Surse de Zgomot in Instalatiile de Ventilare si Climatizare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Surse de Zgomot in Instalatiile de Ventilare si Climatizare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iordache N.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

Principalele surse de zgomot intr-o instalaţie de ventilare şi climatizare sunt :

- Piesele in mişcare ale diferitelor echipamente:

- Ventilatoare

- Compresoare

- Pompe

- Curgerea fluidelor prin cai de propagare: tubulatura, ramificatii,

coturi, variaţii de sectiune, unitati de distributie a aerului

- Vibratiile care excita structurile

Zgomotul se propaga pe cale aeriana sau cale structurala.

Zgomotele produse de piesele in mişcare ale echipamentelor

VENTILATOARE

Ventilatoarele sunt principalele surse de zgomot din echipamentele de ventilare.

Zgomotul total produs de ventilatoare se compune dintr-un zgomot de natură aerodinamică şi

dintr-un zgomot de origine nearodinamică.

Căile de transmisie a zgomotelor produse de ventilatoare sunt prin traversarea carcasei

ventilatorului, prin gura de aspiraţie şi prin gura de refulare.

- Zgomotele aerodinamice se datorează turbulenţei aerului in interiorul ventilatorului. Nivelul de zgomot depinde de tipul rotorului şi forma paletelor.

Zgomotul aerodinamic are o componenta de rotaţie şi o componenta turbionară.

Zgomotul datorat componentei de rotaţie este caracteristic tuturor tipurilor de ventilatoare. Ori

de cate ori o paletă trece printr-un punct dat, particulele de aer din acel punct primesc un impuls. Ritmul de repetare al acestui impuls (frecvenţa de trecere a paletei) determină tonul fundamental al zgomotului de acest tip.

Frecvenţa fundamentală este:

in care : n- viteza de rotatie , N – numarul de palete al rotorului.

- Zgomotele nearodinamice sunt cel mai adesea datorate unor defecte particulare şi sunt mai puţin importante decat cele de origine aerodinamică.

Valoarea nivelului de putere acustică globală Lw (dacă nu este indicat de producător) a

zgomotului de natura aerodinamică produs de un ventilator situat la distanţa de 1 m de carcasa acestuia, este dat de relaţia numită relaţia Madison-Graham şi relaţia cunoscută ca relaţia Beranek.

Relatia Madison-Graham: Lw=10 lgQ+20lgp [dB]

Relatia Beranek: Lw=20 lgW-10lgQ [dB]

in care: W este puterea ventilatorului, [kW], P este presiunea aerului, [Pa], Q este debitul ventilatorului.

COMPRESOARE

Zgomotul produs de compresoare provine de la ventilele sau supapele de refulare şi aspiraţie, circulaţia gazului supus comprimării, motorul de antrenare, sistemul de ungere şi lagăre.

Pe baza măsurărilor efectuate s-a stabilit relaţia de calcul a nivelului de putere sonoră, in funcţie de puterea frigorifică pentru compresoarele alternative

si

compresoarele centrifugale

ZGOMOTUL STRUCTURAL

Zgomotul structural se datorează vibraţiilor generate de sistemele aflate in mişcare (vibraţii

mecanice) şi de pulsaţiile generate de fluidele transportate de pompe sau ventilatoare.

Zgomotul structural poate fi:

-de impact: emis de un element de construcţii pus in vibraţii prin şoc direct.

-din instalaţii –propagat prin structura clădirii.

Vibraţiile mecanice sunt datorate in primul rand neechilibrărilor echipamentelor sau pieselor

aflate in mişcare.Ele se pot propaga prin tubulatură sau prin gurile de ventilare.

CONCLUZII

Intr-o clădire, nivelul de zgomot al instalaţiilor de ventilare şi climatizare constituie mai mult de 60 % din nivelul de zgomot datorat tuturor echipamentelor.

Principalele surse de zgomot din instalaţiile de ventilare şi climatizare sunt piesele in mişcare

ale diferitelor echipamente, curgerea fluidelor prin căile de propagare şi vibraţiile care excită

structurile. Zgomotul se propagă pe cale structurală sau aeriană.

Ventilatoarele sunt principalele surse acustice din instalaţiile de ventilare şi climatizare.

Zgomotul lor se compune dintr-un zgomot de origine aerodinamică şi un zomot de orogine

nearodinamică. In funcţie de tipul ventilatorului, numărul de pale, viteza de rotaţie, diametru, se poate calcula nivelul de putere acustică necesar pentru calculul nivelului de presiune acustică, folosit in calculul estimativ pententru incadrarea in limitele admisibile.

Zgomotul produs de compresoare provine de la ventilele sau supapele de refulare şi aspiraţie,

circulaţia gazului supus comprimării, motorul de antrenare, sistemul de ungere şi lagăre.

Zgomotul total produs de pompe se compune dintr-un zgomot de natură hidraulică, unul de

origine electromagnetică, un zgomot de natură mecanică şi un zgomot de origine aerodinamică. Nivelul de zgomot al pompelor depinde de tipul pompei şi de condiţiile sale de funcţionare.

Zgomotele datorate curgerii fluidelor prin căile de propagare apar la curgerea turbulentă a

aerului şi se formează: in spatele unui obstacol (de exemplu registre, coturi, derivaţii), după schimbarea direcţiei sau un orificiu, datorită rugozităţii pereţilor

Căile de propagare distribuie aerul necesar ventilării sau climatizării incăperilor şi in acelaşi

timp ≪ transportă ≫ zgomotele create in diverse puncte ale reţelei: cel al ventilatorului, zgomotul regenerat la trecerea aerului, cele emise in alte incăperi prin interfonie.

Zgomotul structural se datorează vibraţiilor generate de sistemele aflate in mişcare (vibraţii mecanice) şi de pulsaţiile generate de fluidele transportate de pompe sau ventilatoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Surse de Zgomot in Instalatiile de Ventilare si Climatizare.doc