Referatele din domeniul Contabilitate

Rolul contabilității de gestiune în activitatea financiar-contabilă a enttăților economice

1. Contabilitatea de gestiune - sursă de informații pentru activitatea de conducere Complexitatea vieții economice, criza economico-financiară și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului informației economico-financiare în adoptarea deciziilor. Conducerea eficientă a oricărei unități economice se... citește mai departe

22 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici contabile asupra impozitului pe rezultat

TEMA DE CONTROL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT 1. Politicile contabile: definiție, clasificare, selectare, prezentare Sistemul de referință în ceea ce privește formularea și dezvoltarea politicilor contabile de întreprindere, la nivel internațional, îl constituie... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de previziune a situațiilor financiare - studiu de caz la SC Energetica Electrica SA

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii situatiilor financiare potrivit reglementarilor contabile românești

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate managerială SC Dumicon SRL

Noțiuni introductive Contabilitatea managerială reprezintă un domeniu distinct în cadrul evidenței contabile, care furnizează informații analitice de detaliu referitoare la eficiența utilizării factorilor de producție. Prima formă a contabilității manageriale a fost reprezentată de contabilitatea industrială ca... citește mai departe

23 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezentarea activelor și datoriilor financiare în documentele de sinteză

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societatea în comandită pe acțiuni

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Termenul de societate derivă etimologic din limba latină, de la substantivul societas cu sensul de asociație, unire. Din limba latină s-a transmis în limba franceză société și în limba italiană societî. Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța calculației costurilor

’’Nu există vânt prielnic pentru marinarul care nu știe unde să meargă’’ Seneca Introducere Controlul de gestiune este parte componentă a conducerii fără de care nici o întreprindere modernă nu se poate concepe, de aceea doresc să aduc în discuție Analiza Pareto, un aspect nou al esenței controlului de gestiune,... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea activelor fixe corporale

INTRODUCERE Instituțiile din întreaga lume întocmesc situații financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informații, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică, cu scopul de a anticipa informațiile folosite pentru determinarea tendințelor de evoluție a fenomenelor și... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea operațiunilor cu clientela

Persoanele juridice și fizice care solicită deschiderea conturilor curente la instituțiile de credit și alte terțe persoane și care intră în relații financiare cu acestea constituie clientela instituțiilor de credit. În conturile curente ale clienților sunt înregistrate zilnic sau periodic sume de bani provenite din... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Politici și opțiuni contabile

Conform O.M.F.P nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum și a performanței financiare. Situațiiile financiare anuale sunt documente de sinteză cu... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Salarizare construcții

1. Introducere Salariul este de fapt, suma de bani pe care o primește într-o perioadă de timp, un angajat pentru munca depusă. „Salariu” provine din latinescul „salarium“ care însemna, pe vremea romanilor, cota de sare (latină - sal, salis) pe care o primeau soldații romani ca plată suplimentară la soldă. Așadar,... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Cadrul general conceptual al IASB

Despre IFRS (engleză International Financial Reporting Standards) IFRS reprezintă un set de standarde contabile în cadrul cărora se organizează .i se raportează în mod corespunzător informa.iile financiare. În prezent, IFRS este cadrul contabil folosit în mai mult de 120 de .ări din întreaga lume. În esen.ă,... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate de gestiune

Contabilitatea de gestiune, în țara noastră, se află într-o continuă evoluție, prin adaptarea la cerințele economiei de piață, în scopul asigurării: - informațiilor legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor; - informațiilor care stau la baza bugetării și controlului activității de exploatare; -... citește mai departe

31 pagini 5 puncte Extras Preview

Determinarea costului la SC HDM Interncasa SRL

1.INTRODUCERE 1.1 ROLUL SI IMPORTANȚA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE Contabilitatea de gestiune are in vedere prevederile OMFP 1826/2003. Contabilitatea de gestiune ofera informații de natura financiară si nefinanciară necesare unei gestionari eficiente a patrimoniului, precum: - informații legate de costul... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview