Proiectarea Planului General al unei Intreprinderi Constructoare de Masini

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proiectarea Planului General al unei Intreprinderi Constructoare de Masini.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Constructii, Organe de Masini

Cuprins

I.Determinarea suprafeţei întreprinderii
Programul annual de producţie al întreprinderii este prezentat în tabelul 1.pag.6
1.Determinarea suprafeţei totale a secţiei de turnătorie
1.1.Determinarea necesarului de piese turnate –tabelul 2.pag6
2.Determinarea suprafeţei totale a secţiei de forjă
2.1.Determinarea necesarului de piese forjate-tabelul 3.pag.7
3.Determinarea suprafeţei secţiei de prelucrări mecanice
3.1.Determinarea necesarului de laminate-tabelul 4.pag.8
3.2.Determinarea volumului total de laminate ce se prelucrează-tabelul 5.pag.8
4.Determinarea suprafeţei secţiei de montaj
4.1.Determinarea greutăţii nete a produselor ce se montează-tabelul 6
pag 9
5.Determinarea suprafeţei secţiei de sculărie
6.Determinarea suprafeţei secţiei de reparaţii
7.Determinarea suprafeţei depozitelor generale ale întreprinderii
7.1.Determinarea suprafeţei totale-tabelul 7.pag.11
8.Determinarea suprafeţei birouilor şi a încăperilor cu caracter social
9.Determinarea suprafeţelor clădite din întreprindere –tabelul 8.pag 11
10.Determinarea suprafeţei totale a întreprinderii
11.Determinarea suprafeţei utilizate
12.Determinarea volumului de producţie al întreprinderii –tabelul 9
pag.12
II.Reprezentarea grafică privind :
1.Planul general al întreprinderii-fig1.pag 14
2.Organizarea tehnică a secţiilor
2.1.Organizarea tehnică secţia de turnătorie fig.2.pag16
2.2.Organizarea tehnică secţia de forjă fig 3.pag 18
2.3.Organizarea tehnică secţia de prelucrare mecanică-fig 4.pag 20
2.4.Organizarea tehnică secţia de montaj fig.5.pag 22
3.Organizarea locului de muncă în trei secţii :
-Organizarea locului de muncă-secţia-forjă –fig 6.pag 24
-Organizarea locului de muncă –secţia –turnătorie-fig 7.pag 26
III.Analiză privind amplasarea întreprinderii şi a locurilor de muncă
IV.Propuneri privind îmbunătăţirea planului general pornind de la variantele propuse.

Extras din document

Proiectarea planului general al unei ]ntreprinderi

constructoare de maşini

1. Programul anual de producţie al întreprinderii este prezentat în tabelul 1.

2. Pentru determinarea suprafeţei necesare a secţiei de turnătorie se va ţine seama de normele de consum de piese turnate ce se obţine pe un metru pătrat de suprafaţă productivă/an este de 1,36 tone.

Depozitele de metal şi pământuri pentru formare reprezintă 25 % faţă de suprafaţa productivă , iar birourile şi încăperile cu caracter social, sanitar 10%.

Normele de consum de piese turnate pe produs sunt :

Pentru maşini :

-tip A =2,75 t

-tip B =4,5 t

-tip C =5 t

-tip D =6 t

Determinarea necesarului de piese turnate este prezentat în

Tabelul 2.

3. La determinarea suprafeţei secţiei de forjă se vor avea în vedere :

-Normele de consum de piese forjate în tone/produs.

Maşini:

-tip A =2 t

-tip B =2,5 t

-tip C =3 t

-tip D =4 t.

De pe un metru pătrat de suprafaţă productivă într-un an se obţin 2,4 tone.

Suprafaţa productivă a secţiei reprezintă 80 % din suprafaţa totală.

Suprafaţa ocupată de depozite este egală cu suprafaţa ocupată de birouri şi încăperi cu caracter social.

Determinarea necesarului de piese forjate este prezantă în tabelul 3.

4.La determinarea suprafeţei secţiei de prelucrări mecanice se va ţine cont de piesele turnate şi forjate ce trebuie prelucrate şi de cantitatea de laminate necesare pe fiecare produs în parte.

Consumul de laminate în t/produs se prezintă astfel:

Maşini:

-tip A =1,2 t

-tip B =1,5 t

-tip C = 2,2 t

-tip D =1,5 t

Determinarea necesarului de laminate este prezentat în tabelul 4.

Prelucrarea pieselor se face pe maşini şi unelte normale ce ocupă următoarele dimensiuni:

-suprafaţa statică-2,5 mp

-numărul laturilor dinspre care maşina este servită de muncitor-2 tone

-coeficientul k-1,8

-consumul de maşini are pentru prelucrarea mecanică a unei tone-120 maşini/ore.

-o maşină lucrează anual 4650 ore.

-suprafaţa depozitelor reprezintă 20% faţă de suprafaţa productivă.

-suprafaţa birourilor şi a încăperilor social sanitare reprezintă 10% faţă de suprafaţa productivă.

5. Determinarea suprafeţei secţiei de montaj se va face ţinând seama de:

-producţia ce se obţine pe un metru pătrat de suprafaţă productivă este egal cu 4,3 tone.

-producţia ce se obţine pe un metru pătrat suprafaţă totală este egal cu 3,02 tone.

-din suprafaţa auxiliară şi de servire suprafaţa depozitelor reprezintă 75% iar a birourilor şi încăperilor de servire socială 25%.

6. Secţia de sculărie ,numărul de maşini necesare reprezintă 15% faţă de numărul de utilaje existent în secţia de prelucrări mecanice iar în secţia de reparaţii 10% din numărul utilajelor existente în întreprindere.

În aceste secţii se folosesc maşini normale.

Structura suprafeţei totale a acestor secţii auxiliare este aceeaşi ca şi la secţia de prelucrări mecanice.

7.Depozitele din secţii reprezintă 40% din suprafaţa totală a depozitelor generale pe întreprindere.

8.Birourile şi încăperile cu caracter social din secţii reprezintă 30% din suprafaţa totală existentă pe întreprindere.

9.Coeficientul de suprafaţă clădită este de 30% faţă de suprafaţa totală a întreprinderii.

10.Coeficientul de suprafaţă utilizată reprezintă 50% din suprafaţa totală a întreprinderii.

Se vor executa lucrările:

1.Detzerminarea suprafeţei întreprinderii

2.Reprezentarea grafică privind:

-organizarea tehnică a secţiilor de turnătorie ,forjă şi prelucrări mecanice şi montaj.

3.Întocmirea planului de producţie al întreprinderii cunoscând că preţul unitar pentru:

Maşina de tip A este de 60.000.000 de lei

Maşina de tip B este de 90.000.000 de lei

Maşina de tip C este de 110.000.000 de lei

Maşina de tip D este de 140.000.000 de lei

Pentru tona de piese de schimb este de 12.000.000 lei.

4.Să se facă propuneri privind îmbunătăţirea planului general pornind de la variantele propuse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea Planului General al unei Intreprinderi Constructoare de Masini.doc

Alte informatii

Proiectarea planului general al unei întreprinderi