Toate referatele din domeniul Contabilitate

 • Impozitul pe profit

  STUDIU DE CAZ I 1. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit în trimestrul I al exerciţiului financiar 201N înregistrează următoarele rezultate: * cheltuieli cu materiile prime: 2500 lei * cheltuieli cu materiale auxiliare: 1300 lei * cheltuieli privind alte materiale consumabile: 5000 lei * cheltuieli privind mărfurile: 15000 lei * cheltuieli de reclamă (contract scris): 720 lei * cheltuieli de sponsorizare: 100 lei * cheltuieli privind penalităţile de întârziere: 80 lei...

 • Investitii imobiliare in Romania - evolutie si tendinte

  Abstract Obiectul principal al cercetării întreprinse, este de a analiza politicile contabile stabilite de entităţile din România şi din Ungaria aferente activelor imobilizate corporale. Scopul principal al analizei comparative este de a verifica dacă există diferenţe semnificative între tehnicile şi metodele de evaluare utilizate de către entităţile micro şi mici, respectiv de către entităţile mijlocii şi mari din România şi din Ungaria, pentru a prezenta activele imobilizate corporale în...

 • Conturile anuale - Informatie pentru fundamentarea strategiei privind rentabilitatea

  Abstract All those who want to start a business are aware of the fact that they must define their investments and they made efforts to obtain sooner or later, profit. First of all, this involves a good ability to manage the present and future resources of the company, to create a more performante enterprise. Key words: conturile anuale, rezultat,rentabilitate, strategie Introducere Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare ale firmei, sunt situaţiile financiare...

 • Controlul achizitiilor publice

  ACHIZITII PUBLICE Sistemul achizitiilor publice Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico -tehnice a societatii romanesti. Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii. Intre elementele componente ale sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului general. In cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza...

 • Imobilizarile corporale - evaluarea si reevaluarea

  Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca pe o perioada indelungata in activitatea entitatii si care nu se consuma dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii. In raport de comportamentul lor economic si de structurile lor materiale, activele...

 • Tehnica sondajului

  Intr-un audit propriuzis, cea mai mare parte a muncii auditorului este afectata obtinerii si evaluarii probelor, prin utilizarea diverselor proceduri (inspectia, observarea, investigarea, confirmarea, recalcularea, reefectuarea, revizuirea / verificarea, etc.). Pentru a-si efectua misiunea corect si eficient, auditorul trebuie sa inteleaga foarte bine caracteristicile cele mai importante ale probelor de audit (natura, gradul de adecvare si suficienta) si sa aiba competenta si experienta...

 • Control de gestiune

  1. Bugetul serviciilor de desfacere. Aspecte generale “Gestiunea bugetară este procesul prin care întreprinderea îşi defineşte atât obiectivele pe termen scurt, cât şi mijloacele pentru obţinerea acestora şi care se realizează prin intermediul bugetelor” . Bugetul reprezintă un instrument cu ajutorul căruia managerul fundamentează şi înfăptuieşte deciziile, exercitând totodată un control asupra nivelului veniturilor, cheltuielilor şi profitului . Procedura bugetară se derulează pe o...

 • Proiect doctina si deontologie

  I. Prevederile Codului Etic al profesionaliștilor contabili cu privire la contabilii angajați „Un profesionist contabil angajat poate fi salariat, partener, director (executiv sau neexecutiv), director proprietar, voluntar sau o altă persoană care lucrează pentru una sau mai multe organizaţii angajatoare.” Un profesionist contabil angajat poate ocupa o poziţie de conducere într-o organizaţie. Cu cât nivelul poziției deținute de acesta este mai înalt, cu atât vor fi mai mari capacitatea şi...

 • Evaluarea unei societati comerciale cu activitate de turism

  1.1)Metode patrimoniale de evaluare Evaluarea întreprinderii este un inepuizabil subiect de reflexie și constituie o problemă fundamentală a analizei financiare. Extraordinara complexitate a problemei ține , înainte de toate, de dificultatea definirii conceptelor ( ce este valoarea? Ce valoare reținem?) , cât și de modul de stabilire a principiilor necesare de respectat pentru a realiza o bună evaluare. Evaluarea ne permite să ne pronunțăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit...

 • Aspectele contabile si fiscale privind impozitarea profitului

  In Romania, toate Persoanele Juridice sunt obligate la plata impozitului pe profit, cu exceptia celor care se incadreaza in categoria macrointreprinderilor. Profitul impozabil este determinat prin respectarea unor reguli clare si precise stipulate in Codul Fiscal al Romaniei, reguli ce urmeaza a fi prezentate si exemplificate in continuare. In alte tari ale Uniunii Europene, spre exeplu in Franta, impozitul pe profit nu este datorat decat de catre asa numitele Societati de Capitaluri....

 • Contabilitate in mediul de afaceri - delta antrepriza de constructii si montaj 93 sRL

  DELTA A.C.M. este o companie privata cu peste 20 ani experienta in domeniul constructiilor si ingineriei, fiind orientata spre dezvoltarea de proiecte de anvergura pentru clienti din domeniul public si privat. Compania asigura solutii personalizate si complet integrate de gestionare a lucrarilor de constructii, dispunand de competente ce acopera nevoi complexe ale beneficiarilor. Astazi, DELTA A.C.M. dispune de numeroase capacitati de productie si poate asigura o serie de servicii conexe...

 • Evaluarea in contabilitate

  Conatabilitatea masoara si inregistreaza in unitati monetare elementele patrimoniale si operatiile care modifica masa patrimoniului. Unitatea monetara se identifica cu banii in functia lor de masura a valorii. Banul este unitatea de masura a valorii economice. Pe aceasta cale se omogenizeaza masa patrimoniului si se creeaza posibiltatea centralizarii si sintetizarii datelor contabile. In mod concret functia banului ca unitate de masura a valorii se realizeaza prin semnul monetar propriu...

 • Decontari cu bugetul statului

  Decontari cu bugetul statului In cadrul decontarilor cu bugetul statului se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor, subventiile de primit, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. 1. Impozitul pe profit/venit de plata trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite. Daca suma platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta. Impozitul pe profit, precum si celelalte impozite pentru care...

 • Bugetul de stat - Instrument de reglare macroeconomica

  Bugetul de stat reprezinta o categorie fundamentala a stiintelor finantelor a carei definire o putem aborda din punct de vedere juridic si economic. Sub aspect financiar conceptul de buget public national este o notiune sintetica a trei institutii juridice diferite: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale ale comunelor, oraselor si ale judetelor. Resursele si cheltuielile reflectate in bugetele mentionate anterior, cumulate la nivel national, alcatuiesc...

 • Fuziunea prin contopire

  Conform Legi socităților comerciale nr.31/1990, fuziunea este definită ca dizolvarea mai multor societății comerciale fără ca acestea să intre în lichidare și transferul patrimoniul lor în totalitate unei societăți nou-constituite în schimbul atribuiri de acțiuni de la noua societate către acționari, sau plata unei sulte de maxim 10% din valoarea acțiunilor repartizate. Fuziunea prin contopire implică dispariția juridică a societăților care fuzionează și apariția unei noi societății care...

Pagina 1 din 91