Referatele din domeniul Contabilitate

Prezentare legislație fiscală

SITUAȚIA DE FAPT KrakVet este o societate poloneză, ce are ca obiect de activitate comercializarea de produse pentru animale prin intermediul unui site web. Instanța de trimitere: Curtea de Apel București. Părțile din procedura principală: reclamanta: KrakVet sp. Z. o. o. sp. k.; pârâta: Direcția Generală... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal Decizia nr. 1614 din 2020

Prin acțiunea înregistrată la Curtea de Apel Ploiești, reclamanta S.C. “A.” S.R.L. prin administrator judiciar B., în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești, a solicitat anularea: deciziei de impunere nr. x/29.03.2013; constatărilor raportului de inspecție fiscală nr. x/2 din... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal

Obiectul acțiunii deduse judecății Prin cererea înregistrată la data de 12 decembrie 2013 pe rolul Curții de Apel București, reclamanta Societatea pe Acțiuni A. SA a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice... citește mai departe

20 pagini 5 puncte Extras

Necesitatea și rolul unui cod etic al profesiei contabile

INTRODUCERE Preocupările privind etica în profesia contabilă sunt foarte vechi, apărând odată cu primele organizații profesionale, care au dezvoltat și primele coduri etice în profesie. Scandalurile financiare și crizele de la începutul mileniului, cu care profesia contabilă a fost asociată, au marcat mult și... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea și raportarea grupurilor de societăți într-o economie circulară

Introducere Strategiile de concentare economică pe care societățile le adoptă pentru a-și păstra și consolida poziția pe piață au determinat apariția anumitor tipuri și structuri specific societăților de grup. Grupul se manifestă ca o entitate economică în primul rând, formată dintr-un ansamblu de societăți,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea și raportarea grupurilor de societăți într-o economie bazată pe cunoaștere

Introducere Strategiile de concentare economică pe care societățile le adoptă pentru a-și păstra și consolida poziția pe piață au determinat apariția anumitor tipuri și structuri specific societăților de grup. Grupul se manifestă ca o entitate economică în primul rând, formată dintr-un ansamblu de societăți,... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea reorganizării societăților prin divizare

Introducere Societățile cu personalitate juridică din țara noastră, reglementate de Legea societăților 31/1990 se constituie prin voința și ca urmarea a aportului asociaților care conlucrează pentru a obține și ași repartiza între ei profitul rezultat din actele de comerț desfășurate. Din punct de vedere juridic,... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etica în profesia contabilă principii etice încălcate

Introducere Deontologia este definită ca „știința a ceea ce trebuie făcut”. Codul deontologic al profesioniștilor contabili este, astfel, documentul care reunește regulile și obligațiile pe care le au aceștia în exercitarea profesiei lor. Într-un fel, se poate spune că acest cod este unul al îndatoririlor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Provizioane, datorii contingente și active contingente

Introducere Decizia de constituire a unui provizion este o sarcină deosebit de delicată pentru organul de conducere al unei enități. Adeseori, sunt dificil de apreciat elementele de incertitudine (natura probabilă a unui risc, a unei pierderi sau a unei cheltuieli și valoarea probabilă a unei astfel de pierderi sau... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea și exercitarea controlului faptic

1.Introducere Controlul este acțiunea de stabilire a exactității operațiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora, concomitent sau la scurt interval de la desfășurarea operațiunilor. Controlul constă în a verifica dacă totul a fost efectuat în conformitate cu programul fixat, după ordinile... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Aplicație contabilitate de gestiune

1. APLICAȚIE PRIVIND DETERMINAREA COSTULUI COMERCIAL COMPLET. Franzeluța S.A. este o firmă ce se ocupă cu fabricarea produselor de panificație și patiserie. Aceasta produce lunar pâine, fursecuri și torturi. Procesul de fabricație este structurat pe 3 secții de bază S1, S2, S3, iar cheltuielile de producție sunt... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Rolul contabilității de gestiune în activitatea financiar-contabilă a enttăților economice

1. Contabilitatea de gestiune - sursă de informații pentru activitatea de conducere Complexitatea vieții economice, criza economico-financiară și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului informației economico-financiare în adoptarea deciziilor. Conducerea eficientă a oricărei unități economice se... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici contabile asupra impozitului pe rezultat

TEMA DE CONTROL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT 1. Politicile contabile: definiție, clasificare, selectare, prezentare Sistemul de referință în ceea ce privește formularea și dezvoltarea politicilor contabile de întreprindere, la nivel internațional, îl constituie... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de previziune a situațiilor financiare - studiu de caz la SC Energetica Electrica SA

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii situatiilor financiare potrivit reglementarilor contabile românești

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview