Toate referatele din domeniul Contabilitate

 • Contabilitatea institutiilor de credit si financiare

  În România, sistemul bancar introdus în anul 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață, este reprezentat de : - Banca Naționala a Romaniei și - Instituțiile de credit Activitatea bancară efectivă în România se desfășoară în România numai prin instituții de credit, precum bănci, organizații cooperatiste de credit, instituții emitente de monedă electronică și case de economii pentru domeniul bancar, atât timp cât sunt autorizate conform legii. Banca...

 • Bazele contabilitatii

  DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Entitatea “Vesta” S.R.L. produce și vinde articole de vestimentație. Soldurile conturilor la data 01.01.2017 preluate din Cartea mare a S.R.L. “Vesta ” sunt prezentate în Tabelul 1. Pe parcursul anului 2017, în cadrul entității “Vesta” au fost effectuate următoarele operațiuni economice (Tabelul 2). În baza informației cu privire la soldurile inițiale ale entității economice analizate și conținutul operațiunilor economice ale entității se...

 • Etape premergatoare elaborarii situatiilor financiare - Inventarierea

  1. Etape premergătoare elaborării situațiilor financiare Întocmirea situațiilor financiare reprezintă o activitate complexă, orientată în scopul determinării indicatorilor economico-financiari. Pentru realizarea acesteia sunt necesare o serie de etape care se parcurg într-o succesiune logică după cum urmează: - verificarea înregistrării în conturi a operațiilor economico-financiare; - efectuarea și verificarea operațiilor economice specifice sfârșitului perioadei de gestiune; - stabilirea...

 • Tabloul de bord

  1. Tabloul de bord 1.1 Definiția tabloului de bord Tabloul de bord este un ansamblu de indicatori organizați într-un sistem, urmăriți de aceeași echipă sau același responsabil, care permite lansarea decizilor, coordonarea și controlarea acțiunilor unui compartiment (centru de responsabilitate). Tabloul de bord este un sistem de comunicare și de decizie care permite controlului de gestiune să atragă atenția responsabililor asupra punctelor cheie din activitatea lor. Tabloul de bord este...

 • De la diferentele contabile nationale la nevoia de armonizare si convergenta contabila

  Diferențele contabile Contabilitatea, ca mijloc util și esențial de comunicare al informațiilor economice, utilizează un anumit limbaj economic, fiind considerată ca fiind cea care oferă limbajul afacerilor. Limbajul funcționează transformând informațiile sau ideile în semne a căror semnificație este înțeleasă de membrii aceluiași grup cultural. Pentru a descifra un mesaj este necesar să existe o înțelegere preexistentă a semnificației semnelor utilizate. Limbajul contabil elaborat la...

 • Value relevance and mandatory implementation of IFRS

  Abstract My investigation explores whether value relevance of Romanian accounting information has increased in time (2011- 2017) as a result of mandatory implementation of IFRS and the latest development of Bucharest Stock Exchange. The research comprises data from 15 companies, components of BET-XT excluding financial sector. A model to measure the linear relationship between dividend adjusted returns and EPS figures was constructed and implemented in STATA. The research revealed a lower...

 • Monografie contabila

  1. Prezentarea Firmei În prezenta lucrare s-a urmărit organizarea contabilității societății comerciale S.C. SARA S.A., care este o societate pe acțiuni, în luna august 2006. Societatea are sediul în București, Strada Unității nr. 87 și are ca domeniu de activitate producerera și comercializarea obiectelor hand-made. Capitatul social vărsat este de 160.000.000 lei divizat în 1000 de acțiuni cu o valoare nominală de 12.000 pe acțiune. 2. Bilanț contabil la data de 01.08.2006 În data de...

 • Etica profesionala si dilemele etice - Codul etic al profesionistilor contabili

  Etica profesională și dilemele eticii reprezintă subiectul abordat in această lucrare, însoțit de un exemplu de etică și anume cea a profesioniștilor contabili. Etica este acea parte a filozofiei care studiază fundamentele moralei, respectiv, ansamblul de reguli, de credințe si valori care funcționează ca norme într-o societate umană . Dileme etice reprezintă situații conflictuale, când conducătorul trebuie să aleagă între două posibilități de a acționa egale din punct de vedere etic, dar...

 • Cum devii expert contabil in Franta

  L’Ordre des experts-comptables este o instituție națională, aflata sub supravegherea Ministerului Economiei și Finanțelor, al cărei rol este de a asigura reprezentarea,promovarea, apărarea și dezvoltarea profesiei de expert contabil autorizat, atât în Franța, cât și în străinătate. L’Ordre des experts-comptables asigură respectarea eticii profesionale, definește standardele și publică recomandări expertilor contabili trebuie să se aplice în exercitarea atribuțiilor lor. Participă la...

 • IFRS 5 Activele pe termen lung detinute spre vanzare si activitatile intrerupte

  Standardele Internaționale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute însă sub vechea denumire de Standarde Internaționale de Contabilitate (IAS). Deși în prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt în...

 • Complexitatea sistemelor informationale economice

  Documentarea este un element foarte important, mai ales în cazul sistemelor informatice economice, deoarece permite găsirea celei mai potrivite solutii pentru a ține legătura cu un număr larg de utilizatori, cum ar fi: furnizori, clienți, acționari, asociați, bugetul de state și alte instituții publice, organe de control, salariați, instituții financiar-bancare, societăți de asigurări, publicul larg și a transmite situațiile financiar-contabile prin care comunicăm informația contabilă în mod...

 • Folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii comerciale

  Infracțiunea de folosire cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății presupune să se realizeze o utilizare de bunuri sau a creditului firmei sau a autorității sale. Această utilizare să fie împotriva interesului societății, să se efectueze un act în interes personal sau al altuia, precum și acest act să fie săvârșit cu rea-credință. În prezenta lucrare este prezentat comiterea acestui fapt contrar interesului social, fiind evaluat în raport cu momentul comiterii infracțiunii,...

 • Metoda globala a costurilor in contabilitatea de gestiune

  SC CARINEX SRL are in obiectul de activitate producerea unui telefon de lux, s-a axat pe realizarea unui singur produs, respectiv telefonul Phonique. In vederea unei bune organizari a activitatii, s-au divizat următoarele sectoare: a) sectorul de producţie industriala - consta in producerea telefoanelor b) sectorul auxiliar - consta in prestarea serviciilor de transport cu masini proprii pentru aprovizionare si desfacere c) setorul comercial - consta din vânzarea prin magazinele proprii...

 • Contabilitatea institutiilor de credit

  1. Tipul situațiilor financiare (individuale sau consolidate) Marfin Bank România SA a fost înmatriculată în România în anul 1998 ca o societate pe acțiuni și este autorizată de Banca Națională a României să desfașoare activități bancare pentru persoanele fizice și juridice în România; aceasta avea un număr de angajați de 272 persoane în anul 2016. Situațiile financiare anuale ale băncii Marfin Bank analizate sunt cele individuale întocmite la finele anului 2016. Banca a aplicat toate...

 • Caiet de practica

  Societatea Saviom doreste diversificarea obiectelor de activitate si a initiat, la inceputul exercitiului financiar, producerea a 3 produse din domeniul tipografic. Doua sectii sunt necesare pentru producerea celor 3 produse:  Sectia Tiparire si decupare (TD); Echipamente necesare: - Masini de tiparit hartie; - Ghilotine tipografice;  Sectia Asamblare (ASM). Echipamente necesare: - Masini de asamblat; Ciclurile de productie pentru sectia „Office”: Produse finite – cicluri de...

Pagina 1 din 93