Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc de 45 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: ing. Neacsu Daniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

1. GENERALITĂŢI

1.1. Trasarea lucrărilor de detaliu a construcţiilor se execută pe baza proiectelor de execuţie a acestora, în raport cu punctele şi reperele de nivel materializate pentru amplasarea construcţiilor. Determinarea acestor puncte si repere se execută pe baza prevederilor STAS 9824/1, 2, 375.

1.2. Ca urmare a efectuării lucrărilor de trasare pentru amplasarea construcţiilor, pe teren sînt materializate repere planimetrice şi altimetrice care determină conturul şi (sau) axele principale ale construcţiei. Materializarea acestor repere se realizează cu ajutorul bornelor. Acestea trebuie să fie astfel concepute şi executate, atît în ce priveşte locul de poziţionare, cît şi modul de alcătuire, încît să constituie puncte de referinţă pe întreaga durată ELABORAT DE INCERC Aprobat de M.C.Ind. cu

decizia nr. 49din 8.XI1.1975 a execuţiei construcţiei şi să servească la transmiterea în plan şi pe verticală la toate nivelele acesteia.

1.3. Bornele trebuie să fie amplasate la o distanţă de construcţie de cel puţin 2/3 din

înălţimea acesteia, pentru ca ele să servească — în condiţii de precizie corespunzătoare — atît la

ridicarea pe verticală a cotelor plane, cît şi la verificarea verticalităţii componentelor şi chiar a construcţiei. De regulă şi în măsura posibilităţilor bornele se vor amplasa pe construcţii existente.

1.4. În ce priveşte principiul alcătuirii bornelorreper se recomandă, după caz, una din soluţiile prezentate în fig. 1, luînduse măsurile necesare pentru protecţia acestora pe toată durata execuţiei construcţiei.

1.5. Înainte de a se începe efectuarea trasării lucrărilor de detaliu este necesar să se recepţioneze, prin verificare :

— reţelele de sprijin ce au servit la realizarea bazelor de trasare şi a reţelelor de trasare ;

— reperele topografice de trasare sau reţelele speciale de trasare, înainte de a fi folosite la aplicarea pe teren a punctelor şi nivelurilor caracteristice prin care se fixează poziţia construcţiilor pe amplasamentele proiectate ;

— reperele topografice care fixează conturul şi (sau) axele principale ale construcţiei.

2. INSTRUMENTE ŞI DISPOZITIVE UTILIZATE LA

TRASARE

Instrumente şi dispozitive pentru trasarea unghiurilor

2.1. Pentru trasarea unghiurilor, atît în plan orizontal cît şi în plan vertical, se vor utiliza teodolitetachimetre.

Alegerea tipului se face în funcţie de precizia aparatului şi de cea avută în vedere la

efectuarea măsurătorii.

Dintre diferitele tipuri existente, pentru trasarea lucrărilor de detaliu în construcţii, se recomandă :

— teodolitultachimetru

„Theo 020" Zeiss Jena", care are eroarea medie patratică de ±10 CC(±3 " )

pentru o direcţie observată în cîte două poziţii ale lunetei ;

— teodolitul „Theo 010 „Zeiss Jena", care are eroarea medie patratică de ± 4 CC(+1,5 ”) pentru o direcţie observată în cîte două poziţii ale lunetei;

pr— teodolitul „Wild T 2", care are o eroare medie patratică de + 3...6 CC pentru o direcţie observată în cele două poziţii ale lunetei.

Teodoliteletachimetre

pot servi în cadrul lucrărilor de trasare şi la trasarea aliniamentelor în plan orizontal şi vertical.

2.2. Pentru centrarea teodolitelortachimetre în staţie se pot utiliza :

— firul cu plumb ce se prinde de şurubul de strîngere al aparatului de trepied ; utilizarea acestuia conferă o precizare de centrare de circa 3—5 mm ;

— bastonul de centraj, dotat cu o nivelă sferică destinată verticalizării acestuia, ce se prinde de capătul superior al trepiedului ; utilizarea acestuia conferă o precizie de circa 1 mm ;

— firul cu plumb optic, compus dintro

mică lunetă frîntă a cărei axă de vizare coincide cu axul vertical de rotaţie al teodolitului; luneta se montează în alidada teodolitului de tip „Theo" sau sub ambaza teodolitului de tip „Wild" şi utilizarea ei conferă o precizie de centrare de circa 0,5 mm ;

— firul cu plumb optic cu centraj forţat, compus dintro lunetă frîntă şi o prismă cu reflexie totală ; dispozitivul se montează în ambaza aparatului numai la teodolitele de tip „Theo" şi utilizarea lui

conferă o precizie de centrare de 1 mm la 100 m (înălţimea trepiedului).

2.3. Pentru vizarea cu ajutorul teodolitelor, a extremităţilor direcţiilor unghiulare se recomandă folosirea mărcilor de vizare. Marca conţine, desenate foarte clar, repere pentru vizarea azimutală (în plan orizontal) şi pentru măsurarea unghiului vertical. Cu ajutorul mărcilor se realizează o centrare forţată (păstrarea unei centrări efectuate anterior), atît în plan orizontal, cît şi vertical, deoarece înălţimea mărcii (pînă la punctul central) este egală cu înălţimea aparatului de la ambaza pînă la centrul de vizare. In unele cazuri mărcile sînt dotate cu un sistem de iluminare pro iu, ceea ce permite efectuarea măsurătorilor în întuneric.

Fisiere in arhiva (5):

 • Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice ConstructieiMetode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei
  • Argument.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • PAG 1.doc
  • pag2.doc
  • project scoala.doc

Alte informatii

Metode de trasare a coordonatelor punctelor caracteristice constructiei