supuse actiunii distructive a unor factori naturali ca: ploile,...

Suprastructura Drumului

INTRODUCERE Transportul rutier este cel mai important mod de transport de suprafaţă în Europa şi este esenţial pentru dezvoltarea socială şi...

Determinarea Costului de Deviz al Cladirii cu Destinatie Civila

Metoda de resurse este determinarea valorii de deviz a obiectelor de investitii si se stabileste in baza indiciilor de resurse evidentiate in...

Ai nevoie de altceva?