Toate referatele din domeniul Contabilitate

 • Bilantul contabil, structura si parti componente

  Definire si caracteristici generale Pentru realizarea functiilor contabile este necesar ca in urma lucrarilor curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic informatiile generate de conturi si calculele contabile in documente de sinteza expresiv si relevante, accesibile nu numai specialistilor ci si celor interesati de gestiunea intreprinderilor in calitate de investitor, administrator, banca, creditor, fiscalitate si alte organisme economice si sociale. Aceste documente de sinteza...

 • Societatea pe actiuni

  Societățile pe acțiuni s-au dezvoltat într-o perioadă relativ recentă. Concepută în secolul XII ca instrument de expansiune colonială, cu caracter prevalent public, societatea pe acțiuni se constituia prin voința autorității publice, pe cale de concesiune administrativă și servea intereselor publice. Pe teritoriul actualei Republici Moldova se pare că prima societate pe acțiuni atestată este Societatea anonimă (pe acțiuni) belgiană, constituită în 1896, care avea în proprietate tramvaiele și...

 • Caracteristicile negocierilor internationale - Japonia

  Introducere Negocierea este prima noastră formă de comunicare cu alți indivizi. Am ales această temă deoarece Japonia este una dintre cele mai puternice economii din lume iar partenerul comercial principal este Statele Unite. Datorită succesului pe care îl au în afaceri, mi-a stârnit interesul spre a face o mică cercetare în legătură cu practica negocierii pe care o adoptă. În afaceri este importantă stăpânirea artei negocierii, aceasta aducând un câștig mai mare și în același timp ajută la...

 • Economia romaneasca in perioada interbelica

  În perioada interbelică(1918-1938 ), România a traversat mai multe etape din punct de vedere economic: a) 1919-1921 - etapă caracterizată prin resimțirea distrugerilor provocate de Primul Război Mondial, o etapă a refacerii economice b) 1922-1929- etapă a creșterii economice, perioadă a dezvoltării relative, când România își reface potențialul economic; producția industrială și agrară crește treptat , iar procesul de unificare se încheie pe plan politic și economic; c) 1929-1933 - marea...

 • Taxele vamale

  Introducere În organizarea statului, vama este o institutie complexa care, pe langa rolul ei primordial, fiscal, indeplineste functia de instrument de protectie a economiei naționale și, indirect, un rol social si de aparare a națiunii. Numeroase documente istorice au atestat de-a lungul timpului existența și dezvoltarea impunerilor vamale precum și apariția unui regim vamal. Astfel, existau taxe care se încasaula frontiere pentru orice fel de marfă, la trecerea mijloacelor de transport prin...

 • Metoda direct - costing a calculatiei costurilor in contabilitatea manageriala studiu de caz

  INTRODUCERE Conducerea eficientă a oricărei entități economice se sprijină pe existența unui sistem informațional economic, bine structurat care alimentează cu informații din interiorul și exteriorul entității economice. Pentru a renunța la calculele arbitrare și subiectiviste de repartizare a cheltuielilor indirecte, pe care le implică costurile complete, în țările cu economie dezvoltată, s-a dezvoltat sistemul costurilor parțiale. Organizarea calculației costurilor în sistemul...

 • Paralelismul intre contabilitatea financiara si contabilitatea manageriala

  INTRODUCERE Contabilitatea este un limbaj al activității economice. Asemenea altor limbaje, își are propriul său vocabular, propria sa terminologie, propriile sale mijloace de exprimare, propriile convenții și principii și bineînțeles propriile sale dificultăți. Definiția dată contabilității de AAA (Asociația Americană de Contabilitate) în 1996 este următoarea:“ procesul de identificare, măsurare și comunicare a informației economice, pentru a permite utilizatorilor acesteia să efectueze...

 • Contabilitatea altor capitaluri proprii

  contabilității financiare, reprezintă totalitatea surselor de finanțare cu caracter stabil aflate la dispoziția entității economice. În literatura de specialitate se întâlnesc 3 noțiuni: - Capitaluri proprii; - Capitaluri permanente; - Capitaluri totale. Capitalurile proprii reprezintă dreptul acționarilor/asociaților (interesul rezidual) în activele entității, după deducerea tuturor datoriilor. În raport cu sursele de constituire, capitalurile proprii se constituie din: a)...

 • Studiu comparativ privind impozitul pe venit in Bulgaria, Olanda si Spania

  Noțiuni generale privind impozitele Impozitele sunt cele mai importante surse de alimentare a bugetului de stat. Acestea sunt destinate să creeze resurse financiare administrate prin intermediul bugetului de stat și bugetelor locale. Cu alte cuvinte, impozitele reprezintă anumite contribuții bănești obligatorii și cu titlu nerambursabil, datorate bugetului de stat , de către persoanele fizice și persoanele juridice, pentru veniturile pe care le obțin și bunurile pe care le posedă. Dintre...

 • Analiza surselor de venituri ale bugetului local si destinatia cheltuielilor pe anul 2018

  Bugetul, ca și finanțele, exprimând relații de mobilizare, repartizare și utilizare a principalelor resurse bănești, se impune ca o categorie economică distinctă pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății omenești, respectiv în etapa de constituire și consolidare a statului. Bugetul public este instrumentul de programare, de executare și control asupra rezultatelor execuției resurselor bănești ale societății și a modului de repartizare și utilizare a acestora prin cheltuieli publice....

 • Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor economice dupa referentialul IAS 18 venituri

  Introducere IAS 18 este unul dintre cele mai importante standarde, nu atât prin locul pe care-l ocupă veniturile într-un sistem contabil, cât mai ales prin abordarea nouă a acestora în ceea ce privește valoarea justă și valoarea actualizată atașabile veniturilor sau conectarea cheltuielilor la venituri. Acest Standard înlocuiește IAS 18 Recunoașterea veniturilor din activități curente, aprobat in 1982. 1. Tratamente contabile privind veniturile, conform IAS 18 Atât în IAS 18, cât și în...

 • Auditul in institutiile publice

  Rezumat: La nivelul entităților publice, auditul, de pe poziția de cel mai înalt mijloc al controlului intern, constituie principalul instrument de depistare a principalelor riscuri ale entităților. Cu o vechime de practică de peste un mileniu, acesta rolul evoluează în mod constant, oferind tot mai multe informații financiare. Auditul este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, încercând să raspundă mereu necesitaților în continuă schimbare pe care le au instituțiile....

 • Evaluarea si recunoasterea fondului comercial in cadrul operatiunilor de reorganizare a societatilor comerciale

  Rezumat: Fondul comercial se recunoaște, de regulă, la consolidare și reprezintă diferența dintre costul de achiziție și valoarea justă la data tranzacției, a părții din activele nete achiziționate de către o entitate. O diferență pozitivă generează un fond comercial pozitiv, iar o diferență negativă, un fond comercial negativ. Pentru ca fondul comercial să fie contabilizat distinct, transferul trebuie să fie în legatură cu o afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de activități și...

 • Aplicatie rezolvata la contabilitate

  I. Situația inițială S.C. ”Giramondo” S.R.L. având ca obiect de activitate comerțul, prezintă următoarea situație patrimonială: Balanța de verificare întocmintă la 31.12. N-1 Simbol cont Denumire cont Solduri finale D C 1012 Capital subscris vărsat - 300 000 1061 Rezerve legale - 100 000 212 Construcții 250 000 - 2812 Amortizarea construcțiilor - 70 000 371 Mărfuri 100 000 - 401 Furnizori - 150 000 4111 Clienți 100 000 - 5121 Conturi la bănci în lei 170 000 - Total 620 000 620...

 • Contributii la conceperea,proiectarea si implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, in cadrul unei firme din domeniul industrial

  În prezent se manifestă o creștere semnificativă a canității de informații,obținute și manipulate în firme,tendință accentuată și de formularea unor condiții tot mai severe în ceea ce privește calitatea informației (corectitudinea și operativitatea fiind cerințele sine qua non). Un sistem informatic este acela în care informația trece printr-un format digital-altfel spus,se transformă,se prelucrează sau se exprimă într-o formă digital. Sistemele informatice în sensul definiției de mai sus au...

Pagina 1 din 94