Toate referatele din domeniul Contabilitate

 • Importanta calculatiei costurilor

  ’’Nu există vânt prielnic pentru marinarul care nu știe unde să meargă’’ Seneca Introducere Controlul de gestiune este parte componentă a conducerii fără de care nici o întreprindere modernă nu se poate concepe, de aceea doresc să aduc în discuție Analiza Pareto, un aspect nou al esenței controlului de gestiune, utilizat în special de Mangementul prin excepții (Management by Exception). În cele ce urmează mi-am propus să fac o scurtă prezentare a metodei de calculație a costurilor care...

 • Contabilitatea activelor fixe corporale

  INTRODUCERE Instituțiile din întreaga lume întocmesc situații financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informații, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică, cu scopul de a anticipa informațiile folosite pentru determinarea tendințelor de evoluție a fenomenelor și proceselor economice viitoare. În cele ce urmează, vă prezint categoria activelor fixe corporale ale statului, cum se face evaluarea lor, amortizarea și ajutarea pentru depreciere,...

 • Contabilitatea operatiunilor cu clientela

  Persoanele juridice și fizice care solicită deschiderea conturilor curente la instituțiile de credit și alte terțe persoane și care intră în relații financiare cu acestea constituie clientela instituțiilor de credit. În conturile curente ale clienților sunt înregistrate zilnic sau periodic sume de bani provenite din încasări sau virament. Încasarea diverselor sume în conturile curente de la bănci sunt reflectate în extrasele de cont ce au la bază documentele specifice, justificative....

 • Politici si optiuni contabile

  Conform O.M.F.P nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum și a performanței financiare. Situațiiile financiare anuale sunt documente de sinteză cu ajutorul cărora se realizează generalizarea și centralizarea datelor, a instituțiilor publice precum și a agenților economici, având o structură unitară și coerentă ce permite...

 • Salarizare constructii

  1. Introducere Salariul este de fapt, suma de bani pe care o primește într-o perioadă de timp, un angajat pentru munca depusă. „Salariu” provine din latinescul „salarium“ care însemna, pe vremea romanilor, cota de sare (latină - sal, salis) pe care o primeau soldații romani ca plată suplimentară la soldă. Așadar, tradus mot a mot, „salarium” însemna practic „plată în sare”. Pe vremea Imperiului Roman, sarea era o importantă monedă de schimb fiind denumită, în mod îndreptățit, „aur alb”....

 • Cadrul general conceptual al IASB

  Despre IFRS (engleză International Financial Reporting Standards) IFRS reprezintă un set de standarde contabile în cadrul cărora se organizează .i se raportează în mod corespunzător informa.iile financiare. În prezent, IFRS este cadrul contabil folosit în mai mult de 120 de .ări din întreaga lume. În esen.ă, standardele IFRS solicită companiilor să-.i raporteze situa.iile financiare .i pozi.ia financiară utilizând acelea.i reguli, acest lucru însemnând că, fără orice manipulare frauduloasă,...

 • Contabilitate de gestiune

  Contabilitatea de gestiune, în țara noastră, se află într-o continuă evoluție, prin adaptarea la cerințele economiei de piață, în scopul asigurării: - informațiilor legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor; - informațiilor care stau la baza bugetării și controlului activității de exploatare; - informațiilor destinate realizării unui management performant. Legea contabilitatii, prin conținutul său, are în vedere întregul sistem contabil al agenților economici și nu numai o...

 • Determinarea costului la SC HDM Interncasa SRL

  1.INTRODUCERE 1.1 ROLUL SI IMPORTANȚA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE Contabilitatea de gestiune are in vedere prevederile OMFP 1826/2003. Contabilitatea de gestiune ofera informații de natura financiară si nefinanciară necesare unei gestionari eficiente a patrimoniului, precum: - informații legate de costul bunurilor, lucrarilor, serviciilor, pentru persoanele juridice care desfașoara activități de producție, prestări de servicii, precum și de costul bunurilor vandute pentru persoanele...

 • Accounting Model in Communist Romania, year 1949 - 1989

  Starting with 1948 (nationalization from 11 June) and until December 1989 (the moment of the fall of communism), the Romanian economy functioned according to the criteria specific to a centralized environment, being a planned (socialist) economy. Romanians applied a Soviet-style accounting imposed on Romania without too much talk, just like the economic system it was going to serve (Calu, Dumitru, Guse, Pitulice, Aurelia, & Eugeniu, 2011). As mentioned and written by Krzywda, Bailey,...

 • Accizele

  ACCIZELE Acciză - impozit de stat care se percepe, direct sau indirect, asupra următoarelor mărfuri de consum: a) alcool etilic și băuturi alcoolice; b) tutun prelucrat; c) petrolul și derivatele lui; d) caviar și înlocuitori de caviar; e) parfumuri și apă de toaletă; f) îmbrăcăminte din blană; g) mijloace de transport specificate în anexa nr.2 la prezentul titlu; h) alte mărfuri specificate în anexa nr.1 la prezentul titlu. Certificat de acciză - document eliberat de Serviciul...

 • Raportul de Audit

  Capitolul 1. Noțiuni generale privind raportului de audit De-a lungul timpului, mediul economic s-a dezvoltat datorită complexității operațiunilor economice și a tranzacțiilor efectuate de către entiți. Schimbările aduse asupra mediului economic se reflectă în același timp în evoluția auditului. În prezent, auditul este axat pe evaluarea modului de respectare a principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea resurselor financiare. 1.1. Definirea conceptului de audit...

 • Contractul de vanzare-cumparare international si conditiile de livrare Incoterms

  Toate activitățile ce preced semnarea contractului într-o tranzacție de comerț exterior (cercetarea pieței, analiza partenerilor, negocierea etc.), pot fi considerate ca activități ce oferă surse vitale de informare cu privire la abordarea pieței externe. Contractele externe se incheie si se modifica, de regula, in forma scrisa, cu respectarea conditiilor valabile pentru conventii si luandu-se in considerare toate masurile si care apara interesele economice ale firmei participante, precum si...

 • Particularitati privind analiza grupurilor de societati - Rolul situatiilor financiare in analiza grupului de societati

  ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE IN ANALIZA GRUPULUI DE SOCIETATI Rolul situatiilor financiare este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de numerar. Informatii despre active, datorii, capitaluri, venituri, cheltuieli si fluxul de numarar a unei intreprinderi sau al unui grup de societati. Avem nevoie de o prelucrare a acestor informatii, pentru a avea o imagine cat mai clara, deoarece informatiile sunt destul de complexe si voluminoase. Prin analiza...

 • Impactul tehnologicilor informationale asupra contabilitatii

  Rezumat: În timp ce contabilii au intrat odată în tranzacții de mână, tehnologia informației a făcut posibilă înregistrarea informațiilor în timp real, compilarea informațiilor din numeroase surse și automatizarea sarcinilor repetitive. Acest lucru a permis profesioniștilor contabili să se concentreze mai mult pe oferirea de consiliere financiară și monitorizarea performanței. În același timp, evoluțiile IT au ajutat companiile să economisească timp, să reducă erorile și să ia decizii...

 • Standardul international de audit 320 pragul de semnificatie in planificarea si desfasurarea unui audit

  INTRODUCERE Standardele de audit considera folosirea conceptului de risc de audit ca o cale de asigurare ca riscul de denaturare semnificativa a situatiilor financiare este pastrat la un nivel acceptabil de scazut. Riscul de audit reprezinta o problema de planificare. Calitatea informatiei contabile, in general, si in mod deosebit acelei din situatiile financiare ale exercitiului se afla in stransa legatura cu riscul de audit, cu marimea, felul si intensitatea acestuia. Ca urmare,...

Pagina 1 din 96