Toate referatele din domeniul Contabilitate

 • Aspectele contabilitatii in societatile de asigurari

  I. Cadrul juridic al cerințelor unice și al mecanismului de reglementare a contabilității și raportării financiare pentru societățile de asigurări în Republica Moldova 1.1. Cerințele și mecanismul de reglementare a contabilității și raportării financiare pentru societățile de asigurări. În contextual economiei de piață asigurările constituie o ramură de activitate, un sector al serviciilor cu multiple valențe. Societățile de asigurări sunt societăți comerciale specializate, care îndeplinesc...

 • Contabilitate

  1. DATE DESPRE INSTITUȚIILE PUBLICE Instituțiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora statul își îndeplinește funcțiile sale. De asemenea, procesele economice în economia de piață, precum și în alte tipuri de economii, sunt influențate de stat prin intermediul sectorului public. Conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice structura instituțiilor publice ce funcționează în România sunt: - Parlamentul; - Administrația Prezidențială; -...

 • Conceptul de concurenta

  Intre agentii pietei se deruleaza numeroase relatii economice: ei coopereaza si conlucreaza pentru a-si realiza anumite scopuri comune; in acelasi timp, ei sunt in competitie. Conlucrarea si competitia dintre agentii economici sunt fatete ale aceleasi realitati: piata. Concurenta este o competitie in care fiecare actioneaza din interes economic. Concurenta este denumirea data relatiilor dintre subiectii care actioneza pe piata in vederea realizarii propriilor interese in conditii de...

 • Credite acordate persoanelor fizice de catre Banca Transilvania

  1. Banca Transilvania (BT) - prezentare generală Banca Transilvania (BT) este considerată ca fiind una dintre cele mai mari bănci din România, fiind înființată în anul 1993, la Cluj-Napoca, de un grup de oameni de afaceri locali, cu 79% capital românesc și 21% străin. Acum 25 de ani a început povestea BT, cu o echipă formată din 13 persoane și o sucursală. În prezent ocupă locul 1 în topul băncilor din România cu 2 milioane de operațiuni zilnic effectuate prin intemediul BT și având peste...

 • Metode aprofundate de gestiune

  Istoricul si activitatea S. C. Terapia S.A Unitate: S. C. Terapia S. A. Sediul: Judetul Cluj, Cluj-Napoca, str. Fabricii 124 Numarul de ordine din Registrul Comertului: JI2/2038/2004 Cod unic de inregistrare: R-15357398 Activitatea preponderenta (denumirea grupa CAEN): Fabricarea preparatelor farmaceutice Cod grupa CAEN: 2442 Gestionarea activelor bilantiere - pe baza eleentelor din activul bilantului contabil Nr. crt. Activ 2005 2006 % I. Active imobilizate total: 80118819 128074425...

 • Metoda globala de calculatie a costurilor

  Aceasta metoda se utilizează de către întreprinderile care fabrică un singur produs și care in general la sfârșitul perioadei de gestiune, nu au semifabricate sau producție in curs de execuție, iar daca aceasta exista ea se menține constanta. In aceasta categorie se cuprind de exemplu întreprinderile din industria energetica, a cimentului, fabrici de cărămizi. Obiectul calculației costurilor îl reprezintă produsul finit ,lucrarea sau serviciul prestat. Costul unitar se calculează prin...

 • Managementul, sistem decizional-informational

  INTRODUCERE Procesul de decizie înseamnă selectarea unei alternative optime de evoluție a sistemului dintr-o multitudine de variante, luând în considerare circumstanțele date, ceea ce se poate cunoaște (sistemul informațional). TERMENI CHEIE - Decizia Perceperea uzuală a managementului este asociată cu luarea deciziilor iar managerul este apreciat cu calificativul bun sau rău în funcție de decizia luată: bun manager este cel ce ia o decizie bună. O decizie bună este aceea care...

 • Principii ale eticii cercetarii stiiintifice

  Introducere Principii, valori și reguli morale Fiecare dintre ele ne comunică ceva despre moralitate. Cu toate acestea, există diferențe notabile între nivelurile de generalitate și, poate, chiar și de stringență ale cerințelor pe care le formulează. Primul enunț mai este cunoscut și ca „formula umanității a Imperativului Categoric” și îi aparține filosofului german Immanuel Kant. Prin această formulă, Kant oferă fundamentul justificativ pentru ideea respectului demnității persoanelor,...

 • Metode de studiere a pietei

  ARGUMENT Am ales această temă “Metode și tehnici de studiere a pieței” deoarece identificarea nevoilor clienților, înțelegerea și satisfacerea lor, este principiul de bază în tehnicile de studiere a pieței. Cercetarea de marketing reprezintă principalul mijloc al unui agent economic sau organizații de a obține, informați utile în momentul în care trebuie fundamentată strategia de marketing sau elaborat un plan de marketing. Sfera cercetărilor de marketing cuprinde: agentul economic cu...

 • Necesitatea intocmirii bugetului

  Necesitatea întocmirii bugetului S.C Confex . SRL funcționează pe piață ca operator regional, în domeniul confecțiilor, având ca activitate principală producerea vestimentației textile. Firma are în vedere obiectivul menținerii pe piață adoptând ca strategie prețuri scăzute și o gamă variată de confecții textile. Activitatea de bază presupune producerea de echipamente de muncă, uniforme și echipament sportiv. Astfel, ne propunem un target de vânzări de 1000 de produse/zi, prin implementarea...

 • Intocmirea unei balante de verificare la sfarsitul lunii, pe baza inregistrarilor cronologice ce au avut loc in cursul unei luni

  - procedeu specific al metodei contabilității - 1. Definiție, importanță, clasificare 1.1. Definiție Balanța de verificare este un procedeu specific al metodei contabilității, cu ajutorul căruia se sintetizează informațiile contabile înregistrate în conturi și se verifică existența anumitor corelații impuse de dubla înregistrare a elementelor patrimoniale. 1.2. Importanță a. Oferă informații referitoare la existentul inițial, mișcările sau rulajele din cursul perioadei, inclusiv soldul...

 • Conceptii si teorii referitoare la obiectul contabilitatii

  Pentru a analiza ce studiază contabilitatea, specialiștii au ajuns la mai multe concepții sau teorii pentru a oferi numeroase interpretări și variante de prezentare. Dintre acestea, principalele concepții referitoare la obiectul contabilității sunt: 1. Concepția juridică; 2. Concepția economică; 3. Concepția financiară. 1. Concepția juridică cu privire la obiectul contabillității Dominată de școala germană de contabilitate, prin Fr. Hügli, I.C. Kocibig și R. Reisch, concepția juridică...

 • Organizatiile cooperatiste in lumea contemporana

  1. Introducere Cooperativele (societatile cooperative) se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei, din al carui obiect nu fac parte cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate printr-o legislatie speciala. Cooperațiile fac parte din sectorul economiei sociale, care poate fi definit ca ansamblul de activități economice care au un scop social. Există mai mulți termeni...

 • Competenta profesionala in tinerea contabilitatii

  Din perspectivă doctrinară, contabilitatea este un concept elaborat, cu valențe istorice și semnificații practice. Teoria economică actuală definește contabilitatea ca „domeniu și instrument de cunoaștere a realității economice, referitoare la resursele economice separate patrimonial. Contabilitatea este apreciată ca fiind, concomitent, o tehnică, o știință și un limbaj economic”. Situațiile financiare. Elementele prin care o entitate patrimonială participă la procesul comunicării dintre ea...

 • Postulate si principii contabile

  I. INTRODUCERE Potrivit Reglementarilor contabile, puse in acord cu Standardele Internationale de Contabilitate, orice persoana juridica are obligativitatea sa asigure organizarea corecta si la zi a contabilitatii. Aceasta responsabilitate, a organizarii si a modului conducerii acesteia, potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, modificata si republicata in 2007 si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice 1802 din 30.12.2014 revine administratorului societatii/institutiei/ intreprinderii....

Pagina 1 din 95