Rețele Topografice

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2012
Mărime: 1.20MB (arhivat)
Publicat de: Bebe Codreanu
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Modog Traian
Facultatea de Arhitectura si Constructii Oradea

Extras din referat

a) Obiectul şi felul ridicărilor topografice:

Ridicarea în plan cuprinde ansamblul lucrărilor de proiectare, măsurători, calcule şi editare grafică la scară a unei porţiuni din suprafaţa terestră.

Obiectul ridicărilor topografice constituie întocmirea planurilor la scări mari prin parcurgerea terenului cu măsurători specifice.

După conţinutul planurilor ridicările topografice pot fi:

- ridicări planimetrice – urmăresc determinarea poziţiei în plan a punctelor caracteristice pentru redactarea detaliilor naturale şi artificiale de pe suprafaţa terestră

- ridicări altimetrice – au ca obiect determinarea cotelor unor puncte caracteristice în scopul reprezentării reliefului unei suprafeţe de teren

- ridicări combinate – prin care se obţin planuri complete cu detalii de planimetrie şi relieful terenului redat prin curbe de nivel

Succesiunea şi conţinutul lucrărilor topografice

Planul topografic trebuie să asigure în raport cu cerinţele o anumită precizie pe tot cuprinsul său. Orice ridicare topografică indiferent de suprafaţă, scară sau precizie se execută în cadrul unei reţele de sprijin. Punctele acestei reţele se obţin prin îndesirea progresivă a reţelelor de stat existente cu puncte de ordinul V.

Reţeaua de sprijin nu poate asigura densitatea necesară utilizării naţionale a metodei de ridicare, în acest scop se determină noi puncte mult mai numeroase ce constituie reţeaua de ridicare. Ele se aleg în mod judicios astfel încât în ansamblu să permită ridicarea tuturor detaliilor din teren. Ridicările topografice se încadrează deci în reţelele de stat existente urmărind succesiunea următoare:

- plecând de la reţeaua geodezică se determină prin îndesire succesivă reţeaua de sprijin şi apoi reţeaua de ridicare pe baza căreia se trece la ridicarea detaliilor (obs! bazate pe reţele de sprijin locale)

Metode de ridicare:

Categorii de lucrări Natura ridicărilor

Planimetrice Altimetrice

Reţele de sprijin metoda intersecţiilor

reţele poligonometrice metoda drumuirii

ridicare metoda drumuirii

Ridicarea detaliilor metoda radierii

metoda absciselor şi ordonatelor (metoda coordonatelor polare)

metoda profilelor

Ridicări de ansamblu metoda drumuirii combinată cu radieri

Ridicarea topo a văii râurilor, lacurilor şi litoralului maritim

Cuprinde ridicarea planimetrică şi altimetrică a albiilor, malurilor şi a zonelor limitrofe.

a) Reţeaua de sprijin trebuie să asigure:

- reprezentarea planimetrică a terenului (meandre ale albiei, coturi. Insule, bancuri de nisip din albia râurilor şi alte obiective existente)

- reprezentarea reliefului terenului, a fundului albiei, a cotelor nivelului apei în lungul râului şi transversal pe râu

Reţeaua de sprijin pentru ridicarea văii e alcătuită din drumuiri poligonometrice şi planimetrice şi de nivelment geometric, fixate pe un singur mal în lungul râului când lăţimea albiei este mai mică de 150 m şi pe ambele maluri când lăţimea albiei depăşeşte 150 m.

Traseul drumuirii principale care e aproximativ paralel cu malurile râului şi la limita nivelului apelor mijlocii are o formă aproximativ întinsă, cu latura de circa 500 m fiind sprijinită la capete pe puncte cunoscute şi lungimea maximă a drumuirii nu trebuie să depăşească 8-10 km.

Toate punctele drumuirii planimetrice vor fi şi puncte ale drumuirii de nivelment geometric. Când drumuirea principală se află pe un mal se recomandă marcarea unor puncte suplimentare pe celălalt mal al căror coordonate se determină prin intersecţie înainte sau prin radiere dublă.

În luncile râurilor de şes cu meandre, cu poduri şi acoperite cu păduri dese, punctele de drumuire se amplasează alternativ pe ambele maluri lângă apă. Dacă lăţimea apei e mare drumuirea se poate înlocui cu o reţea de microtriangulaţie.

Preview document

Rețele Topografice - Pagina 1
Rețele Topografice - Pagina 2
Rețele Topografice - Pagina 3
Rețele Topografice - Pagina 4
Rețele Topografice - Pagina 5
Rețele Topografice - Pagina 6
Rețele Topografice - Pagina 7
Rețele Topografice - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Retele Topografice.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Instrumente Topografice

I. Studiul teodolitului 1) Definitie Teodolitul = instrument topografic care permite masurarea pe teren a unghiurilor orizontale () si verticale...

Documentatie topo-cadastrală privind Amplasamentul și Delimitarea Bunului Imobil

1. MEMORIU TEHNIC DOCUMENTATIE TOPO-CADASTRALA PRIVIND AMPLASAMENTUL SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL Str. Avântului şi 9 Mai – mun. Alba Iulia...

Lucrări topografice la proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor industriale și civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Instrumente Topografice

I. TEODOLITUL Este instrumentul care permite masurarea directiilor la doua sau mai multe puncte din teren, precum si înclinarea acestor directii....

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor

Recunoasterea pe teren consta in parcurgerea pe teren a tuturor variantelor studiate pe planuri si urmareste 12 Studiile pe teren 13 Urmărirea...

Redactarea Planurilor Topografice și Calculul Suprafețelor

Scopul principal al măsurărilor topografice îl constituie redactarea planurilor topografice şi de situaţie, necesare în diferite domenii ale...

Expertizarea și proiectarea consolidării în construcții - studiu de caz

Biserica Sf. Nicolae din Bîscenii de Jos, comuna Calvini , Jud. Buzău a fost ridicată în 1775 şi pictată la 1797. Ea este situată pe terasa...

Te-ar putea interesa și

Importanța politicii de personal la SC în asigurarea serviciilor cadastrale la nivel de județ

În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje, autovehicule sau bani sunt doar de...

Elaborarea unei construcții civile

1.1. Trasare topografica Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza transpunerea in teren a elementelor...

Organizarea sistemului informațional al patrimoniului

Capitolul 1 Aspectul tehnic al cadastrului general 1.1.Operaţii principale în lucrările de cadastru general Pentru realizarea cadastrului...

Munții Ghitu - Pretabilitatea terenului pentru amenajarea domeniului schiabil

Utilizarea softurilor GIS prezintă avantaje numeroase şi aduce multiple posibilităţi în comparaţie cu tehnicile cartografice manuale. Metodele de...

Lucrări topografice la proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor industriale și civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Măsura în care politica salarială influientează productivitatea muncii - aplicație Survey Topo Construct SRL

1. Natura si background-ul organizatiei Survey&Topo Construct SRL este o societatate ce isi desfasoara activitatea in domeniul masuratorilor...

Sisteme de măsurare 3D

Grupul de ştiinţe, grupate sub denumirea generică de Măsurători Terestre, au ca obiect studiul formei şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său,...

Tehnologia Construcțiilor

I. Dispoziţii generale privind tehnologia construcţiilor. 1. Noţiuni generale şi definiţii. Caracteristicile şi particularităţile producţiei de...

Ai nevoie de altceva?