Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3127
Mărime: 638.43KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Tehnologia de montare a elementelor de constructii metalice

1.Lucrari pregatitoare pentru montaj

Tehnologia de montaj este stabilită prin proiect în funcţie de siluţia constructivă , de termenul de execuţie a structurii , de posibilitaţile şi experienţa intreprinderii de construcţii – montaj şi de o serie de factori tehnici şi economici .Proiectul unei construcţii metalice trebiue sa cuprinda toate elementele principale care au stat la baza alegerii soluţiei de montaj şi pe baza cărora întreprinderea de executie va întocmii proiectul de montaj .

Pentru asigurarea unor condiţii normale de desfaşurare a procesului de montaj , se executa o serie de lucrări pregatitoare şi se iau o serie de măsuri , ca : transoprtul şi depozitarea elementelor de construcţii metalice , alegerea dispozitivelor de manipulare a maşinilor şi a utilajelor de ridicat , remedierea eventualelor defecte a elementelor cauzate de transport , asamblarea elementelor transportate pe tronsoane ,etc .

Transportul elementelor metalice de la întreprinderea este în funcţie de distanţă şi se efectueaza cu mijloace rutiere sau pe calea ferată .

Când întreprinderea care le confectionează este în apropiere , construcţiile uzinate se aduc pe şosele , piesele depozitându-se de regula chiar la locul de montaj sau în imediata apropiere .

Daca trasportul se efectuează pe calea ferată , pentru primirea şi depozitarea pieselor la şantier se amenajează locuri speciale , amplasate lângă linia de cale ferată şi cât mai aproape de zona de montaj .

Depozitul se amplaseaza pe un teren plat , amenajat pentru scurgerea apelor , compactat şi acoperit cu balast , zgură , moloz ,etc. Platforma astfel amenajată se recomandă să fie la o cotă cu 15 … 20 cm deasupra terenului înconjurator , pentru a ferii depozitul de apele de supafaţă .

Elementele sunt depozitate în funcţie de forma si alcatuirea lor constructivă , în poziţie orizontală sau verticală . Pentru a evita contactul pieselor cu terenul si a le feri de apele de suprafaţă , se aşeaza la sol traverse de lemn inalte de 15 … 25 cm . Când elementele sunt depozitate in stive , cu mai multe randuri dispuse pe verticală , între rânduri se poziţionează distanţieri de lemn cu grosimea minima de 5 cm (fig . 1 ). Între stive se lasă spaţii de circulaţie de cel puţin 1.2 m .

Terenul de depozitare este împarţit în mai multe zone (fig 1 ,f ) de descărcare şi de sortare de corectare şi remediere a defectelor , de depozitare şi de asamblare la sol ( dacă este cazul ). La amplasarea depozitului se are în vedere scurtarea distanţei de transport şi posibilitatea de folosire ale aceloraşi mijloace de ridicare atât la descărcarea cât si la asamblarea şi montarea elementelor .

Confecţiile metalice sunt descarcate din mijlocul de tansport cu ajutorul macaralelor pe pneuri .După descărcare , piesele se sortează şi se examineaza vizual ; cele fără defecte sunt trecute in depozit , iar cele cu defecte în zona de remediere .

Elementele a căror lungime depăşeşte 18 m , se confecţionează şi se transportă sub formă de subansambluri (tronsoane ) . Aceste elemente se asamblează la sol ,fie în zona amenajată special în incinta depozitului , fie , mai rar în apropierea locului de montaj .

Din depozit la locul de montaj , piesele se transportă cu ajutorul unor platforme-remorcă tractate auto .

Pentru manevrarea construcţiilor metalice se folosesc dispozitive , mecanisme şi construcţii ajutătoare , dinte care se menţionează :

-cablurile de oţel , folosite în mod avantajos atât la ridicări cât şî la deplasări orizontale şi ancorări .

-scripeţi , mufe şi palanele , care servesc la devierae mişcărilor .

Piesele trebie prinse deasupra centrului de greutate , într-un punct sau doua , astfel încat piesa să-şi păstreze poziţia necesară pentru montaj . Pentru a putea fii conduse şi aşezate la poziţie , piesele se ghidează cu funii de cânepa sau cu cabluri de oţel acţionate de trolii (în cazul elementelo foarte mari) . La început piesa se ridică la 5 … 10 cm de la sol , se verifică echilibrul ei , se efectuează două sau trei manevre de ridicare şi coborâre de probă pe înălţimi de 5 … 10 cm . Apoi se verifică din nou starea legaturilor şi poziţia de echilibru a piesei , după care se poate trece la ridicarea propriu-zisă .

Dispozitivele de manipulare şi macaralele se aleg , în principiu , după aceleaşi criterii ca şî în cazul montarii elementelor prefabrictate pentruu constructii industriale .

Fig 1. Depozit de profiluri laminate si elemente de consrucţii metalice : a – prfiluri laminate , grinzi cu inima plină ; b – grinzi cu zăbrele ( ferme ) ; c – stâlpi cu inimă plină ; d – stâlpi din elemente depărtate ; e-table ; f – planul unui depozit ; 1-cale ferata ;2 – macara portal .

Preview document

Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 1
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 2
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 3
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 4
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 5
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 6
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 7
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 8
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 9
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 10
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 11
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 12
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 13
Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia de Montare a Elementelor de Constructii Metalice.doc

Alții au mai descărcat și

Seismic Analysis of Ground Supported Concrete Water Tanks

Thesis Objectives This thesis provides the design procedure of cylindrical and rectangular ground-supported tanks. The procedure takes into...

Constructii Metalice - Hala

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de execuţie al unei platforme tehnologice având 2 deschideri şi 1 travee cu structură metalică în...

Studiu de Fezabilitate Parc Solar Fotovoltaic, Comuna Avram Iancu, Judetul Bihor

I. Obiectivul investiţiei: Realizarea unui parc fotovoltaic cu puterea instalată de 3 MW, de către Consiliul Judeţean Bihor, pentru producerea...

Fundatii pe Minipiloti cu Studiu de Caz

1. Consideratii generale Pentru a răspunde cerintei de a prelua încărcările provenite de la suprastructura constructiilor si a le transmite...

Proiect Poduri Forestiere

TEMA PROIECTULUI Să se proiecteze un pod de beton armat prefabricat pe drumul forestier magistral “Paltinul” la intersecția cu pârâul Paltinul...

Casa pe Structura Metalica

Tema proiectului “casa pe structura metalica”este structurata in IV capitole: Capitolul I –elemente de constructie metalice; 1.1 Stalpi metalici;...

Cilindru Compactor pentru Spații Înguste

Terenul natural, precum şi materialele de construcţii folosite în umplutură, se caracterizeză printr-o anumită stare definită, în principaln de...

Constructii Metalice

I. ARGUMENTARE 1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIILOR METALICE Materialele uzuale folosite la realizarea constructiilor metalice sunt: lemnul,...

Ai nevoie de altceva?