Accizele

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Accizele.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Redactat in Republica Moldova

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: dr., conf. univ Graur Anatol

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

ACCIZELE 3
SUBIECȚII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII ȘI BAZA IMPOZABILĂ 3
COTELE ACCIZELOR, MODUL DE CALCULARE ȘI TERMENELE DE ACHITARE 4
ÎNREGISTRAREA, ANULAREA ȘI SUSPENDAREA ÎNREGISTRĂRII SUBIECȚILORIMPUNERII. EVIDENȚA MĂRFURILOR SUPUSE ACCIZELOR CE SEEXPEDIAZĂ (SE TRANSPORTĂ). DECLARAREA ACHITĂRII ACCIZELOR 11
ÎNCHEIERE 13
BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

ACCIZELE

Acciză - impozit de stat care se percepe, direct sau indirect, asupra următoarelor mărfuri de consum:

a) alcool etilic și băuturi alcoolice;

b) tutun prelucrat;

c) petrolul și derivatele lui;

d) caviar și înlocuitori de caviar;

e) parfumuri și apă de toaletă;

f) îmbrăcăminte din blană;

g) mijloace de transport specificate în anexa nr.2 la prezentul titlu;

h) alte mărfuri specificate în anexa nr.1 la prezentul titlu.

Certificat de acciză - document eliberat de Serviciul Fiscal de Stat antrepozitarului autorizat, care atestă înregistrarea acestuia și îi atribuie dreptul de a efectua tranzacții cu mărfurile supuse accizelor.

Antrepozit fiscal - totalitatea locurilor, determinate în certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor sînt produse, transformate, deținute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează și nu se achită accizele.

Antrepozitar autorizat - persoană fizică sau juridică autorizată de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul activității sale, să producă, să transforme, să dețină sau să expedieze (transporte) mărfuri supuse accizelor într-un antrepozit fiscal.

Expediere (transportare) - deplasare, transmitere a mărfurilor supuse accizelor din/în antrepozitul fiscal.

Informație despre expediere (transportare) - înscriere făcută în registrul de evidentă a mărfurilor expediate (transportate).

7) Tutun prelucrat - tutunul care reprezintă:

a) țigarete cu filtru și fără filtru;

a1) rezerve din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului;

b) trabucuri și țigări de foi;

c) tutun pentru fumat:

- tutun pentru fumat tăiat fin, destinat rulării în țigarete;

- alte tipuri de tutun pentru fumat.

SUBIECȚII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII ȘI BAZA IMPOZABILĂ

Subiecți ai impunerii sînt:

a) antrepozitarul autorizat care produce și/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;

b) persoanele juridice și persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

Obiectele impunerii și baza impozabilă

(1) Obiecte ale impunerii sînt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexele la prezentul titlu.

(2) Baza impozabilă o constituie:

a) volumul în expresie naturală, dacă cotele accizelor, inclusiv în cazul importului, sînt stabilite în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) valoarea mărfurilor, fără a ține cont de accize și T.V.A., dacă pentru aceste mărfuri sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepția art.123;

c) valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislației vamale, precum și impozitele și taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ține cont de accize și T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepția art.123.

COTELE ACCIZELOR, MODUL DE CALCULARE ȘI TERMENELE DE ACHITARE

Cotele accizelor, conform anexelor la prezentul titlu, se stabilesc:

a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ține cont de accize și T.V.A., sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele și taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ține cont de accize și T.V.A.

Mărfurile sînt supuse accizelor la momentul:

a) expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal;

b) importului acestora în Republica Moldova.

Modul de calculare a accizelor

Subiecții impunerii specificați la art.120 lit. a), care expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor din antrepozitul fiscal, calculează accizele pornind de la volumul mărfurilor în expresie naturală sau de la valoarea acestora (în funcție de cotă - în sumă absolută sau ad valorem în procente).

În cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaților antrepozitarului autorizat, altor persoane, în cazul atribuirii mărfurilor de către antrepozitarul autorizat sau de către membrii familiei acestuia, în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din antrepozitul fiscal, precum și în cazul pierderilor și perisabilităților, peste limitele stabilite de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la produsele din tutun clasificate la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 și la produsele din alcool etilic clasificate la pozițiile tarifare 2207, 2208, achitarea accizelor se efectuează în modul specificat la alin.(1).

Accizele la mărfurile importate se calculează și se achită de către subiecții impunerii specificați la art.120 lit. b) pînă la depunerea declarației vamale sau pînă la data prelungirii termenului de plată. În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percep drepturile de import, mărfurile se consideră importate ca și cum ar fi fost supuse drepturilor de import, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislația vamală pentru regimul vamal de import.

Fisiere in arhiva (1):

  • Accizele.docx

Bibliografie

https://www.sfs.md/
https://piataauto.md/