Pardoseli

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Pardoseli.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

Pardoseala este un ansamblu de elemente de finisaj, nestructural, care asigură posibilitatea circulaţiei. Prevederile prezentului normativ au în vedere alegerea soluţiilor de pardoseli optime, funcţie de destinaţia spaţiilor şi de condiţiile specifice de exploatare ale acestora.

Clasificarea pardoselilor:

După poziţia lor faţă de construcţie:

- pardoseli exterioare: expuse intemperiilor, aflate in exteriorul spaţiului construit sau destinate balcoanelor şi acoperişurilor terasă circulabilă;

- pardoseli interioare: aflate în interiorul spaţiului construit.

După continuitatea suprafeţei:

- pardoseli continui: turnate monolit (la faţa locului), cu sau fară rosturi (mozaic, masă de şpaclu pe bază de polimeri, etc);

- pardoseli discontinui, din elemente prefabricate, dispuse cu rosturi închise etanş sau neetanş (piatra naturală sau artificială, mozaic, lemn, polimeri, etc).

După senzaţia rece ­ cald cuantificată prin energia disipată la contactul piciorului neîncălţat, în interval de 1 minut, respectiv 10 minute, pardoselile se împart în: calde; semicalde; reci :

PROIECTAREA PARDOSELILOR

Principii privind proiectarea pardoselilor:

Proiectarea de specialitate a pardoselilor se realizează in funcţie de tema de proiectare elaborată de către beneficiar şi care trebuie să cuprindă:

- cerinţele utilizatorului;

- destinaţia spaţiilor respective;

- solicitările la care va fi supusă pardoseala în timpul exploatării;

- dimensiunile spaţiilor;

- natura terenului de fundaţie sau a elementului de rezistenţă pe care este aşezată pardoseala.

La alcătuirea documentaţiei de execuţie pentru pardoseli, proiectantul de specialitate va respecta reglementările prezentului normative şi a celor conexe ţinând cont de specificaţiile de performanţă ale pardoselilor şi recomandările din anexa Caietului I, în care este prezentată clasificarea UPEC a unităţilor funcţionale.

Principii de alcătuire a pardoselilor

Straturile principale ale pardoselilor:

- strat de uzură (îmbrăcămintea de pardoseală);

- strat suport;

- unul sau mai multe straturi intermediare

Acestea pot fi aşezate pe pat din pământ sau planşee din beton armat monolit sau prefabricat. Fiecare din straturile pardoselii pot fi executate de tip monostrat sau multistrat, funcţie de opţiunile proiectantului sau de condiţiile impuse de materialul utilizat.

Stratul de uzură (îmbrăcămintea) este supus direct tuturor sarcinilor şi acţiunilor în timpul utilizării

Stratul de uzură trebuie să asigure:

­ rezistenţa la sarcini statice şi dinamice, funcţie de activităţile ce se desfăşoară;

­ siguranţa în utilizare;

­ confortul termic şi acustic;

­ clasa de combustibilitate normată;

­ igiena şi protecţia mediului;

­confort tactil şi estetic;

­ posibilitatea de reparare sau înlocuire înfuncţie de cerinţele utilizatorilor sau la încheierea duratei de viaţă,

Stratul suport şi eventualele straturi intermediare se prevăd între stratul de uzură şi pat.

Materialele din care sunt alcătuite trebuie să îndeplinească în funcţie de soluţia adoptată, următoarele condiţii.

- să preia şi să transmită patului sarcinile statice şi dinamice; să preia diferenţele de solicitări din contracţii dintre stratul suport şi îmbrăcăminte;

- să permită menţinerea calităţii stratului de uzură pe toată perioada de viaţă a acestuia;

- să permită menţinerea curăţeniei şi să împiedice dezvoltarea microorganismelor, insectelor sau rozătoarelor;

- să acopere toate denivelările planşeului;

- să acopere eventualele conducte existente la suprafaţa stratului support de rezistenţă;

- să asigure ruperea capilarităţii şi împiedicarea pătrunderii apelor freatice, în cazul în care pardoseala se execută direct peste pământ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pardoseli.doc