Planul Cadastral

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Planul Cadastral.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.dr.Gheorghe Dumitru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

Introducere:

Originea cuvântului cadastru nu este stabilită în mod cert, existând mai multe ipoteze privind apariţia acestuia.

O primă variantă atribuie termenului origine greacă, potrivit căreia ar deriva din cuvântul compus ,,katastikon" (prefixul ,,kata" înseamnă de sus în jos, iar ,,stikon" are semnificaţia de registre, de impunere, carte de însemnări, carte de comerţ).

Potrivit altor opinii, termenul cadastru ar deriva din cuvântul de origine latină ,,capitastrum", care are legătură cu ,,capitionis registrum" sau ,,capitum registrum",ceea ce ar însemna impozit pe capul familiei (,,capitatio").

În ţara noastră apare la începutul secolului XIX, adaptat foneticii limbii române, sub forma actuală ,,cadastru".

Din perioada interbelică, prin Legea nr. 237/ 1933, s-a adoptat denumirea de ,,cadastru funciar", iar în actuala Lege a cadastrului şi a publicităţii imobiliare se definesc termenii ,,cadastru general' şi ,,publicitate imobiliara".

Cadastrul este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematică a tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul ţării din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent în posesia cui se afla bunurile, precum şi reprezentarea acestora pe planurile cadastrale în documentele cadastrale şi în cartea funciară în vederea realizării publicităţii imobiliare.

Superioritatea sistemului de carte funciară, a fost unanim recunoscută, dovadă în acest sens fiind aparitia Legii cadastrului si publicităţii imobiliare, lege prin care se extinde sistemul de publicitate imobiliară reală bazat pe cărţi funciare, la nivelul întregii ţări.

În art. 3. se stipulează că la data intrarii în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.

În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureăşti se organizează oficii de cadastru, geodezie si cartografie care vor funcţiona ca instituţii publice cu personalitate juridică în subordonarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

În subordinea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie se înfiinţează Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru, instituţie publică cu personalitate juridică.

Organizarea si funcţionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, a unităţilor din subordinea sa şi a Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru se aprobă de către Guvern în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Superioritatea sistemului cărţilor funciare rezidă în faptul că are în vedere interesele terţilor pe care Codul civil i-a ignorat şi că acesta permite o identificare facilă a imobilului.

Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la bunurile imobile.

Fiecare imobil are cartea sa funciară în care sunt înscrise toate actele translative sau constitutive de drepturi, astfel se poate cunoaşte situaţia juridică a acestuia.

Privind retrospectiv, se poate constata preocuparea permanentă a legiuitorului pentru perfecţionarea sistemului de publicitate imobiliară.

Pe de alta parte, aşa cum s-a mai subliniat, rigurozitatea sistemului de publicitate imobiliară este determinantă pentru un mediu de afaceri stabil, având în vedere ca ponderea majoritară a garanţiilor uzitate în relaţiile de afaceri, o constituie cele ce au ca obiect bunuri imobile.

Publicitatea imobiliara poate fi definită ca un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul funciar al României, indiferent de deţinători şi forma de proprietate

Concepte cheie: tratate

Cadastru, carte funciară; legea cadastrului şi publicităţii imobiliare; publicitateimobiliară; planul cadastral; registrecadastrale; documente tehnice ale cadastrului general;

Tratarea subiectului:

Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a datelor din registrele cadastrale, referitoare la terenurile şi construcţiile din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale comune, orase şi municipii şi se păstrează la oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie.

Registrele şi planurile cadastrale vor sta la baza completării sau, dupa caz, a întocmirii evidenţei privind publicitatea imobiliară.

La biroul de carte funciară se pastreaza o copie a registrelor şi planurilor cadastrale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul Cadastral.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ” SPIRU HARET ” FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA:ADMINISTRAŢIA, DREPTUL ŞI MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI DISCIPLINA : ”CADASTRU, PUBLICITATE IMOBILIARĂ ŞI URBANISM ” SEMESTRUL: III