Toate referatele din domeniul Contabilitate

 • Metoda globala a costurilor in contabilitatea de gestiune

  SC CARINEX SRL are in obiectul de activitate producerea unui telefon de lux, s-a axat pe realizarea unui singur produs, respectiv telefonul Phonique. In vederea unei bune organizari a activitatii, s-au divizat următoarele sectoare: a) sectorul de producţie industriala - consta in producerea telefoanelor b) sectorul auxiliar - consta in prestarea serviciilor de transport cu masini proprii pentru aprovizionare si desfacere c) setorul comercial - consta din vânzarea prin magazinele proprii...

 • Contabilitatea institutiilor de credit

  1. Tipul situațiilor financiare (individuale sau consolidate) Marfin Bank România SA a fost înmatriculată în România în anul 1998 ca o societate pe acțiuni și este autorizată de Banca Națională a României să desfașoare activități bancare pentru persoanele fizice și juridice în România; aceasta avea un număr de angajați de 272 persoane în anul 2016. Situațiile financiare anuale ale băncii Marfin Bank analizate sunt cele individuale întocmite la finele anului 2016. Banca a aplicat toate...

 • Caiet de practica

  Societatea Saviom doreste diversificarea obiectelor de activitate si a initiat, la inceputul exercitiului financiar, producerea a 3 produse din domeniul tipografic. Doua sectii sunt necesare pentru producerea celor 3 produse:  Sectia Tiparire si decupare (TD); Echipamente necesare: - Masini de tiparit hartie; - Ghilotine tipografice;  Sectia Asamblare (ASM). Echipamente necesare: - Masini de asamblat; Ciclurile de productie pentru sectia „Office”: Produse finite – cicluri de...

 • Balanta analitica

  Societatea comercială Rapsodia SA Botoșani prezintă la data de 1.09.2011 următoarea situaţie patrimonială: Utilaje - 18500 Materii prime: -Şifon, 500 m x 5,10 lei/m - 2550 lei -Stofă, 30 m x 15 lei/m - 450 leitotal materii prime 5200 -Mătase, 100 m x 12,2 lei/m - 1220 lei -Pânză Dalia, 100 m x 9,8 lei/m - 980 lei Casa - 2300 lei Clienţi: -Magazin SC Romarta - 3000 lei -Magazin Cristian - 280total clienţi 3280 Conturi curente la bănci - 44.400 Capital social - 42980 Furnizori:...

 • Moneda electronica - concept, particularitati, tendinte

  „Banii sunt roţile care pun în mişcare roata lumii” (Tudor Musatescu) Banii au apărut cu mult timp în urmă, iar de-a lungul existenţei lor s-au modificat mult. Punctul de plecare pentru apariţia banilor a fost schimbul. Iniţial, schimbul s-a efectuat sub formă de troc. Pe măsura amplificării actelor de schimb, din necesitatea facilitării acestora, din mulţimea bunurilor marfare s-au deprins unele având rolul de intermediar şi, totodată, de etalon pentru măsurarea celorlalte. Acestea au fost...

 • Impactul evaziunii fiscale asupra cresterii economice

  Introducere Escrocheria și evaziunea fiscală sunt prezente în toate țările, iar structurile fiscale sunt fără îndoială înclinate de această realitate. Modelele standard de impozitare și concluziile lor trebuie să reflecte aceste realități. Problema evaziunii fiscale a primit o atenție considerabilă din partea cercetătorilor și a parlamentului. Variat s-au efectuat studii privind evaziunea fiscală și evitarea impozitelor, pentru a analiza evoluțiile în diferite economii, cum ar fi evaziunea...

 • Diferenta dintre contabilitatea de gestiune si controlul de gestiune

  1. Contabilitatea de gestiune Contabilitatea de gestiune presupune procesul de identificare, cuantificare, colectare, analiză, prelucrare, interpretare şi transmitere a informaţiilor financiare (şi nefinanciare) utilizate de management pentru realizarea funcţiilor de planificare, evaluare şi control în cadrul întreprinderii şi pentru asigurarea utilizării şi evidenţierii corespunzătoare a resurselor acesteia. Contabilitatea de gestiune trebuie să furnizeze informaţii oportune şi exacte,...

 • Impozitul pe profit

  STUDIU DE CAZ I 1. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit în trimestrul I al exerciţiului financiar 201N înregistrează următoarele rezultate: * cheltuieli cu materiile prime: 2500 lei * cheltuieli cu materiale auxiliare: 1300 lei * cheltuieli privind alte materiale consumabile: 5000 lei * cheltuieli privind mărfurile: 15000 lei * cheltuieli de reclamă (contract scris): 720 lei * cheltuieli de sponsorizare: 100 lei * cheltuieli privind penalităţile de întârziere: 80 lei...

 • Investitii imobiliare in Romania - evolutie si tendinte

  Abstract Obiectul principal al cercetării întreprinse, este de a analiza politicile contabile stabilite de entităţile din România şi din Ungaria aferente activelor imobilizate corporale. Scopul principal al analizei comparative este de a verifica dacă există diferenţe semnificative între tehnicile şi metodele de evaluare utilizate de către entităţile micro şi mici, respectiv de către entităţile mijlocii şi mari din România şi din Ungaria, pentru a prezenta activele imobilizate corporale în...

 • Conturile anuale - Informatie pentru fundamentarea strategiei privind rentabilitatea

  Abstract All those who want to start a business are aware of the fact that they must define their investments and they made efforts to obtain sooner or later, profit. First of all, this involves a good ability to manage the present and future resources of the company, to create a more performante enterprise. Key words: conturile anuale, rezultat,rentabilitate, strategie Introducere Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare ale firmei, sunt situaţiile financiare...

 • Controlul achizitiilor publice

  ACHIZITII PUBLICE Sistemul achizitiilor publice Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico -tehnice a societatii romanesti. Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii. Intre elementele componente ale sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului general. In cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza...

 • Imobilizarile corporale - evaluarea si reevaluarea

  Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca pe o perioada indelungata in activitatea entitatii si care nu se consuma dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii. In raport de comportamentul lor economic si de structurile lor materiale, activele...

 • Tehnica sondajului

  Intr-un audit propriuzis, cea mai mare parte a muncii auditorului este afectata obtinerii si evaluarii probelor, prin utilizarea diverselor proceduri (inspectia, observarea, investigarea, confirmarea, recalcularea, reefectuarea, revizuirea / verificarea, etc.). Pentru a-si efectua misiunea corect si eficient, auditorul trebuie sa inteleaga foarte bine caracteristicile cele mai importante ale probelor de audit (natura, gradul de adecvare si suficienta) si sa aiba competenta si experienta...

 • Control de gestiune

  1. Bugetul serviciilor de desfacere. Aspecte generale “Gestiunea bugetară este procesul prin care întreprinderea îşi defineşte atât obiectivele pe termen scurt, cât şi mijloacele pentru obţinerea acestora şi care se realizează prin intermediul bugetelor” . Bugetul reprezintă un instrument cu ajutorul căruia managerul fundamentează şi înfăptuieşte deciziile, exercitând totodată un control asupra nivelului veniturilor, cheltuielilor şi profitului . Procedura bugetară se derulează pe o...

 • Proiect doctina si deontologie

  I. Prevederile Codului Etic al profesionaliștilor contabili cu privire la contabilii angajați „Un profesionist contabil angajat poate fi salariat, partener, director (executiv sau neexecutiv), director proprietar, voluntar sau o altă persoană care lucrează pentru una sau mai multe organizaţii angajatoare.” Un profesionist contabil angajat poate ocupa o poziţie de conducere într-o organizaţie. Cu cât nivelul poziției deținute de acesta este mai înalt, cu atât vor fi mai mari capacitatea şi...

Pagina 1 din 92