Toate referatele din domeniul Contabilitate

 • Managementul, sistem decizional-informational

  INTRODUCERE Procesul de decizie înseamnă selectarea unei alternative optime de evoluție a sistemului dintr-o multitudine de variante, luând în considerare circumstanțele date, ceea ce se poate cunoaște (sistemul informațional). TERMENI CHEIE - Decizia Perceperea uzuală a managementului este asociată cu luarea deciziilor iar managerul este apreciat cu calificativul bun sau rău în funcție de decizia luată: bun manager este cel ce ia o decizie bună. O decizie bună este aceea care...

 • Principii ale eticii cercetarii stiiintifice

  Introducere Principii, valori și reguli morale Fiecare dintre ele ne comunică ceva despre moralitate. Cu toate acestea, există diferențe notabile între nivelurile de generalitate și, poate, chiar și de stringență ale cerințelor pe care le formulează. Primul enunț mai este cunoscut și ca „formula umanității a Imperativului Categoric” și îi aparține filosofului german Immanuel Kant. Prin această formulă, Kant oferă fundamentul justificativ pentru ideea respectului demnității persoanelor,...

 • Metode de studiere a pietei

  ARGUMENT Am ales această temă “Metode și tehnici de studiere a pieței” deoarece identificarea nevoilor clienților, înțelegerea și satisfacerea lor, este principiul de bază în tehnicile de studiere a pieței. Cercetarea de marketing reprezintă principalul mijloc al unui agent economic sau organizații de a obține, informați utile în momentul în care trebuie fundamentată strategia de marketing sau elaborat un plan de marketing. Sfera cercetărilor de marketing cuprinde: agentul economic cu...

 • Necesitatea intocmirii bugetului

  Necesitatea întocmirii bugetului S.C Confex . SRL funcționează pe piață ca operator regional, în domeniul confecțiilor, având ca activitate principală producerea vestimentației textile. Firma are în vedere obiectivul menținerii pe piață adoptând ca strategie prețuri scăzute și o gamă variată de confecții textile. Activitatea de bază presupune producerea de echipamente de muncă, uniforme și echipament sportiv. Astfel, ne propunem un target de vânzări de 1000 de produse/zi, prin implementarea...

 • Intocmirea unei balante de verificare la sfarsitul lunii, pe baza inregistrarilor cronologice ce au avut loc in cursul unei luni

  - procedeu specific al metodei contabilității - 1. Definiție, importanță, clasificare 1.1. Definiție Balanța de verificare este un procedeu specific al metodei contabilității, cu ajutorul căruia se sintetizează informațiile contabile înregistrate în conturi și se verifică existența anumitor corelații impuse de dubla înregistrare a elementelor patrimoniale. 1.2. Importanță a. Oferă informații referitoare la existentul inițial, mișcările sau rulajele din cursul perioadei, inclusiv soldul...

 • Conceptii si teorii referitoare la obiectul contabilitatii

  Pentru a analiza ce studiază contabilitatea, specialiștii au ajuns la mai multe concepții sau teorii pentru a oferi numeroase interpretări și variante de prezentare. Dintre acestea, principalele concepții referitoare la obiectul contabilității sunt: 1. Concepția juridică; 2. Concepția economică; 3. Concepția financiară. 1. Concepția juridică cu privire la obiectul contabillității Dominată de școala germană de contabilitate, prin Fr. Hügli, I.C. Kocibig și R. Reisch, concepția juridică...

 • Organizatiile cooperatiste in lumea contemporana

  1. Introducere Cooperativele (societatile cooperative) se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei, din al carui obiect nu fac parte cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate printr-o legislatie speciala. Cooperațiile fac parte din sectorul economiei sociale, care poate fi definit ca ansamblul de activități economice care au un scop social. Există mai mulți termeni...

 • Competenta profesionala in tinerea contabilitatii

  Din perspectivă doctrinară, contabilitatea este un concept elaborat, cu valențe istorice și semnificații practice. Teoria economică actuală definește contabilitatea ca „domeniu și instrument de cunoaștere a realității economice, referitoare la resursele economice separate patrimonial. Contabilitatea este apreciată ca fiind, concomitent, o tehnică, o știință și un limbaj economic”. Situațiile financiare. Elementele prin care o entitate patrimonială participă la procesul comunicării dintre ea...

 • Postulate si principii contabile

  I. INTRODUCERE Potrivit Reglementarilor contabile, puse in acord cu Standardele Internationale de Contabilitate, orice persoana juridica are obligativitatea sa asigure organizarea corecta si la zi a contabilitatii. Aceasta responsabilitate, a organizarii si a modului conducerii acesteia, potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, modificata si republicata in 2007 si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice 1802 din 30.12.2014 revine administratorului societatii/institutiei/ intreprinderii....

 • Instrumente de interogare

  Instrumente de interogare Sondajul statistic Sondajul statistic este o metoda ce ne permite: - sa pornim de la un esantion; - esantionul sa fie ales in mod aleatoriu; - esantionul sa fie ales dintr-o populatie de referinta; - sa generalizam la intreaga populatie obsevatiile referitoare la esantion. Populația reprezintă ansamblul asupra căruia dorim să efectuăm cercetarea. Acest ansamblu poate fi compus din indivizi, cifre, obiecte, facturi, etc. Una din dificultățile întâlnite uneori...

 • Protectia sanatatii consumatorului

  1. Securitatea generală a produselor Produs sigur - orice produs care, în condiții normale sau rezonabil previzibile de utilizare, inclusiv de durată și, după caz, de punere în funcțiune, de instalare și de întreținere, nu prezintă nici un risc sau prezintă numai riscuri minime, compatibile cu utilizarea produsului și considerate ca acceptabile și corespunzătoare unui nivel înalt de protecție a sănătății și securității oamenilor, luîndu-se în considerare: - caracteristicile produsului, în...

 • Cercetari realizate pe animale

  Termenii de testare pe animale, experimentele pe animale, de cercetare pentru animale, testarea in vivo și vivisecție au notații similare, dar conotații diferite. Literal, „vivisecție“ înseamnă „tranșarea“ a unui animal viu, și denumit istoric numai experimente care au implicat disectia de animale vii. Termenul este folosit ocazional pentru a se referi în mod peiorativ la orice experiment folosind animale vii; de exemplu, Encyclopædia Britannica definește „vivisecție“ ca: „Operațiunea pe un...

 • Rolul profesionistului contabil in noile modele de afaceri

  Întreprinderile care se angajează în modele noi de activități, pe măsură ce se adaptează la schimbarea economiei globale, necesită asistență tehnică din partea profesioniștilor contabili în plus față de serviciile oferite în mod tradițional de aceștia, cum ar fi consiliere strategică care îi ajută să facă față provocărilor contemporane și viitoare. Pentru oferta de valoare, crearea de valoare și “valoarea captată” (un tip de finanțare publică care recuperează în totalitate sau o parte din...

 • Bilantul contabil, structura si parti componente

  Definire si caracteristici generale Pentru realizarea functiilor contabile este necesar ca in urma lucrarilor curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic informatiile generate de conturi si calculele contabile in documente de sinteza expresiv si relevante, accesibile nu numai specialistilor ci si celor interesati de gestiunea intreprinderilor in calitate de investitor, administrator, banca, creditor, fiscalitate si alte organisme economice si sociale. Aceste documente de sinteza...

 • Societatea pe actiuni

  Societățile pe acțiuni s-au dezvoltat într-o perioadă relativ recentă. Concepută în secolul XII ca instrument de expansiune colonială, cu caracter prevalent public, societatea pe acțiuni se constituia prin voința autorității publice, pe cale de concesiune administrativă și servea intereselor publice. Pe teritoriul actualei Republici Moldova se pare că prima societate pe acțiuni atestată este Societatea anonimă (pe acțiuni) belgiană, constituită în 1896, care avea în proprietate tramvaiele și...

Pagina 1 din 95