Proceduri de Atribuire a Contractelor de Achizitie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proceduri de Atribuire a Contractelor de Achizitie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

În contextul angajamentelor asumate de România fata de Uniunea Europeana în cadrul capitolului “Libera circulatie a marfurilor” si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006.

Contractul de achizitie publicã este contractul care include si categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autoritãti contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de altã parte, având ca obiect executia de lucrãri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Procedurã de atribuire reprezinta etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantã si de cãtre candidati/ofertanti pentru ca acordul pãrtilor privind angajarea în contractul public sã fie considerat valabil;

Procedurile de atribuire sunt:

- licitatia deschisã

- licitatia restrânsã

- dialogul competitiv

- negocierea

- cererea de oferte

- concursul de solutii;

Atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice se face utilizând facilitatile tehnice oferite de sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), prin organizarea uneia dintre urmatoarele proceduri:

- licitatie deschisa;

- licitatie restransa;

- cererea de oferte.

Mijloace electronice se refera la utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.

Sistemul electronic de achizitii publice - SEAP - desemneazã sistemul informatic de utilitate publicã, accesibil prin Internet la o adresã dedicatã, utilizat în scopul aplicãrii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire.

Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza licitatia electronica, prin intermediul SEAP, ca etapa finala a unei proceduri de achizitie publica.

Etape premergãtoare initierii procedurii de atribuire

Autoritatea contractantã are obligatia de a stabili perioada în functie de complexitatea contractului si/sau de cerintele specifice, astfel încât operatorii economici interesati sã beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregãtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proceduri de Atribuire a Contractelor de Achizitie.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Management Economic Managementul Serviciilor