Studiu de Audit de Mediu si Evaluare Patrimoniala priviind SC Xxx SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Studiu de Audit de Mediu si Evaluare Patrimoniala priviind SC Xxx SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

Cap.1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII (ACTIVULUI, BUNULUI)

1.1. Date de identificare:

- Nr. şi data înregistrării la Registrul Comerţului;

- Cod fiscal, cod bancar;

- Obiect principal de activitate;

- Informaţii de amplasare (central, periferie, în afara localităţii, acces la reţele de transport, energie, apă, canalizare, vecini, ramificaţii, aprecieri de impact ecologic zonal).

1.2. Conducerea societăţii (reprezentanţi în AGA, CA, Directori executivi, Cenzori).

1.3. Istorie:

- Când şi cum s-a înfiinţat;

- Patrimoniu de consiliu;

- Etapele dezvoltării (fuziuni, diviziuni, alte transformării).

Cap. 2. DIAGNOZA JURITICĂ

2.1 Înfiinţarea societăţii:

- Acte normative şi forma juridică (SA, SRL; etc.);

- anexe, certificat de înmatriculare, contract de societate şi statut;

- Sedii secundare (filiale, sucursale, agenţii, reprezentanţe)

2.2. Obiect de activitate:

- Enumerarea obiectivelor de activitate la înfiinţare şi a cererilor de menţiuni pentru modificare, anulare, completare.

2.3. Evoluţia capitalului social şi structurii acţionarului; acte normative cauzatoare, anexe menţiuni la Registrul Comerţului

2.4. Dreptul de proprietate (cu anexarea actelor):

- Imobilizări corporale(terenuri, clădiri, utilaje);

- Imobilizări ne-corporale (brevete, mărci);

- Imobilizări financiare (participări la alte societăţi);

- Contracte de locaţie de gestiune şi leasing imobiliar.

Cap. 3. DIAGNOZA ECOLOGICĂ

3.1. Delimitarea zonei amplasamentului din punct de vedere geografic:

- Suprafaţa şi populaţia zonei;

- Delimitarea prin descrierea vecinătăţilor;

- Istoricul zonei.

3.2. Date referitoare la patrimoniul ecologic:

- Geologia solului hidrologia zonei.

3.3. Date economico-sociale:

- Etapele istorice ale dezvoltării economice;

- Activităţi principale desfăşurate în zonă;

- Probleme sociale (ocuparea forţei de muncă, nivel de trai, etc.);

- Patrimoniu cultural şi social (muzee, biserici, etc).

3.4. Impactul ecologic:

- Poluarea aerului;

- Poluarea apei;

- Poluarea solului;

- Poluarea construcţiilor.

Cap. 4. DIAGNOZA COMERCIALĂ

4.1. Piaţa şi poziţia societăţii în raport cu piaţa;

- Piaţa internă:

- Clienţi şi furnizori (liste), stabilirea acestora, volumul tranzacţiilor în ultimi ani;

- Piaţa externă:

- Clienţi şi furnizori (liste), stabilirea acestora, volumul tranzacţiilor în ultimi ani;

4.2. Produse şi servicii furnizate pe piaţă (liste) procente de satisfacere a cererii.

4.3. Politica de preţuri:

- Imobilă, adaptată la decizii manageriale periodice, liberă în limite prestabilite, liberă fără restricţii.

4.4. Concurenţa:

- La ce produse;

- Cine sunt;

- Procente de ocupare a pieţii.

-

Cap. 5. DIAGNOZA ORGANIZĂRII CONDUCERII

5.1. Resurse umane:

- Organizare structurală;

- Organizare funcţională;

- Structura personalului pe sex, vârstă, profesii, vechime, şi stabilitate (permanenţi, sezonieri), referiri la organizaţii sindicale şi profesionale.

5.2. Organizarea activităţilor:

- Flux tehnologic şi evidenţa tehnico-operativă;

- Organizare evidenţei contabile şi gestionare;

- Existenţa şi întocmirea corectă a documentelor de evidenţă (fişe, sintetice şi analitice, jurnale, registre magazie, etc;

- Evidenţe ale acţionarilor (registru, registre deliberării AGA, CA).

5.3. Controlul activităţilor:

- Întocmirea rapoartelor periodice interne de gestiune;

- Constatări ale organelor locale de control (DGMBM) etc.

- Sinteză diagnostic managerial (calificativ: foarte slab, slab, bun, foarte bun, excelent).

Cap. 6. DIAGNOZA ECONOMICĂ

6.1. Sinteza bilanţurilor contabile din ultimii ani

6.1.1. Activ total:

- Imobilizări total (mijloace fixe la valoarea rămasă, investiţii în curs, alte);

- Active circulante total:

- stocuri total (materii prime, materiale şi obiecte de inventar produse finite, semifabricate, producţie neterminată, mărfuri, ambalaje, alte),

- disponibilităţi băneşti şi plasamente (numerar şi valori la bănci, alte), creanţe total (clienţi, furnizori debitori, alte),

- alte active .

6.1.2 Pasiv total :

- capital propriu, capital social, fonduri proprii (de rezervă, de investiţii, alte);

- rezerve obligaţii totale (furnizori, clienţi creditori, alte), credite şi împrumuturi (pe termen scurt, pe termen mediu şi lung) alte pasive.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Audit de Mediu si Evaluare Patrimoniala priviind SC Xxx SA.doc