Redactarea Planurilor Topografice si Calculul Suprafetelor

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Redactarea Planurilor Topografice si Calculul Suprafetelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

Scopul principal al măsurărilor topografice îl constituie redactarea planurilor topografice şi de situaţie, necesare în diferite domenii ale economiei naţionale, la proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii hidrotehnice, construcţii civile, industriale şi agricole, căi de comunicaţii şi lucrări de artă.

Prin lucrările de redactare a planului se finalizează procesul tehnologic al unei ridicări topografice.

În vederea organizării şantierului de construcţii hidrotehnice este necesară redactarea planului de situaţie şi calculul suprafeţei de teren aferente.

În redactarea planului de situaţie se folosesc coordonatele rectangulare plane ale punctelor de sprijin, de drumuire şi de radiere.

Tema lucrării:

În vederea organizării şantierului de construcţii este necesară redactarea planului de situaţie şi calculul suprafeţei aferente.

Datele problemei:

1. Coordonatele plane ale punctelor de sprijin, de drumuire şi de radiere.

2. Coordonatele polare ale punctelor de radiere.

Tabelul 7.1. Datele problemei

Nr. pct. Coordonate rectangulare

x y

43 5308.62 7406.29

201 5137.591 7439.6536

202 5072.324 7618.7496

203 5168.783 7715.5016

204 5330.735 7590.7776

501 5162.074 7817.7016

502 5191.053 7668.6616

503 5225.953 7647.9816

Lucrarea va cuprinde:

1. Redactarea planului de situaţie la scara 1:2000.

2. Calculul suprafeţei delimitată de conturul poligonal al drumuirii prin metoda

grafică, din două împărţiri în figuri geometrice simple, cu verificarea celor două determinări şi stabilirea mărimii definitive.

3. Calculul suprafeţei prin metoda mecanică, folosind planimetrul polar, inclusiv determinarea constantei de scară.

4. Calculul suprafeţei prin metoda analitică.

Rezolvarea temei:

După executarea operaţiilor de teren se trece la redactarea planului pentru care s-a făcut ridicarea topografică. Pe baza acestor elemente, se poate efectua calculul suprafeţelor de teren care, din punct de vedere topografic, reprezintă suprafaţa cuprinsă de limitele terenului respectiv proiectată pe un plan orizontal, fără a se ţine seama de relieful terenului.

Se face observaţia că, în cazul în care planul topografic se întocmeşte la scări mai mari de 1:2.500, acesta poartă denumirea de plan de situaţie, denumire ce se va folosi în cadrul acestei teme.

1. Redactarea planului de situaţie la scara 1:2000.

Redactarea planurilor topografice se poate face prin metode exacte, folosindu-se coordonatele rectangulare plane (x,y), prin metode aproximative, folosindu-se coordonatele polare (,do), sau în mod curent, prin metode combinate, folosindu-se atât coordonatele polare cât şi cele rectangulare.

Lucrările de redactare a planurilor topografice se desfăşoară în mai multe faze:

a) Faza pregătitoare. În această fază se întocmeşte inventarul de coordonate a punctelor ce urmează a se raporta, se procură hârtia şi instrumentele de desen necesare, se alege mărimea scării şi se fixează sistemul axelor de coordonate.

Din inventarul de coordonate se urmăresc valorile maxime şi minime ale absciselor şi ordonatelor după care se fac diferenţele:

x=Xmax-Xmin

y=Ymax-Ymin

b) Raportarea punctelor. Operaţia de raportare a punctelor determinate prin coordonatele se efectuează după efectuarea caroiajului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Redactarea Planurilor Topografice si Calculul Suprafetelor.doc