Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 2333
Mărime: 391.21KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neacsu Daniela

Cuprins

Cuprins

Argument 2

Cap. 1 Pregatirea topografica in vederea trasari pe teren a constructiilor 3

Cap. 2 Determinarea elementelor de trasare 4

Proectul graphic 5

Proectul analitic 5

Proectul grafo-analitic 14

Trasarea elementelor topografice la teren 14

Aplicarea cotei zero a cladirii 15

Extras din document

Inainte de a incepe executarea constructiei trebuie realizata pregatirea topografica a proectului, in vederea aplicari lui pe teren.

Prin pregatirea topografica a lucrarilor de trasare se intelege ansamblul de operatii effectuate la birou,in vedere alpicarii pe teren a unei constructii.

Documentatia tehnica care sta la baza pregatirilor lucrarilor topografice de trasare este variata si conditionata de natura proectului, de caracterul terenului si in special de de complexitatea si felul constructiei.

In general acest material documentar este format din:

- Planul general al constructiei – plan de situatie, pe care s-au proectat amplasamentele obiectelor principale ale constructiilor; acest plan poate sa contina sistematizarea de ansamblu, atat orizontala cat si verticala. Aceste sistematizari pot fi redate separat, pe planuri diferite scarile utilizate ale planului general ale constructiei sunt: 1:2000, 1:1000, mai rar 1:10000 (cai de comunicatii) si chiar scari mai mari de 1:500, 1:200.

- Detalii de executie care se intocmesc pentru obiecte sau parti din obiecte si elemente de constructii, cu toate dimensiunile proectate la scari mari (1:500, 1:200, 1:100etc.)

- Planuri de obiective, extrase din planul general al constructiei ce contin dimensiunile constructiilor, distantele reciproce intre obiecte, precum si fata de axele lor. Aceste planuri sunt intocmite la scari mari (1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200)

- Planuri si profile destinate sistematizari vertical.

- Scheme cu retele de sprijin, ale ridicari planimetrice si altimetrice.

- Inventor de coordinate ale punctelor retelei de sprijin cu deschidere punctelo

- Dosarul de calcule de la ridicarea plaimetrica si ce altimetrica.

Pregatirea topografica a lucrarilor de trasare consta in urmatoarele operatii:

- alegere retelei de sprijin, care va fi folosita pentru efectuarea trasari.

- Proectarea retelei de sprijin pentru trasare (in cazul cand se foloseste o astfel de retea).

- Alegere celei mai corespunzatoare metode de trasare, care sa satisfaca precizia amplasare pe teren a constructiilor proectate.

- Determinarea elementelor topografice (unghiuri, lungimi, diferebte de nivel), necesare trasari pe teren a proectului.

- Intocmirea proectului de organizare a lucrarilor topografice. Acest proect prevede ordinea de executie a lucrarilor topografice de trasare, instrumentele necesare, metodele de aplicare pe teren a unghiurilor, a lungimilor, a cotelor punctelor, modul de marcare si semnalizare pe teren a punctelor de control a lucrarilor de trasare, termenele si documentele necesare lucrarilor de trasare.

Ca rezultat al pregatiri topogarfice se obtin:

- Inventarul de coordinate al punctelor retelei de sprijin a trasari precum si ale punctelor caracteristice trasari.

- Planul general de trasare cu toate elementele necesare trasari

- Schemele de trasare precum fiecare element al obiectului

- Elementene topografice de trasare etc.

Cu ajutorul lor se transpun pe teren punctele caracteristice de constructive.

PLANUL GENERAL DE TRASARE- reprezinta documentul de baza pentru aplicarea pe teren a proectului constructiei si rezulta din prelucrarea topografica a planului general al constructiei.

Acest plan contine urmatoarele date:

- Coordonatele rectangular grafice citite pe originalul planului general al constructiei pentru un numar minim de puncte (coordinate pentru unu sau doua puncte din capetele axelor principale si transversal ale constructiei)

- Coordonatele rectangilare determinate analitic in timpul pregatiri topogarafice, ale retelei de trasare si ale axelor si punctelor constructiilor

- Pozitia punctelor retelei de trasare

- Pozitia axelor principale si secundare ale obiectelor, ale punctelor sau directiile oarecare ce vor servi la trasare, inclusive coordonatele lor

- Distanta si unghiurile fata de linile de baza existente pe teren dimensiunile partilor si ale elementelor de constructii fata de axele de constructii sau fata de obiectele existente pe teren

Schemele de trasare

Din planul general de trasare, precum si din planurile si profilurile de executie prelucrate topographic se extrag, la o scara cat mai mare, schemele de trasare pentru fiecare obiect, precum si pentru fiecare element al obiectului. Cu ajutorul lor se aplica pe teren punctele constructiei.

Pe orice schema de trasare se mentioneaza in mod obligatoriu si datele necesare pentru controlul trasari in plan si inaltime (punct de sprijin, anexe si detalii)

Capitlou II

Determinarea elementelor de trasare

Inainte de aplicare apunctelor de constructive pe teren este necesar sa se determine toate elementele necesare trasari ca :unghi, distant,cote, etc.

Aceste elemente pot fi obtinute prin procedee: grafice, analitice si grafico-analitic.

Preview document

Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 1
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 2
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 3
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 4
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 5
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 6
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 7
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 8
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 9
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 10
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 11
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 12
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 13
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 14
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 15
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 16
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 17
Pregatirea Topografica a Proectelor de Constructii - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Pregatirea Topografica a Proectelor de ConstructiiPregatirea Topografica a Proectelor de Constructii
  • Argument.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • cuprins.doc
  • curca anamariat.doc
  • pag1.doc
  • pag2.doc

Alții au mai descărcat și

Practica Topografica

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Fundatii

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Model Memoriu Tehnic Sanitare

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII SANITARE 1 OBIECTUL PROIECTULUI Prezenta lucrare soluţionează la nivel de PT / DE instalaţiile sanitare aferente...

Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei

1. GENERALITĂŢI 1.1. Trasarea lucrărilor de detaliu a construcţiilor se execută pe baza proiectelor de execuţie a acestora, în raport cu punctele...

Lucrari Topografice la Proiectarea, Executia si Exploatarea Constructiilor Industriale si Civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Instrumente Topografice

I. TEODOLITUL Este instrumentul care permite masurarea directiilor la doua sau mai multe puncte din teren, precum si înclinarea acestor directii....

Elemente de Arhitectura si Sistematizare

Piese scrise a) Tema proiectului – Locuinta si anexe aferente b) Memoriu tehnic justificativ: I. Capitolul I – Date Generale Caracteristicile...

Ai nevoie de altceva?